Blog

Geniet u reeds van de mogelijkheid om uw verkoopfacturen digitaal via onze  QPS Accountants E-Invoicing Tool op te maken en te versturen?

Geniet u reeds van de mogelijkheid om uw verkoopfacturen digitaal via onze QPS Accountants E-Invoicing Tool op te maken en te versturen?

Maakt u als onderneming uw offertes en verkoopfacturen nog op in excel of word, om ze daarna in pdf of op papier aan uw klanten te versturen?
Zou u graag van dit tijdrovend proces afscheid nemen en omschakelen naar een laagdrempelige online tool met diverse mogelijkheden op maat, maar weet u niet hoe hieraan te beginnen?

QPS Accountants staat klaar om u met raad en daad bij te staan.

Alles wat u moet weten over het nieuwe asbestattest vanaf 23 november 2022

Alles wat u moet weten over het nieuwe asbestattest vanaf 23 november 2022

Eerder kon u op onze blog lezen over het nieuwe ‘asbestattest’ dat de Vlaamse Overheid vanaf 23 november 2022 oplegt ingeval van een overdracht van een onroerend goed gebouwd vóór 2001 en groter dan 20 m². De attesten worden sinds medio september afgeleverd. Gezien 23 november steeds dichterbij komt, brengen wij u graag op de hoogte van de laatste nieuwe aandachtspunten.

Uw nieuwe hybride wagen best nog voor 1 januari 2023 bestellen?

Uw nieuwe hybride wagen best nog voor 1 januari 2023 bestellen?

Fiscale aftrekbaarheid van de wagen zelf verandert pas voor wagens aangekocht vanaf 1 juli 2023.

De huidige fiscale aftrekbaarheid van autokosten voor wagens aangekocht tot 30 juni 2023 blijft behouden gedurende de levensduur van de auto.

De kapitaalloze vennootschappen VOF en CommV voldoen nu toch aan de voorwaarden van VVPRbis

De kapitaalloze vennootschappen VOF en CommV voldoen nu toch aan de voorwaarden van VVPRbis

De wetgeving rond het VVPRbis regime – waardoor KMO vennootschappen onder bepaalde voorwaarden hun dividenden vanaf het vierde boekjaar kunnen uitkeren tegen 15% roerende voorheffing in plaats van 30% - was voor de kapitaalloze vennootschappen zoals de VOF en CommV (ook de vroegere GCV) niet altijd even duidelijk. De Minister van Financiën heeft echter recent in zijn antwoord op een parlementaire vraag duidelijkheid geschept waardoor het gunstregime wordt uitgebreid naar de VOF en CommV opgericht na 1 juli 2013 zonder minimumkapitaal van 18.550 EUR.

Soepelere houding fiscus voor wat betreft ficheplicht bedrijfsleider terugbetaling onkosten vennootschap

Soepelere houding fiscus voor wat betreft ficheplicht bedrijfsleider terugbetaling onkosten vennootschap

In februari waarschuwden we reeds voor een verruiming van de ficheplicht voor terugbetalingen van kosten aan bedrijfsleiders (zie onze blogpost d.d. 24.02.2022 ‘Ruimere ficheverplichting voor terugbetaalde kosten aan de bedrijfsleider: betaal bepaalde kosten voortaan liever rechtstreeks met de vennootschap’). Namens de wet dienen alle terugbetalingen aan de bedrijfsleider van kosten eigen aan de werkgever vermeld te worden op de fiche, ongeacht het feit of het forfaitair, dan wel variabele vergoedingen betreft.

Verplicht alternatieve betalingswijze vanaf 1 juli 2022

Verplicht alternatieve betalingswijze vanaf 1 juli 2022

Als ondernemer ben je verplicht om vanaf 1 juli 2022 een alternatieve betalingswijze, naast de cashbetaling, te voorzien voor je klanten.

Elke onderneming, dit wil zeggen niet enkel handelaars, maar ook vrije beroepers en verenigingen, zijn verplicht om vanaf 1 juli elektronisch betalen toe te laten.

Corona globalisatiemechanisme 2021

Corona globalisatiemechanisme 2021

De Vlaamse Regering heeft beslist om middels een corona globalisatiemechanisme financiële ondersteuning te bieden aan ondernemingen die in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 geconfronteerd werden met een omzetdaling van minstens 40% én een omzetdaling van minstens 60% in ten minste twee aparte kwartalen van 2021 én in kalenderjaar 2021 een boekhoudkundig verlies geleden hebben ingevolge de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Aangifte personenbelasting: deadline bekend én voordelen bij vroegtijdige indiening!

Aangifte personenbelasting: deadline bekend én voordelen bij vroegtijdige indiening!

De deadline voor de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2022 / inkomstenjaar 2021 ingediend door mandatarissen valt dit jaar wat vroeger dan afgelopen jaren. Ook zal het dit jaar lonen om de belastingaangifte vroeg in te dienen. 

Bijkomende formaliteit bij de verkoop van Vlaams vastgoed: een verplicht asbestattest

Bijkomende formaliteit bij de verkoop van Vlaams vastgoed: een verplicht asbestattest

De Vlaamse regering wil zo snel mogelijk het asbest aanwezig in Vlaams vastgoed in kaart brengen. Het asbestattest, verplicht vanaf 23 november 2022, zal haar hierbij helpen.

Vanaf deze datum zal het asbestattest verplicht zijn bij elke overdracht van Vlaams onroerend goed dat gebouwd werd voor 2001. Sinds 2001 is het namelijk verboden om asbesthoudende materialen te gebruiken in de bouw.

Grensoverschrijdend telewerken: corona-akkoorden worden niet meer verlengd na 1 juli 2022. Wat betekent dit voor u en/of uw personeel?

Grensoverschrijdend telewerken: corona-akkoorden worden niet meer verlengd na 1 juli 2022. Wat betekent dit voor u en/of uw personeel?

Ter bestrijding van het corona-virus werden ondernemingen verplicht om hun werknemers zo veel mogelijk van thuis te laten werken. Bovendien werden niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland verboden. Om het gevolg hiervan op de fiscale en parafiscale heffingen te beperken, sloot België met de ons omliggende landen diverse akkoorden. Ondertussen werd beslist dat deze akkoorden niet meer verlengd worden waardoor ze vervallen op 1 juli 2022. Het telewerk is echter blijven bestaan en is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijke factor voor het behouden van werknemers en het aantrekkelijk maken van openstaande vacatures.

Het uitdoven van deze akkoorden heeft belangrijke gevolgen voor ondernemingen met werknemers in grensoverschrijdende situaties. We doorlopen samen met u de belangrijkste.

Een definitieve regeling voor het verenigingswerk? Nieuwe regels van toepassing vanaf 1 januari 2022

Een definitieve regeling voor het verenigingswerk? Nieuwe regels van toepassing vanaf 1 januari 2022

Eind 2020 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de toenmalige regeling voor het verenigingswerk in strijd was met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. De wetgever kwam met een tijdelijke regeling die van toepassing was tot en met 31 december 2021.

Na lange en moeizame besprekingen werd de oplossing gevonden in een uitbreiding van artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 (voorheen de ’25-dagenregeling’). Een tewerkstelling op grond van dit artikel valt niet onder het toepassingsgebied van de sociale zekerheidsregelgeving, waardoor noch de werkgever noch de werknemer sociale bijdragen betalen. Het systeem bestond reeds voor sociocultureel werk, maar wordt nu aangepast en uitgebreid zodat ook de activiteiten die vroeger onder verenigingswerk vielen, mogelijk zijn onder dit systeem. Het omvat vanaf 2022 dus zowel de sociaal-culturele als de sportsector.

De Kamer keurt het nieuw verbintenissenrecht goed

De Kamer keurt het nieuw verbintenissenrecht goed

Het verbintenissenrecht kent een bijzonder brede toepassing, nl. alle soorten contracten (C2C, B2C én B2B) worden beïnvloed hierdoor. Het huidig hoofdstuk inzake verbintenissen in het Burgerlijk Wetboek is intussen twee eeuwen oud. Daarnaast bestaan er grote leemtes in het Burgerlijk Wetboek. Daarom besloot de voormalige minister van justitie Koen Geens tot herziening van dit wetboek. Op 21 april 2022 werd het wetsontwerp houdende boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons