Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

19 October 2023

Tot 31 december 2023 bedraagt het btw-tarief voor de levering mét installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers onder bepaalde voorwaarden nog 6%. Vanaf 2024 stijgt dit tarief terug naar 21%. U leest hier of u nog in aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief.

Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn?

Het verlaagd tarief is enkel van toepassing op de levering met installatie en plaatsing van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. De aankoop van een nieuwe woning inclusief zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers of de aankoop ervan zonder installatie zijn dus uitgesloten van het verlaagd tarief.

Daarnaast moeten de installatie en plaatsing verstrekt en gefactureerd worden aan de eindgebruiker. Dit kan de eigenaar, huurder, opstalhouder of enige andere gebruiker zijn.

De installatie en plaatsing dienen uitgevoerd te worden op een woning die na de uitvoering van de installatie en plaatsing uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. Het privégedeelte moet minstens 50% bedragen.

Verder dient de woning jonger dan 10 jaar te zijn. Als startdatum houdt men de eerste ingebruikname van de woning aan.

Wat moet ik nog ondernemen vóór 31 december 2023 om gebruik te kunnen maken van het verlaagd tarief?

Zoals vermeld kan men maar gebruik maken van het 6% tarief tot en met 31 december 2023 en deze datum komt alsmaar dichterbij. Wilt u nog graag zonnepanelen aankopen tegen 6% btw, zorg er dan voor dat u een (voorschot)factuur bekomt uiterlijk op datum van 31 december 2023. De btw op de werken dient namelijk ten laatste op deze dag opeisbaar te worden.

Indien u dus een voorschot betaalt vóór 31 december 2023 en de werken pas plaatsvinden na 31 december 2023 kan u nog steeds beroep doen op het verlaagde tarief, maar enkel voor het bedrag van de voorschotbetaling.

Indien u nog gebruik wil maken van dit gunstig btw-tarief, dient u zich zo spoedig mogelijk te wenden tot een installateur.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

U wordt als ondernemer bestraft indien u geen voorschot op de verschuldigde belastingen betaalt aan de fiscus. Doet uw vennootschap of eenmanszaak geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan straft de fiscus met een boete die opgelopen is tot 9% van de belastingschuld (van toepassing vanaf aanslagjaar 2025). Deze boete bedroeg voorheen 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. De fiscus tracht op deze manier het tijdig betalen van voorschotten te stimuleren.

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Een vennootschap kan geld ter beschikking stellen aan haar bedrijfsleider op verschillende manieren. Zij kan bijvoorbeeld een leningsovereenkomst sluiten met de bedrijfsleider of geld ter beschikking stellen via de rekening-courant.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons