Blog

Uitbreiding wetgeving inzake afbraak en heropbouw van een woning aan 6% btw

Uitbreiding wetgeving inzake afbraak en heropbouw van een woning aan 6% btw

Wat? In 32 centrumsteden bestond er reeds in het verleden de mogelijkheid om onder welbepaalde voorwaarden de afbraak en heropbouw van een…

Belastingvrije wederopbouwreserve – voldoet uw vennootschap aan de voorwaarden om gerealiseerde winsten fiscaal voordelig in de onderneming te houden?

Belastingvrije wederopbouwreserve – voldoet uw vennootschap aan de voorwaarden om gerealiseerde winsten fiscaal voordelig in de onderneming te houden?

Het is geen nieuws dat veel ondernemingen tijdens het afgelopen jaar zwarte sneeuw gezien hebben. Om de solvabiliteit van deze ondernemingen terug op…

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Via deze Corona-flash brengen we u op de hoogte van de verlenging van de maatregel Vlaams Beschermingsmechanisme voor de periode 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Regeerakkoord Vivaldi: met welke fiscale aspecten dient u rekening te houden?

Regeerakkoord Vivaldi: met welke fiscale aspecten dient u rekening te houden?

Sinds enkele maanden beschikken we in België terug over een federale regering. De nieuwe regering is belast met de taak om België uit de recente gezondheidscrisis en de daardoor ontstane economische crisis te loodsen. 

De strategie om het hoofd te bieden aan deze crisis werd uitgewerkt in het regeerakkoord van 30 september 2020. Daar komen uiteraard ook veel fiscale maatregelen bij kijken, de ene al wat concreter uitgewerkt dan de andere.

Vraag je ingeval van liquiditeitsproblemen best vrijstelling of uitstel van betaling van de sociale bijdragen aan? Wat zijn de gevolgen van uw keuze?

Vraag je ingeval van liquiditeitsproblemen best vrijstelling of uitstel van betaling van de sociale bijdragen aan? Wat zijn de gevolgen van uw keuze?

De regering heeft heel wat maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Ondervindt u financiële moeilijkheden, dan heeft u de mogelijkheid om een uitstel of een vrijstelling aan te vragen van de betaling van uw sociale bijdragen.

Dient u belasting te betalen over de steunmaatregelen die u in het kader van de coronacrisis ontving?

Dient u belasting te betalen over de steunmaatregelen die u in het kader van de coronacrisis ontving?

De afgelopen maanden werden er door verschillende overheden diverse maatregelen genomen om ondernemingen en ondernemers te ondersteunen bij de financiële moeilijkheden die zij ondervinden ingevolge het coronavirus. Met het jaareinde in zicht rijst nu de vraag hoe deze ontvangen bedragen belast zullen worden.

Corona-update 08-06-2020

Corona-update 08-06-2020

Onderstaand geven wij u een update van enkele bestaande en nieuwe maatregelen die in het kader van de Corona-crisis werden genomen.

Zoals u allicht in de media heeft vernomen kondigde de overheid reeds aan om verscherpte controles te gaan uitvoeren
op de toegekende premies. Ten onrechte aangevraagde premies zullen teruggevorderd worden, verhoogd met eventuele interesten en/of boetes.

Corona compensatiepremie € 3.000 - € 1.500 aanvraag mogelijk

Corona compensatiepremie € 3.000 - € 1.500 aanvraag mogelijk

Ongeveer een week geleden bezorgden we een overzicht van de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om in aanmerking te komen voor de Corona compensatiepremie van € 3.000,00/€ 1.500,00. Vanaf vandaag kan de premie worden aangevraagd indien u zich vooraf hiervoor had aangemeld. U heeft dan een rechtstreekse link ontvangen.

Corona compensatiepremie - voorwaarden gekend

Corona compensatiepremie - voorwaarden gekend

De Vlaamse regering heeft recent de voorwaarden bepaald waaraan voldaan dient te worden om de Corona compensatiepremie aan te vragen. Deze premie bedraagt maximaal € 3.000,00. Er is geen cumul mogelijk met de corona hinderpremie (en achtergestelde lening en Gigarentwaarborg verleend door PMV). Hierna geven we een overzicht van de voorwaarden die werden bepaald.

Nieuwe Vlaamse steunmaatregel: compensatiepremie ondernemers tot € 3.000,00

Nieuwe Vlaamse steunmaatregel: compensatiepremie ondernemers tot € 3.000,00

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe steunmaatregel uitgewerkt om zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen. Wij schetsen hierna hetgeen hierover bekend is.

Betalingsuitstel ondernemingskredieten en betalingsuitstel hypothecair krediet goedgekeurd!

Betalingsuitstel ondernemingskredieten en betalingsuitstel hypothecair krediet goedgekeurd!

Het “charter betalingsuitstel ondernemingskredieten” en “charter betalingsuitstel hypothecair krediet” werd goedgekeurd. Wij verduidelijken hierna de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om uitstel te bekomen:

CORONA – QPS UPDATE 26-03-2020

CORONA – QPS UPDATE 26-03-2020

De laatste dagen worden we massaal overspoeld met updates rond de verschillende steunmaatregelen die de overheid in het leven riep om de zelfstandige ondernemers en hun bedrijven te ondersteunen.

Omdat het niet evident is om met al deze info een overzicht te behouden over welke maatregelen er nu juist van kracht zijn, voor wie ze van toepassing zijn en waar u moet zijn om deze steunmaatregelen aan te vragen, hebben we getracht met onderstaande update een duidelijk overzicht te brengen.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons