Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

29 March 2024

U wordt als ondernemer bestraft indien u geen voorschot op de verschuldigde belastingen betaalt aan de fiscus. Doet uw vennootschap of eenmanszaak geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan straft de fiscus met een boete die opgelopen is tot 9% van de belastingschuld (van toepassing vanaf aanslagjaar 2025). Deze boete bedroeg voorheen 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. De fiscus tracht op deze manier het tijdig betalen van voorschotten te stimuleren.

Berekening belastingvermeerdering

De belastingvermeerdering wordt berekend op de totaal te betalen belasting.

In hoofde van belastingplichtigen die in de personenbelasting belast worden, wordt enkel rekening gehouden met hun beroepsmatige inkomsten (bv. winsten of baten). Andere inkomsten belastbaar in de personenbelasting zoals onroerende inkomsten worden buiten beschouwing gelaten voor het bepalen van de vermeerdering.

De afzonderlijke heffing in het kader van de aanleg van liquidatiereserve door vennootschappen is niet onderhevig aan deze vermeerdering.

Voorkomen belastingvermeerdering

Om de belastingvermeerdering te vermijden moet je ‘voorschotten’ betalen. Dergelijke voorafbetalingen geven recht op een vermindering van de belastingvermeerdering.

Hoeveel voordeel je door de voorafbetaling ontvangt, is afhankelijk van het tijdstip van de voorafbetaling. Voor een boekjaar 2024 dat samenvalt met een kalenderjaar, gelden de volgende data:

voorafbetaling vóór 10 april 2024

12% belastingvermindering

voorafbetaling vóór 10 juli 2024

10% belastingvermindering

voorafbetaling vóór 10 oktober 2024

8% belastingvermindering

voorafbetaling vóór 20 december 2024

6% belastingvermindering

We lichten even toe met een voorbeeld.

Stel dat de belastingschuld van een vennootschap € 10.000 bedraagt. Indien deze geen voorafbetalingen verricht, is er een belastingvermeerdering van € 900 (= € 10.000 * 9%) van toepassing. De totale belasting zal dus € 10.900 bedragen.

Er kan overwogen worden om vóór 10 april al 75% van de geraamde belasting vooraf te betalen. Een voorafbetaling van € 7.500 (= € 10.000 * 75%) levert namelijk een vermindering op van € 900 (= € 7.500 * 12%) en daarmee is de volledige vermeerdering geneutraliseerd op de ‘goedkoopste’ manier.

Indien de vennootschap € 5.000 aan voorafbetaling zou verrichten vóór 10 april 2024 (vermindering van 600) en € 2.500 vóór 10 juli 2024 (vermindering van € 250) bedraagt de boete evenwel nog € 50. Hoewel er evenveel vooraf betaald werd als in het eerste voorbeeld, wordt de belastingvermeerdering niet volledig geneutraliseerd.

Indien de vennootschap de voorafbetaling zou uitstellen tot het laatste moment (uiterlijk 20 december 2024), moet deze al € 15.000 bedragen om de belastingvermeerdering volledig te neutraliseren, hetgeen hoger is dan de uiteindelijke belastingschuld van € 10.000. Dit raden we niet aan gezien de te veel betaalde belasting onnodig lang ter beschikking wordt gesteld van de fiscus. De teruggave van de te veel vooraf betaalde belasting, zal u echter maar terug ontvangen na vestiging van de aanslag vennootschapsbelasting, doorgaans minimaal een jaar na afsluiting van het boekjaar.

 

Vrijstelling belastingvermeerdering voor starters

Voor starters wordt er gedurende de eerste 3 jaren geen belastingvermeerdering toegepast. Deze vrijstelling geldt zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting.

Uit bovenstaande blijkt duidelijk het belang van voldoende voorafbetalingen. Uw QPS dossierbeheerder zal u tijdig berichten en een voorstel meedelen. Ingeval u nog vragen zou hebben, staan wij ter beschikking.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons