Blog

Wijzigingen in het vooruitzicht voor het fiscaal voordelig regime van auteursrechten

Wijzigingen in het vooruitzicht voor het fiscaal voordelig regime van auteursrechten

De Ministerraad van 18 november keurde in tweede lezing een voorontwerp van Programmawet goed. Deze wet voorziet in een sterke inperking van het toepassingsgebied van het fiscaal voordelig regime voor auteursrechten. De oorzaak hiervan is te vinden in de erg brede toepassing van het regime vandaag de dag.

De inwerkingtreding voor de nieuwe regelgeving wordt voorzien op 1 januari 2023, echter is op moment van dit schrijven het wetsontwerp nog niet publiek beschikbaar. De precieze invulling van de wet zal nog moeten blijken.

Komt u in aanmerking voor Energiesteun of de uitgebreide overbruggingslening?

Komt u in aanmerking voor Energiesteun of de uitgebreide overbruggingslening?

U leest niets anders en mogelijk ligt u er zelfs wakker van: de energieprijzen kennen een ongeziene stijging. Teneinde energie-intensieve ondernemingen financieel te ondersteunen heeft de Vlaamse Regering een steunpakket uitgewerkt. Let wel, dit is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese Commissie maar via deze flash kan u alvast nagaan of u in aanmerking komt en hoeveel de steun voor u kan bedragen.

Recente ontwikkelingen over de 80%-regel voor de aftrekbaarheid van aanvullende pensioenen

Recente ontwikkelingen over de 80%-regel voor de aftrekbaarheid van aanvullende pensioenen

Wat is de 80%-regel? Premies van een individuele pensioentoezegging (IPT) of groepsverzekering zijn voor de vennootschap slechts aftrekbaar wanneer…

Kosten eigen aan de werkgever: verruiming ficheplicht sinds 2022

Kosten eigen aan de werkgever: verruiming ficheplicht sinds 2022

Als onderneming zijn er twee mogelijkheden om kosten eigen aan de werkgever te vergoeden ten aanzien van personeelsleden en/of bedrijfsleiders, namelijk door middel van een terugbetaling van de werkelijk gedragen kosten (op basis van onkostennota’s) of het toekennen van een maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding. Indien de terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever vermeld worden op de fiscale fiche van de begunstigden, zijn ze in beginsel fiscaal aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de onderneming. Let wel, er mag geen sprake zijn van dubbel gebruik, met andere woorden een dubbele vergoeding zoals de terugbetaling van de werkelijke kost op basis van een bonnetje én het toekennen van een forfait voor eenzelfde type van kost.

Geniet u reeds van de mogelijkheid om uw verkoopfacturen digitaal via onze  QPS Accountants E-Invoicing Tool op te maken en te versturen?

Geniet u reeds van de mogelijkheid om uw verkoopfacturen digitaal via onze QPS Accountants E-Invoicing Tool op te maken en te versturen?

Maakt u als onderneming uw offertes en verkoopfacturen nog op in excel of word, om ze daarna in pdf of op papier aan uw klanten te versturen?
Zou u graag van dit tijdrovend proces afscheid nemen en omschakelen naar een laagdrempelige online tool met diverse mogelijkheden op maat, maar weet u niet hoe hieraan te beginnen?

QPS Accountants staat klaar om u met raad en daad bij te staan.

Alles wat u moet weten over het nieuwe asbestattest vanaf 23 november 2022

Alles wat u moet weten over het nieuwe asbestattest vanaf 23 november 2022

Eerder kon u op onze blog lezen over het nieuwe ‘asbestattest’ dat de Vlaamse Overheid vanaf 23 november 2022 oplegt ingeval van een overdracht van een onroerend goed gebouwd vóór 2001 en groter dan 20 m². De attesten worden sinds medio september afgeleverd. Gezien 23 november steeds dichterbij komt, brengen wij u graag op de hoogte van de laatste nieuwe aandachtspunten.

Uw nieuwe hybride wagen best nog voor 1 januari 2023 bestellen?

Uw nieuwe hybride wagen best nog voor 1 januari 2023 bestellen?

Fiscale aftrekbaarheid van de wagen zelf verandert pas voor wagens aangekocht vanaf 1 juli 2023.

De huidige fiscale aftrekbaarheid van autokosten voor wagens aangekocht tot 30 juni 2023 blijft behouden gedurende de levensduur van de auto.

De kapitaalloze vennootschappen VOF en CommV voldoen nu toch aan de voorwaarden van VVPRbis

De kapitaalloze vennootschappen VOF en CommV voldoen nu toch aan de voorwaarden van VVPRbis

De wetgeving rond het VVPRbis regime – waardoor KMO vennootschappen onder bepaalde voorwaarden hun dividenden vanaf het vierde boekjaar kunnen uitkeren tegen 15% roerende voorheffing in plaats van 30% - was voor de kapitaalloze vennootschappen zoals de VOF en CommV (ook de vroegere GCV) niet altijd even duidelijk. De Minister van Financiën heeft echter recent in zijn antwoord op een parlementaire vraag duidelijkheid geschept waardoor het gunstregime wordt uitgebreid naar de VOF en CommV opgericht na 1 juli 2013 zonder minimumkapitaal van 18.550 EUR.

Soepelere houding fiscus voor wat betreft ficheplicht bedrijfsleider terugbetaling onkosten vennootschap

Soepelere houding fiscus voor wat betreft ficheplicht bedrijfsleider terugbetaling onkosten vennootschap

In februari waarschuwden we reeds voor een verruiming van de ficheplicht voor terugbetalingen van kosten aan bedrijfsleiders (zie onze blogpost d.d. 24.02.2022 ‘Ruimere ficheverplichting voor terugbetaalde kosten aan de bedrijfsleider: betaal bepaalde kosten voortaan liever rechtstreeks met de vennootschap’). Namens de wet dienen alle terugbetalingen aan de bedrijfsleider van kosten eigen aan de werkgever vermeld te worden op de fiche, ongeacht het feit of het forfaitair, dan wel variabele vergoedingen betreft.

Verplicht alternatieve betalingswijze vanaf 1 juli 2022

Verplicht alternatieve betalingswijze vanaf 1 juli 2022

Als ondernemer ben je verplicht om vanaf 1 juli 2022 een alternatieve betalingswijze, naast de cashbetaling, te voorzien voor je klanten.

Elke onderneming, dit wil zeggen niet enkel handelaars, maar ook vrije beroepers en verenigingen, zijn verplicht om vanaf 1 juli elektronisch betalen toe te laten.

Corona globalisatiemechanisme 2021

Corona globalisatiemechanisme 2021

De Vlaamse Regering heeft beslist om middels een corona globalisatiemechanisme financiële ondersteuning te bieden aan ondernemingen die in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 geconfronteerd werden met een omzetdaling van minstens 40% én een omzetdaling van minstens 60% in ten minste twee aparte kwartalen van 2021 én in kalenderjaar 2021 een boekhoudkundig verlies geleden hebben ingevolge de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Aangifte personenbelasting: deadline bekend én voordelen bij vroegtijdige indiening!

Aangifte personenbelasting: deadline bekend én voordelen bij vroegtijdige indiening!

De deadline voor de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2022 / inkomstenjaar 2021 ingediend door mandatarissen valt dit jaar wat vroeger dan afgelopen jaren. Ook zal het dit jaar lonen om de belastingaangifte vroeg in te dienen. 

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons