Energiesteun 2 voor ondernemingen – Komt u in aanmerking? U heeft nog tijd tot 30 juni 2023 om uw aanvraag in te dienen.

31 May 2023

In één van onze vorige nieuwsbrieven informeerden wij over de steun die de Vlaamse Overheid heeft uitgewerkt voor energie-intensieve verlieslatende ondernemingen. Conform deze maatregel was het mogelijk voor ondernemingen die voldeden aan de zeer strikte voorwaarden om voor het vierde kwartaal van 2022 financiële steun aan te vragen. Eerder dit voorjaar kondigde de Vlaamse Overheid aan dat er nu ook steun kan worden aangevraagd voor het eerste kwartaal van 2023.

Wij zetten de wijzigingen/nieuwigheden graag voor u op een rij.

In de praktijk bleken de oorspronkelijke door de Vlaamse Overheid opgelegde voorwaarden om energiesteun te verkrijgen voor het laatste kwartaal van 2022 te streng voor het merendeel van de ondernemingen. Daarom is de mogelijkheid tot energiesteun niet enkel uitgebreid tot het eerste kwartaal van 2023 maar zijn de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de energiesteun ook versoepeld. De ‘nieuwe’ voorwaarden blijven echter behoorlijk strikt en complex:

  • Waar de onderneming eerst moest aantonen dat de energiekosten verdubbeld zijn, volstaat nu een stijging van minstens 50%.
  • De EBITDA van kwartaal 1 2023 (dit is de nettowinst van de onderneming vóór belastingen, interesten en afschrijvingen) is minstens 50% gedaald ten opzichte van de ‘referentie-EBITDA’ (dit is één vierde van de EBITDA van het kalenderjaar 2021); of
    Er is een negatieve EBITDA in kwartaal 1 van 2023 en deze is eveneens gedaald ten opzichte van de referentie-EBITDA (zie hoger).
  • Tenslotte moet de totale meerkost van de energie-uitgaven voor elektriciteit en aardgas minstens 50% van de EBITDA-daling bedragen ingeval van een EBITDA-daling van 50% tot 70% of minstens 35% van de referentie-EBITDA (zie hoger) ingeval van een EBITDA-daling van meer dan 70%.

Daarentegen bleven volgende voorwaarden ongewijzigd (niet limitatief):

  • Energiekosten voor kalenderjaar 2021 bedragen minstens 7.500 euro (exclusief BTW).
  • De onderneming is uiterlijk op 1 oktober 2021 opgestart in de KBO en heeft eveneens op 1 oktober 2021 een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
  • De activiteiten blijven gedurende vijf jaar behouden in de Vlaamse vestigingseenheden waarvoor de steun wordt gevraagd.
  • De onderneming mag geen dividenden uitkeren voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Indien de onderneming dit wel doet, zal deze de ontvangen energiesteun integraal moeten terugbetalen.
  • Indien er een tewerkstelling is van meer dan 10 personen heeft de onderneming niet meer dan 35% van dit personeel op tijdelijke werkloosheid gezet door de energiecrisis.

Voor wat betreft de steunbedragen en de berekening hiervan heeft de regering geen wijzigingen ingevoerd ten aanzien van de eerste subsidie. 

U moet er wel tijdig bij zijn want de ‘energiesteun 2’ kan nog aangevraagd worden tot en met 30 juni 2023 en dit online via VLAIO. Bekijk bij het indienen van uw aanvraag zeker de uitgebreide informatie beschikbaar via VLAIO.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

U wordt als ondernemer bestraft indien u geen voorschot op de verschuldigde belastingen betaalt aan de fiscus. Doet uw vennootschap of eenmanszaak geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan straft de fiscus met een boete die opgelopen is tot 9% van de belastingschuld (van toepassing vanaf aanslagjaar 2025). Deze boete bedroeg voorheen 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. De fiscus tracht op deze manier het tijdig betalen van voorschotten te stimuleren.

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Een vennootschap kan geld ter beschikking stellen aan haar bedrijfsleider op verschillende manieren. Zij kan bijvoorbeeld een leningsovereenkomst sluiten met de bedrijfsleider of geld ter beschikking stellen via de rekening-courant.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons