Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

4 October 2023

De Vlaamse wetgever heeft recentelijk het Energiebesluit aangepast hetgeen gevolgen met zich meebrengt inzake de verplichting een EPC te bekomen.

Wat er precies wijzigt, leest u hier.

Algemeen

Het energieprestatiecertificaat of EPC informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over de energiezuinigheid van een pand en het geeft inzicht in de energetische kwaliteit ervan. Het EPC was reeds verplicht voorhanden te houden bij elke notariële overdracht van woningen of klein niet-residentieel vastgoed (bv. een verkoop, schenking, inbreng in de huwgemeenschap, vestiging van een erfpacht of opstal). In het kader van de verhuur was dit enkel maar verplicht indien de verhuur publiekelijk kenbaar werd gemaakt.

Ook EPC nodig bij de verhuur zonder publiciteit

Een eerste vernieuwing bestaat erin dat er bij de verhuur van een onroerend goed steeds een EPC voorhanden zal moeten zijn, of er nu publiciteit gevoerd wordt of niet. Zo dus ook wanneer u een gedeelte van uw woning verhuurt aan uw eigen vennootschap of in geval van bijvoorbeeld de verhuur van een industrieel gebouw tussen twee vennootschappen. Vanaf nu zal u zelfs in deze gevallen een EPC moeten kunnen voorleggen.

Wanneer moet het EPC attest voorhanden zijn?

Indien er publiciteit wordt gemaakt, moet het attest ten laatste bij de eerste bekendmaking van die publiciteit voorhanden zijn. Indien er geen publiciteit wordt gemaakt daarentegen moet het attest ten laatste voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst voorhanden zijn.

Deze nieuwe wettelijke verplichting geldt zowel voor residentiële of niet residentiële gebouwen en zal op 1 oktober 2023 in werking treden. Iedere huurovereenkomst gesloten na deze datum zal dus onderworpen zijn aan de verplichting een EPC voor te moeten leggen. Er geldt geen registratieverplichting van het EPC, noch wordt er een specifieke databank opgericht. Men moet het EPC voorhanden houden.

Welke sanctie krijg ik bij het niet naleven van de regels?

De Vlaamse overheid heeft reeds aangekondigd dat er via steekproeven zal worden gecontroleerd of er een geldig EPC aanwezig is. Indien er geen EPC aanwezig is wanneer dit wel verplicht is, zal de eigenaar een schriftelijke mededeling ontvangen. De eigenaar kan hierna schriftelijke argumenten meedelen aan de Vlaamse overheid aangaande het ontbreken van het EPC attest. Indien de bevoegde dienst (het Vlaamse Energie-en Klimaatagentschap) niet akkoord gaat met de argumentatie van de eigenaar, kan er een boete van 500 tot 5.000 euro opgelegd worden.

Zelfs wanneer de eigenaar een boete opgelegd wordt, blijft de verplichting bestaan een geldig EPC te bekomen, de eigenaar doet er dus steeds goed aan het EPC zo snel mogelijk te bekomen wanneer dit verplicht is.

Gaat u vanaf 1 oktober 2023 een huurovereenkomst aan, vergeet niet tijdig een EPC deskundige te contacteren. Twijfelt u of u onderworpen bent aan deze verplichting, wij staan u graag bij.  

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

U wordt als ondernemer bestraft indien u geen voorschot op de verschuldigde belastingen betaalt aan de fiscus. Doet uw vennootschap of eenmanszaak geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan straft de fiscus met een boete die opgelopen is tot 9% van de belastingschuld (van toepassing vanaf aanslagjaar 2025). Deze boete bedroeg voorheen 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. De fiscus tracht op deze manier het tijdig betalen van voorschotten te stimuleren.

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Een vennootschap kan geld ter beschikking stellen aan haar bedrijfsleider op verschillende manieren. Zij kan bijvoorbeeld een leningsovereenkomst sluiten met de bedrijfsleider of geld ter beschikking stellen via de rekening-courant.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons