Blog

De CV: verplicht coöperatieve gedachtengoed

De CV: verplicht coöperatieve gedachtengoed

In het oude wetboek van vennootschappen bestaan er twee vormen van coöperatieve vennootschappen: met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOA). De rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap krijgt een andere invulling in het nieuwe vennootschapsrecht.

Zorgvolmacht: what’s in the name?

Zorgvolmacht: what’s in the name?

Wie beheert uw vermogen wanneer u wilsonbekwaam bent?
Het is intussen al enkele jaren mogelijk om via de zogenaamde ‘zorgvolmacht’ het beheer van uw vermogen tijdelijk of permanent aan een vertrouwenspersoon toe te kennen wanneer u  zelf niet langer in staat bent om nog beslissingen te nemen (bv. ingevolge ziekte, ongeval of ouderdom). Wat houdt dit precies in?

Autofiscaliteit: wat verandert er vanaf 2020?

Autofiscaliteit: wat verandert er vanaf 2020?

Met het zomerakkoord van 2017 staan er een aantal wijzigingen op til die vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021) worden ingevoerd. Maar daar blijft het niet bij. Ook de CO2-waarden die bepalend zijn voor de belastbaarheid werden intussen herbekeken en zorgen voor onzekerheid.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen: de wijzigingen voor de NV

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen: de wijzigingen voor de NV

Voor de Naamloze Vennootschap (NV) is de invoering van het nieuw ‘Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” op 1 mei 2019 minder ingrijpend dan voor de andere vennootschapsvormen. Hier geven we de 5 belangrijkste wijzingen weer.

Het duolegaat: de win-win om erfbelasting te verminderen

Het duolegaat: de win-win om erfbelasting te verminderen

Wenst u via testament een vriend of een ver familielid te begunstigen, dan loopt de erfbelasting snel op. Het duolegaat biedt  mogelijks een oplossing om de successiedruk te temperen.  

Afzonderlijke aanslag minimale bedrijfsleidersbezoldiging afgeschaft!

Afzonderlijke aanslag minimale bedrijfsleidersbezoldiging afgeschaft!

Op 19 maart 2019 werd het wetsvoorstel tot integrale opheffing van artikel 219quinquies WIB’92 goedgekeurd door de Kamercommissie Financiën.

De bedrijfsfiets: interessant of niet?

De bedrijfsfiets: interessant of niet?

Is fietsen ook iets voor u of uw personeel? Dan is de toekenning van de bedrijfsfiets zeker iets dat u kan overwegen. We sommen hieronder kort de voordelen voor u op.

 
Van BVBA naar BV in een notendop!

Van BVBA naar BV in een notendop!

Met de invoering van het nieuw ‘Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” op 1 mei 2019, zal de BVBA, zoals wij deze de dag van vandaag nog kennen, omgevormd worden in de Besloten Vennootschap (BV).

 
Nieuwe wetboek vennootschappen – belangrijkste wijzigingen?

Nieuwe wetboek vennootschappen – belangrijkste wijzigingen?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen zal vanaf 1 mei 2019 in werking treden maar wat betekent dit voor u en uw vennootschap?

 
Heeft u reeds 24/7 toegang tot de cijfers van uw onderneming?

Heeft u reeds 24/7 toegang tot de cijfers van uw onderneming?

Met het online platform dat QPS Accountants aanbiedt, hebben onze klanten vanaf heden via een beveiligde online toegang 24/7 zicht op de status van hun boekhouding.

 

 
Onbelaste dividenduitkering tot 800 EUR per jaar – ook voor u?

Onbelaste dividenduitkering tot 800 EUR per jaar – ook voor u?

Vanaf inkomstenjaar 2019 kan elke natuurlijke persoon-aandeelhouder een dividenduitkering tot  800 euro laten vrijstellen via de aangifte personenbelasting die in 2020 moet worden ingediend.

 
Nieuwe fiscale vrijstelling vanaf 1 januari 2019 voor personeel

Nieuwe fiscale vrijstelling vanaf 1 januari 2019 voor personeel

Heeft u werknemers in dienst met een anciënniteit van minstens vijf jaar, dan kunt u vanaf 2019 jaarlijks de (tijdelijke) fiscale vrijstelling ’sociaal passief’, van maximaal 1.280,77 euro per werknemer genieten. 

 

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons