Blog

Ondersteunen uw vrienden al fiscaal voordelig uw onderneming?

Ondersteunen uw vrienden al fiscaal voordelig uw onderneming?

In 2006 zag de ‘Winwinlening’ het licht. Via dit systeem moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen te…

Bent of wordt u eigenaar van buitenlands onroerend goed – tijdige indiening van spontane aangifte voortaan verplicht!

Bent of wordt u eigenaar van buitenlands onroerend goed – tijdige indiening van spontane aangifte voortaan verplicht!

Wat was het probleem? Bij de berekening van de personenbelasting op onroerende goederen gelegen in België die niet verhuurd worden of verhuurd…

Is het  (nog) interessant om te investeren in zonnepanelen als vennootschap, eenmanszaak of vrij beroep?

Is het (nog) interessant om te investeren in zonnepanelen als vennootschap, eenmanszaak of vrij beroep?

De federale regering besloot omwille van de aanhoudende coronacrisis de reeds bestaande investeringsaftrek te verhogen van 8 naar 25 procent. Indien u…

Corona-flash - Vlaams Beschermingsmechanisme 4

Corona-flash - Vlaams Beschermingsmechanisme 4

Wat? Voor de maand januari 2021 voorziet het Vlaams Gewest opnieuw steun in onderstaande gevallen aan ondernemingen en zelfstandigen: omzetdaling…

Crisis-overbruggingsrecht anno 2021 – aan welke voorwaarden dient u te voldoen om hier recht op te hebben?

Crisis-overbruggingsrecht anno 2021 – aan welke voorwaarden dient u te voldoen om hier recht op te hebben?

De coronasteunmaatregelen voor zelfstandigen werden voor 2021 door de federale overheid verlengd, maar tegelijkertijd werden ook de voorwaarden waaraan…

Tijd om uw vrijgestelde reserves binnen de vennootschap fiscaal vriendelijk te mobiliseren?

Tijd om uw vrijgestelde reserves binnen de vennootschap fiscaal vriendelijk te mobiliseren?

Wat? Er zijn doorheen de jaren verschillende systemen tot stand gekomen waarbij vennootschappen een deel van hun resultaat konden vrijstellen door het…

Uitbreiding wetgeving inzake afbraak en heropbouw van een woning aan 6% btw

Uitbreiding wetgeving inzake afbraak en heropbouw van een woning aan 6% btw

Wat? In 32 centrumsteden bestond er reeds in het verleden de mogelijkheid om onder welbepaalde voorwaarden de afbraak en heropbouw van een…

Belastingvrije wederopbouwreserve – voldoet uw vennootschap aan de voorwaarden om gerealiseerde winsten fiscaal voordelig in de onderneming te houden?

Belastingvrije wederopbouwreserve – voldoet uw vennootschap aan de voorwaarden om gerealiseerde winsten fiscaal voordelig in de onderneming te houden?

Het is geen nieuws dat veel ondernemingen tijdens het afgelopen jaar zwarte sneeuw gezien hebben. Om de solvabiliteit van deze ondernemingen terug op…

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Via deze Corona-flash brengen we u op de hoogte van de verlenging van de maatregel Vlaams Beschermingsmechanisme voor de periode 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Regeerakkoord Vivaldi: met welke fiscale aspecten dient u rekening te houden?

Regeerakkoord Vivaldi: met welke fiscale aspecten dient u rekening te houden?

Sinds enkele maanden beschikken we in België terug over een federale regering. De nieuwe regering is belast met de taak om België uit de recente gezondheidscrisis en de daardoor ontstane economische crisis te loodsen. 

De strategie om het hoofd te bieden aan deze crisis werd uitgewerkt in het regeerakkoord van 30 september 2020. Daar komen uiteraard ook veel fiscale maatregelen bij kijken, de ene al wat concreter uitgewerkt dan de andere.

Vraag je ingeval van liquiditeitsproblemen best vrijstelling of uitstel van betaling van de sociale bijdragen aan? Wat zijn de gevolgen van uw keuze?

Vraag je ingeval van liquiditeitsproblemen best vrijstelling of uitstel van betaling van de sociale bijdragen aan? Wat zijn de gevolgen van uw keuze?

De regering heeft heel wat maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Ondervindt u financiële moeilijkheden, dan heeft u de mogelijkheid om een uitstel of een vrijstelling aan te vragen van de betaling van uw sociale bijdragen.

Dient u belasting te betalen over de steunmaatregelen die u in het kader van de coronacrisis ontving?

Dient u belasting te betalen over de steunmaatregelen die u in het kader van de coronacrisis ontving?

De afgelopen maanden werden er door verschillende overheden diverse maatregelen genomen om ondernemingen en ondernemers te ondersteunen bij de financiële moeilijkheden die zij ondervinden ingevolge het coronavirus. Met het jaareinde in zicht rijst nu de vraag hoe deze ontvangen bedragen belast zullen worden.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons