Komt u in aanmerking voor het basispakket gas en elektriciteit?

31 May 2023

Aanvragen uiterlijk op 31 juli 2023 indienen maar let op, wie te veel verdiend heeft in 2022 moet premie terugbetalen

De sterke stijging van de prijzen voor elektriciteit en aardgas heeft de federale regering diverse maatregelen doen nemen om de koopkracht op peil te houden. Een van de meest in het oog springende maatregelen is deze waarbij een premie uitgekeerd werd aan particulieren namelijk het zogenaamde basispakket. In dit artikel kan u lezen wie recht heeft op de premie, hoe deze bekomen kan worden en ook in welke gevallen u de premie zal moeten terugbetalen.

Wie heeft recht op de premie(s)?

Voor zowel de elektriciteit als de gaspremie is vereist dat de begunstigde/aanvrager ofwel een variabel energiecontract heeft ofwel een vast contract heeft afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021. Zij die recht hebben op een sociaal tarief hebben geen recht op enige premie.

Indien u voldoet aan de voorwaarden moet u in principe niets doen en zal de energie- en gasleverancier deze automatisch in mindering brengen van uw maandelijks facturen of jaarlijkse afrekening. Zekerheidshalve is toch aangeraden in de gaten te houden of de premie is ontvangen, zo niet kan er immers voor hieronder vermelde periode van januari, februari en maart 2023 nog een aanvraag ingediend worden.

Hoeveel bedraagt de premie en wanneer aan te vragen?

De gaspremie bedraagt 135 euro per maand en de premie voor elektriciteit 61 euro per maand.

Er waren twee onderscheiden periodes, namelijk:

  • Basispakket 1 voor november en december 2022: voor deze periode kon slechts een premie ontvangen of aangevraagd worden tot 1 mei 2023.
  • Basispakket 2 voor januari, februari en maart 2023: voor deze periode is het nog mogelijk een premie te ontvangen of aan te vragen en dit tot en met 31 juli 2023. Indien u deze premie nog niet hebt ontvangen, dient u een aanvraag in te dienen via de website van de FOD Economie (https://basispakket.economie.fgov.be/).

In welke gevallen moet u de ontvangen premie terugbetalen?

Daar de overheid met deze premies als doel had de personen in een financieel kwetsbare situatie te ondersteunen, zal de premie terugbetaald moeten worden door personen die een bepaalde inkomensgrens overschrijden. Het gaat over volgende situaties:

  • U bent alleenstaande of feitelijk samenwonende en wordt apart belast: Indien uw totale netto-inkomen hoger is dan 62.000,00 euro zal u de premie (ten dele) moeten terugbetalen. Hiervoor kijkt de overheid naar het inkomen van de persoon die het energie- en gascontract afsloot en de premie ontving.
  • U bent gehuwd of wettelijk samenwonende en dient een gezamenlijke belastingaangifte in: Indien het gezamenlijke netto-inkomen hoger is dan 125.000,00 euro zal u de premie (ten dele) moeten terugbetalen.

De inkomensgrenzen worden verhoogd met 3.700,00 euro per persoon ten laste en 1.850 euro voor elk kind in een co-ouderschapsregeling ongeacht wie het kind ten laste heeft.

 

Hoe en wanneer dient u de premie terug te betalen?

De terugbetaling van de premies zal jaarlijks gebeuren via de belastingaangifte. Er zijn geen specifieke in te vullen codes voorzien in de aangifte in de personenbelasting, de verrekening zal automatisch plaatsvinden via de belastingaanslag:

  • Indien u de premie ontving in 2022: De terugbetaling van de premie wordt verrekend via uw aanslag personenbelasting over inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023). Hierbij zal de overheid rekening houden met uw netto-inkomen van 2022.
  • Indien u de premie ontving in 2023: De terugbetaling van de premie wordt verrekend via uw aanslag personenbelasting over inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024). Hierbij zal de overheid eveneens rekening houden met uw netto-inkomen van 2022.
De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons