Blog

Het duolegaat: de win-win om erfbelasting te verminderen

Het duolegaat: de win-win om erfbelasting te verminderen

Wenst u via testament een vriend of een ver familielid te begunstigen, dan loopt de erfbelasting snel op. Het duolegaat biedt  mogelijks een oplossing om de successiedruk te temperen.  

Afzonderlijke aanslag minimale bedrijfsleidersbezoldiging afgeschaft!

Afzonderlijke aanslag minimale bedrijfsleidersbezoldiging afgeschaft!

Op 19 maart 2019 werd het wetsvoorstel tot integrale opheffing van artikel 219quinquies WIB’92 goedgekeurd door de Kamercommissie Financiën.

De bedrijfsfiets: interessant of niet?

De bedrijfsfiets: interessant of niet?

Is fietsen ook iets voor u of uw personeel? Dan is de toekenning van de bedrijfsfiets zeker iets dat u kan overwegen. We sommen hieronder kort de voordelen voor u op.

 
Van BVBA naar BV in een notendop!

Van BVBA naar BV in een notendop!

Met de invoering van het nieuw ‘Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” op 1 mei 2019, zal de BVBA, zoals wij deze de dag van vandaag nog kennen, omgevormd worden in de Besloten Vennootschap (BV).

 
Nieuwe wetboek vennootschappen – belangrijkste wijzigingen?

Nieuwe wetboek vennootschappen – belangrijkste wijzigingen?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen zal vanaf 1 mei 2019 in werking treden maar wat betekent dit voor u en uw vennootschap?

 
Heeft u reeds 24/7 toegang tot de cijfers van uw onderneming?

Heeft u reeds 24/7 toegang tot de cijfers van uw onderneming?

Met het online platform dat QPS Accountants aanbiedt, hebben onze klanten vanaf heden via een beveiligde online toegang 24/7 zicht op de status van hun boekhouding.

 

 
Onbelaste dividenduitkering tot 800 EUR per jaar – ook voor u?

Onbelaste dividenduitkering tot 800 EUR per jaar – ook voor u?

Vanaf inkomstenjaar 2019 kan elke natuurlijke persoon-aandeelhouder een dividenduitkering tot  800 euro laten vrijstellen via de aangifte personenbelasting die in 2020 moet worden ingediend.

 
Nieuwe fiscale vrijstelling vanaf 1 januari 2019 voor personeel

Nieuwe fiscale vrijstelling vanaf 1 januari 2019 voor personeel

Heeft u werknemers in dienst met een anciënniteit van minstens vijf jaar, dan kunt u vanaf 2019 jaarlijks de (tijdelijke) fiscale vrijstelling ’sociaal passief’, van maximaal 1.280,77 euro per werknemer genieten. 

 
UBO-register: uitstel tot 30 september 2019

UBO-register: uitstel tot 30 september 2019

Alle vennootschappen, vzw’s, stichtingen en trusts hebben de verplichting om hun uiteindelijke begunstigden te laten registreren in het UBO-register via het daartoe beschikbaar gestelde online-platform, uiterlijk vóór 31 maart 2019.

 
Uw vermogen plannen via QPS Accountants

Uw vermogen plannen via QPS Accountants

QPS adviseert zowel ondernemers als families bij vragen omtrent de opmaak en wijziging van huwelijkscontracten, schenkingen, testamenten en bedrijfsoverdrachten.

 
Onbelast bijverdienen tot 6.250 euro per kalenderjaar

Onbelast bijverdienen tot 6.250 euro per kalenderjaar

Sinds juli 2018 is het mogelijk om bij te klussen zonder op deze inkomsten belastingen of sociale bijdragen te betalen. De inkomsten uit verenigingswerk, uit diensten van burger aan burger en diensten die geleverd worden voor een erkend deeleconomieplatform zijn tot 520,83 euro per maand vrij van belastingen vanaf 1 januari 2019.