Blog

De federale regering beslist: verlenging van het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw én verlaagd tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers tot 2023

De federale regering beslist: verlenging van het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw én verlaagd tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers tot 2023

Afbraak en heropbouw Personen die een gezinswoning slopen en heropbouwen kunnen momenteel genieten van een verlaagd btw-tarief van 6%. Deze maatregel…

Sinds 1 januari 2022 bestaat er een nieuwe ficheverplichting voor auteursrechtelijke vergoedingen

Sinds 1 januari 2022 bestaat er een nieuwe ficheverplichting voor auteursrechtelijke vergoedingen

In het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen van 13 januari 2022 werd een aanvullende rapportageverplichting voor auteursrechtelijke vergoedingen in het leven geroepen.

De fiscus beschikt via de aangifte roerende voorheffing reeds over een ruim aantal gegevens van de verkrijgers van auteursrechtelijke vergoedingen. De wetgever gaat nu nog een stapje verder en legt de verplichting op om een individuele fiche 281.45 op te stellen voor alle inkomsten uit de overdracht van auteursrechten.

Jarenlange discussie eindelijk opgelost? Wetgeving betreffende de belasting op Nederlandse aanvullende pensioenen aangepast

Jarenlange discussie eindelijk opgelost? Wetgeving betreffende de belasting op Nederlandse aanvullende pensioenen aangepast

De Belgische fiscale wetgever heeft de wetgeving inzake de belastingheffing over Nederlandse collectieve aanvullende pensioenen aan Belgische rijksinwoners aangepast. Deze materie zorgde sinds jaar en dag voor discussies tussen de fiscus en de belastingplichtige. Belgische rijksinwoners met een professionele loopbaan in Nederland bouw(d)en in veel gevallen een Nederlands aanvullend pensioen op.

Nieuw Vlaams subsidieregister in aantocht!

Nieuw Vlaams subsidieregister in aantocht!

Heeft u Vlaamse subsidies ontvangen of zal u in de toekomst Vlaamse subsidies verkrijgen? Houd er dan rekening mee dat vanaf de zomer van 2022 dit voor het grote publiek raadpleegbaar zal zijn in het Vlaams subsidieregister.

Wat kan u als ondernemer doen tegen wijzigende marktomstandigheden zoals prijsstijgingen?

Wat kan u als ondernemer doen tegen wijzigende marktomstandigheden zoals prijsstijgingen?

Iedereen voelt het in zijn portemonnee en u leest het overal: ondernemen wordt steeds duurder en lastiger door schaarste. We hebben de corona pandemie nog maar net achter de rug en daar staat de energiecrisis alweer voor deur. Laat staan welke prijsstijgingen we nog meer mogen verwachten door de onvrede en het geweld in Oekraïne. De markt is vandaag de dag grillig en voortdurend in beweging. Het zijn onvoorspelbare tijden met perioden van schaarste, maar hoe gaat u hier als ondernemer mee om? Hoe wapent u zich tegen deze onzekerheden?

Onroerende voorheffing in corona-tijden: Vraag uiterlijk 31 maart de vermindering van OV aan voor leegstand

Onroerende voorheffing in corona-tijden: Vraag uiterlijk 31 maart de vermindering van OV aan voor leegstand

Wanneer een onroerend goed gedurende een bepaalde periode heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht, wordt dit goed bestempeld als ‘onproductief’. Onder bepaalde voorwaarden kunnen eigenaars van leegstaande gebouwen een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing krijgen in verhouding tot het aantal maanden dat deze onproductiviteit geduurd heeft.

Vlaams Beschermingsmechanisme 11 + Aankondiging Vlaams Beschermingsmechanisme 12

Vlaams Beschermingsmechanisme 11 + Aankondiging Vlaams Beschermingsmechanisme 12

In november en december besliste het Overlegcomité diverse malen tot een verstrenging van de maatregelen die sinds 28 oktober 2021 van toepassing waren. Een aantal sectoren werd opnieuw verplicht haar activiteiten te onderbreken, binnen-activiteiten werden opnieuw onderworpen aan strenge voorwaarden of zelfs verboden. Als gevolg van deze maatregelen werden bepaalde ondernemingen nogmaals geconfronteerd met aanzienlijke exploitatiebeperkingen. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd beslist een Vlaams Beschermingsmechanisme 11 toe te kennen voor de steunperiode van 20 november tot en met 31 december 2021.

Een belastingvoordeel van 225% voor éénzelfde laadstation? Het kan!

Een belastingvoordeel van 225% voor éénzelfde laadstation? Het kan!

Sinds 1 september 2021 worden ondernemingen fiscaal aangemoedigd om laadpalen voor elektrische wagens te installeren. Zo genieten ondernemingen die een publiek toegankelijke laadpaal installeren van een verhoogde kostenaftrek van 200% (tot en met eind 2022). We lichtten deze gunstmaatregel reeds toe in onze nieuwsbrief van 25 oktober 2021.  

Voorlopig was het nog niet duidelijk of dit voordeel gecumuleerd kon worden met de investeringsaftrek voor KMO vennootschappen. Goed nieuws, recent bevestigde de minister van financiën deze vraag: een laadpaal die aan de nodige voorwaarden voor beide stelsels voldoet, komt in aanmerking voor beide fiscale voordelen. Wij lichten graag even toe.

Vermindering sociale bijdragen zelfstandigen: vanaf nu zonder drempels

Vermindering sociale bijdragen zelfstandigen: vanaf nu zonder drempels

Op 1 januari 2022 werden de vaste drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor zelfstandigen afgeschaft. Voortaan is het mogelijk om het bedrag van de voorlopige sociale bijdragen af te stemmen op uw geraamde inkomsten van het jaar zelf.

Ruimere ficheverplichting voor terugbetaalde kosten aan de bedrijfsleider: betaal bepaalde kosten voortaan liever rechtstreeks met de vennootschap!

Ruimere ficheverplichting voor terugbetaalde kosten aan de bedrijfsleider: betaal bepaalde kosten voortaan liever rechtstreeks met de vennootschap!

De fiscus wil een beter zicht krijgen op de kosten die de vennootschap aan haar bedrijfsleider vergoedt. Vanaf 1 januari 2022 zullen alle kosten die de vennootschap terugbetaalt aan haar bedrijfsleider op de jaarlijkse fiscale fiche van de bedrijfsleider vermeld moeten worden, forfaitair of niet.

Sociale inspectie kondigt flitscontroles 2022 aan: hoe voorbereiden?

Sociale inspectie kondigt flitscontroles 2022 aan: hoe voorbereiden?

De flitscontroles van de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) voor 2022 zijn bekend. Deze worden al jaren toegepast in sectoren waar een groot risico zou bestaan op inbreuken op de arbeids- en sociale wetgeving. In januari en februari kwamen reeds de bewakings- en transportsector aan bod. Hieronder een overzicht van de geviseerde sectoren in de komende maanden.

Afschaffing attest 6 procent btw voor renovatiewerken aan privéwoningen

Afschaffing attest 6 procent btw voor renovatiewerken aan privéwoningen

Renovatiewerken aan privéwoningen ouder dan 10 jaar genieten een btw-tarief van 6 procent. Het was noodzakelijk dat hiervoor een attest voorhanden was. Dit wordt vanaf 1 januari 2022 afgeschaft en vervangen door een verplichte standaardverklaring op de factuur.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons