Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

29 March 2024

Een vennootschap kan geld ter beschikking stellen aan haar bedrijfsleider op verschillende manieren. Zij kan bijvoorbeeld een leningsovereenkomst sluiten met de bedrijfsleider of geld ter beschikking stellen via de rekening-courant.

Indien er geen of een te lage rente betaald wordt door de bedrijfsleider aan de vennootschap, zal de bedrijfsleider belast worden op een voordeel alle aard.

Hoe hoog de rente moet zijn en hoeveel het voordeel alle aard dus zal bedragen, is afhankelijk van welk soort financiering en de duurtijd ervan.

 

Rekening courant debet

Voor leningen van onbepaalde duur, waaronder de rekening-courant, wordt de referentierentevoet jaarlijks bij Koninklijk Besluit vastgelegd. In het begin van 2024 werd de rentevoet voor het inkomstenjaar 2023 gepubliceerd.

De forfaitaire rente bedraagt 5,43%. Dit is een daling ten opzichte van inkomstenjaar 2022, toen bedroeg het percentage 7,14%.

 

Leningen van bepaalde duur

Voor (niet hypothecaire) leningen met een bepaalde looptijd wordt de referentierentevoet ook jaarlijks wettelijk vastgelegd.

Deze werd met ingang van inkomstenjaar 2023 aangepast en is niet langer afhankelijk van de looptijd van de lening. Het percentage is hetzelfde voor een lening van 5 jaar als voor een lening van 15 jaar.

Voor het inkomstenjaar 2023 zijn de percentages als volgt:

  • 3,041 % voor de financiering van een personenwagen;
  • 6,041 % voor de financiering andere dan voor een personenwagen.

Dit percentage is in tegenstelling tot de rente over een debet rekening-courant aanzienlijk gestegen.

 

Omzetten rekening courant debet naar lening van bepaalde duur nog interessant?

Het  lastenpercentage voor leningen met een vaste looptijd aangegaan in 2023 ligt dus hoger dan de interest op een debet rekening-courant. Het is op dit moment dus niet zinvol om de rekening-courant om te zetten in een lening, tenzij het de financiering van een personenwagen betreft.  Lenen van de vennootschap zal u dus steeds minimaal 5,43% kosten.

Het interestpercentage voor inkomstenjaar 2024 is nog niet bekend.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons