Blog

UBO-register: bijkomende documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging

UBO-register: bijkomende documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging

We komen hierbij terug op het eerder verschenen artikel betreffende het UBO-register van april 2021. De verplichting om een bijkomend document ter staving aan toe te voegen werd verschoven naar 31/08/2021.

De gelijkschakeling van het pensioen van zelfstandigen aan dat van werknemers. Welke concrete wijzigingen worden doorgevoerd en wat betekent dit voor u als zelfstandige?

De gelijkschakeling van het pensioen van zelfstandigen aan dat van werknemers. Welke concrete wijzigingen worden doorgevoerd en wat betekent dit voor u als zelfstandige?

Al jaar en dag worden de pensioenen van zelfstandigen berekend op slechts 69% van het beroepsinkomen. Hier is zeer recent verandering in gekomen. De federale regering werkte namelijk een nieuwe berekeningsmethode uit voor de pensioenen van zelfstandigen, waarin deze correctiecoëfficiënt van 69% sneuvelde.

Het fiscaal gunstregime van de auteursrechtelijke vergoeding

Het fiscaal gunstregime van de auteursrechtelijke vergoeding

Bent u beoefenaar van een creatief beroep, lees dan even met ons mee over de fiscaalvriendelijke auteursrechtelijke vergoeding. Deze is namelijk niet enkel weggelegd voor schrijvers of kunstenaars, steeds meer beroepen kunnen hier tegenwoordig van genieten.

Het fiscaal gunstregime is van kracht sedert 2008 en heeft intussen zijn weg goed gevonden in het (familiaal) bedrijfsleven. Meer en meer wordt gebruik gemaakt van het systeem. Wij lichten graag wat nader toe.

Welke btw-regels veranderen er vanaf 1 juli 2021 voor uw webshop of verkopen aan particulieren met levering in het buitenland?

Welke btw-regels veranderen er vanaf 1 juli 2021 voor uw webshop of verkopen aan particulieren met levering in het buitenland?

De Europese Commissie riep recent een nieuwe btw-richtlijn voor e-commerce in het leven, die ervoor zorgt dat ondernemingen vanaf 1 juli 2021 sneller met buitenlandse btw-verplichtingen te maken krijgen wanneer zij aan particulieren uit andere EU-lidstaten goederen verkopen. Op het eerste zicht lijkt dit een extra struikelblok, maar via een gecentraliseerde One Stop Shop-aangifte wordt vermeden dat ondernemingen zich voor deze verkopen in de andere lidstaten moeten registreren. Wat houdt deze One Stop Shop (OSS) nu concreet in?

Goede overeenkomsten maken goede vrienden

Goede overeenkomsten maken goede vrienden

Heeft u een overdracht van aandelen binnen uw vennootschap gepland of heeft er reeds een overdacht plaatsgevonden? Een goede overeenkomst hieromtrent is zeker geen overbodige luxe, zo heeft het Hof van Cassatie opnieuw bevestigd. We zetten even de feiten voor u op een rijtje.

Vlaams Beschermingsmechanisme 8 en dubbel overbruggingsrecht

Vlaams Beschermingsmechanisme 8 en dubbel overbruggingsrecht

Ook voor de maanden mei en juni heeft de overheid beslist om nog een aantal steunmaatregelen te verlengen. Was u tot en met 9 juni verplicht gesloten? Vergeet dan zeker niet om nog voor de maand juni het dubbel overbruggingsrecht aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Het is immers voldoende om 1 dag verplicht gesloten geweest te zijn.

Daarnaast is ook het Vlaams Beschermingsmechanisme 8 opengesteld voor de maand mei.

De aangekondigde vergroening van het wagenpark – waarmee dient u rekening te houden?

De aangekondigde vergroening van het wagenpark – waarmee dient u rekening te houden?

In het regeerakkoord van de federale regering van september 2020 werd reeds bekend gemaakt dat de regering sterk zou inzetten op een vergroening van het wagenpark, met als concrete doelstelling dat alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij zouden zijn. 

Winst uit uw besloten vennootschap halen? Niet meer alvorens de geplande uitkering een test doorstaat!

Winst uit uw besloten vennootschap halen? Niet meer alvorens de geplande uitkering een test doorstaat!

U las het wellicht reeds in onze nieuwsbrief van april, er is een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht. Dit nieuwe wetboek heeft van de besloten vennootschap of BV een kapitaalloze vennootschap gemaakt. 

Het Welvaartsfonds en de Heropstartlening. Komt u in aanmerking voor deze nieuwe coronamaatregelen?

Het Welvaartsfonds en de Heropstartlening. Komt u in aanmerking voor deze nieuwe coronamaatregelen?

De overheid heeft recent beslist tot extra financieringsmaatregelen, teneinde ondernemingen door de coronacrisis te loodsen. 

Afbraak en heropbouw aan 6 % btw, ook voor bouwpromotoren?

Afbraak en heropbouw aan 6 % btw, ook voor bouwpromotoren?

In een vorig artikel bespraken we reeds de tijdelijke uitbreiding van het verlaagd btw-tarief van 6 % bij afbraak en heropbouw. Om gebruik te kunnen maken van dit systeem is vereist dat de afbraak, heropbouw en daaropvolgende levering gebeuren door dezelfde persoon (eenheid van bouwheerschap). Het is deze voorwaarde die zorgde voor een hoop onzekerheid in hoofde van bouwpromotoren. Daarom publiceerde de FOD Financiën recent “Bijkomende informatie voor bouwpromotors”.

Vlaams Beschermingsmechanisme 7

Vlaams Beschermingsmechanisme 7

Wat? Ook voor de maand april wordt er door de overheid voorzien in een steunmaatregel in de vorm van het Vlaams beschermingsmechanisme 7, dit omwille…

Wacht niet tot 1 januari 2024 om de statuten van uw vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Wacht niet tot 1 januari 2024 om de statuten van uw vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (verder WVV) viert deze maand haar tweede verjaardag (van kracht sinds 1 mei 2019). Hoog tijd om…

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons