Blog

Autofiscaliteit – de laatste nieuwe weetjes

Autofiscaliteit – de laatste nieuwe weetjes

Berekening voordeel van alle aard inkomstenjaar 2024 Werknemers of bedrijfsleiders die een bedrijfswagen ter beschikking gesteld krijgen en…

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Tot 31 december 2023 bedraagt het btw-tarief voor de levering mét installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers onder bepaalde voorwaarden nog 6%. Vanaf 2024 stijgt dit tarief terug naar 21%. U leest hier of u nog in aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief.

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

De Vlaamse wetgever heeft recentelijk het Energiebesluit aangepast hetgeen gevolgen met zich meebrengt inzake de verplichting een EPC te bekomen.

Wat er precies wijzigt, leest u hier.

De fiscus schept duidelijkheid omtrent de regels voor verlaagde btw-tarief voor elektriciteit, gas en warmte

De fiscus schept duidelijkheid omtrent de regels voor verlaagde btw-tarief voor elektriciteit, gas en warmte

In de strijd tegen de energiecrisis werden er verschillende maatregelen genomen door de overheid, waaronder een tijdelijke btw-verlaging naar 6% voor residentiële contracten voor de levering van elektriciteit en aardgas.

Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

Vanaf 1 september is een nieuwe wet in werking getreden om consumenten beter te beschermen ingeval van laattijdige betaling van facturen. Hierbij springt in het oog dat iedere onderneming verplicht is een gratis aanmaning te sturen aan de niet betalende consument. Voorts geldt een plafond op de extra kosten en verwijlinteresten bij een te late betaling.

Grensoverschrijdend telewerken: impact op sociale zekerheid wordt opgevangen door een nieuw Kaderakkoord

Grensoverschrijdend telewerken: impact op sociale zekerheid wordt opgevangen door een nieuw Kaderakkoord

Een van de grootste blijvende gevolgen die de coronapandemie met zich meebracht is zonder twijfel de inburgering van het structureel thuiswerken of telewerken. Telewerken brengt veel voordelen met zich mee, maar heeft het in grensoverschrijdende situaties een grote impact op de toepasselijke fiscaliteit, arbeidsrecht en socialezekerheidswetgeving.

Hoelang moet u uw boekhouddocumenten bijhouden? Verlenging van de bewaartermijn tot 10 jaar!

Hoelang moet u uw boekhouddocumenten bijhouden? Verlenging van de bewaartermijn tot 10 jaar!

Vroeger moest u uw boekhouding en alle revelante documenten bewaren gedurende maximaal 7 jaar. Onlangs werd deze termijn verlengd tot 10 jaar. Deze verlenging is het gevolg van de uitbreiding van de fiscale verjaringstermijn in geval van fraude van 7 naar 10 jaar.

Een nieuw centraal register bestuursverboden: wat houdt dit in?

Een nieuw centraal register bestuursverboden: wat houdt dit in?

Recentelijk heeft de Belgische wetgever een wetsontwerp goedgekeurd voor de oprichting van een centraal register van bestuursverboden.

Dit register heeft als doel het eenvoudiger te maken om bestuursverboden effectief af te dwingen en om na te gaan of een bepaalde persoon onderworpen is aan een bestuursverbod waardoor hij of zij geen mandaat van bestuur mag opnemen binnen een vennootschap. Vandaag de dag is het immers veel voorkomend dat een opgelegd bestuursverbod niet wordt nageleefd aangezien er geen controle/handhaving van de bestuursverboden voorhanden is. Hier wenst bovenvermeld register dan ook aan tegemoet te komen.

Komt u in aanmerking voor het basispakket gas en elektriciteit?

Komt u in aanmerking voor het basispakket gas en elektriciteit?

Aanvragen uiterlijk op 31 juli 2023 indienen maar let op, wie te veel verdiend heeft in 2022 moet premie terugbetalen

De sterke stijging van de prijzen voor elektriciteit en aardgas heeft de federale regering diverse maatregelen doen nemen om de koopkracht op peil te houden. Een van de meest in het oog springende maatregelen is deze waarbij een premie uitgekeerd werd aan particulieren namelijk het zogenaamde basispakket. In dit artikel kan u lezen wie recht heeft op de premie, hoe deze bekomen kan worden en ook in welke gevallen u de premie zal moeten terugbetalen.

Energiesteun 2 voor ondernemingen – Komt u in aanmerking? U heeft nog tijd tot 30 juni 2023 om uw aanvraag in te dienen.

Energiesteun 2 voor ondernemingen – Komt u in aanmerking? U heeft nog tijd tot 30 juni 2023 om uw aanvraag in te dienen.

In één van onze vorige nieuwsbrieven informeerden wij over de steun die de Vlaamse Overheid heeft uitgewerkt voor energie-intensieve verlieslatende ondernemingen. Conform deze maatregel was het mogelijk voor ondernemingen die voldeden aan de zeer strikte voorwaarden om voor het vierde kwartaal van 2022 financiële steun aan te vragen. Eerder dit voorjaar kondigde de Vlaamse Overheid aan dat er nu ook steun kan worden aangevraagd voor het eerste kwartaal van 2023.

Wij zetten de wijzigingen/nieuwigheden graag voor u op een rij.

Nieuwe meldingsplicht voor eigenaars van een onroerend goed in Frankrijk

Nieuwe meldingsplicht voor eigenaars van een onroerend goed in Frankrijk

Bent u eigenaar van een onroerend goed in Frankrijk bestemd voor residentieel gebruik, vergeet dan niet uiterlijk 30 juni 2023 hiervan melding te maken bij de Franse belastingdienst.

Aangifte personenbelasting : nieuwe indieningstermijnen vanaf aanslagjaar 2023

Aangifte personenbelasting : nieuwe indieningstermijnen vanaf aanslagjaar 2023

De fiscus wijzigt de indieningstermijnen voor de aangiftes personenbelasting vanaf aanslagjaar 2023.  Voortaan zal de indieningstermijn afhangen van de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte.  Het onderscheid in indieningstermijn tussen mandatarissen en burgers vervalt.

Een langere aangiftetermijn wordt toegekend voor de “complexe aangifte”.

We lijsten hierna de indieningstermijnen voor u op.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons