Blog

Hervorming registratierechten: wachten tot 2022 of beter dit jaar nog aankopen?

Hervorming registratierechten: wachten tot 2022 of beter dit jaar nog aankopen?

Het is intussen alom bekend, de Vlaamse registratierechten worden hervormd vanaf 1 januari 2022. De Vlaamse regering wil daarmee tegemoet komen aan de stijgende vastgoedprijzen en de moeilijkheid voor veel gezinnen om een eerste eigendom aan te kopen.

Hieronder lichten we voor u de wijzigingen toe.

Vanaf 1 januari 2022 wijziging btw-regeling (para)medische beroepen

Vanaf 1 januari 2022 wijziging btw-regeling (para)medische beroepen

De wet van 11 juli 2021 zorgt voor enkele wijzigingen aan de btw-regeling voor (para)medische beroepen. Vooreerst zal de vrijstelling enkel nog gelden voor behandelingen met een therapeutisch doel en daarnaast kunnen nu ook andere paramedische beroepen van de vrijstelling genieten.

Wij lichten hieronder de belangrijkste wijzigingen voor u toe.

Opgelet dat u als aandeelhouder of bestuurder niet met de billen bloot gaat bij een oprichting en/of statutenwijziging
Hebt u de algemene voorwaarden van uw onderneming reeds aangepast aan de nieuwe wetgeving?

Hebt u de algemene voorwaarden van uw onderneming reeds aangepast aan de nieuwe wetgeving?

Vanaf 1 februari 2022 gelden er nieuwe regels bij transacties tussen ondernemingen, waardoor een mogelijke aanpassing van de algemene voorwaarden van uw onderneming zich opdringt.

Wij vatten voor u de belangrijkste wijzigingen hierna samen.

Eenmalige coronapremie van 500 euro voor zwaar getroffen zelfstandigen

Eenmalige coronapremie van 500 euro voor zwaar getroffen zelfstandigen

De regering heeft beslist een eenmalige extra premie van 500 euro netto uit te keren aan de door coronacrisis zwaar getroffen zelfstandigen.

Verlenging woonbonus na betalingsuitstel lening door Corona

Verlenging woonbonus na betalingsuitstel lening door Corona

De woonbonus, het meest gekende belastingvoordeel voor de eigen woning, is al sinds 1 januari 2020 afgeschaft in Vlaanderen. Enkel de hypothecaire leningen voor de aankoop of het behoud van de eigen woning ten laatste afgesloten op 31 december 2019 geven nog recht op een belastingvermindering en dit voor de initieel vastgelegde looptijd van de lening.

UBO-register: bijkomende documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging

UBO-register: bijkomende documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging

We komen hierbij terug op het eerder verschenen artikel betreffende het UBO-register van april 2021. De verplichting om een bijkomend document ter staving aan toe te voegen werd verschoven naar 31/08/2021.

De gelijkschakeling van het pensioen van zelfstandigen aan dat van werknemers. Welke concrete wijzigingen worden doorgevoerd en wat betekent dit voor u als zelfstandige?

De gelijkschakeling van het pensioen van zelfstandigen aan dat van werknemers. Welke concrete wijzigingen worden doorgevoerd en wat betekent dit voor u als zelfstandige?

Al jaar en dag worden de pensioenen van zelfstandigen berekend op slechts 69% van het beroepsinkomen. Hier is zeer recent verandering in gekomen. De federale regering werkte namelijk een nieuwe berekeningsmethode uit voor de pensioenen van zelfstandigen, waarin deze correctiecoëfficiënt van 69% sneuvelde.

Het fiscaal gunstregime van de auteursrechtelijke vergoeding

Het fiscaal gunstregime van de auteursrechtelijke vergoeding

Bent u beoefenaar van een creatief beroep, lees dan even met ons mee over de fiscaalvriendelijke auteursrechtelijke vergoeding. Deze is namelijk niet enkel weggelegd voor schrijvers of kunstenaars, steeds meer beroepen kunnen hier tegenwoordig van genieten.

Het fiscaal gunstregime is van kracht sedert 2008 en heeft intussen zijn weg goed gevonden in het (familiaal) bedrijfsleven. Meer en meer wordt gebruik gemaakt van het systeem. Wij lichten graag wat nader toe.

Welke btw-regels veranderen er vanaf 1 juli 2021 voor uw webshop of verkopen aan particulieren met levering in het buitenland?

Welke btw-regels veranderen er vanaf 1 juli 2021 voor uw webshop of verkopen aan particulieren met levering in het buitenland?

De Europese Commissie riep recent een nieuwe btw-richtlijn voor e-commerce in het leven, die ervoor zorgt dat ondernemingen vanaf 1 juli 2021 sneller met buitenlandse btw-verplichtingen te maken krijgen wanneer zij aan particulieren uit andere EU-lidstaten goederen verkopen. Op het eerste zicht lijkt dit een extra struikelblok, maar via een gecentraliseerde One Stop Shop-aangifte wordt vermeden dat ondernemingen zich voor deze verkopen in de andere lidstaten moeten registreren. Wat houdt deze One Stop Shop (OSS) nu concreet in?

Goede overeenkomsten maken goede vrienden

Goede overeenkomsten maken goede vrienden

Heeft u een overdracht van aandelen binnen uw vennootschap gepland of heeft er reeds een overdacht plaatsgevonden? Een goede overeenkomst hieromtrent is zeker geen overbodige luxe, zo heeft het Hof van Cassatie opnieuw bevestigd. We zetten even de feiten voor u op een rijtje.

Vlaams Beschermingsmechanisme 8 en dubbel overbruggingsrecht

Vlaams Beschermingsmechanisme 8 en dubbel overbruggingsrecht

Ook voor de maanden mei en juni heeft de overheid beslist om nog een aantal steunmaatregelen te verlengen. Was u tot en met 9 juni verplicht gesloten? Vergeet dan zeker niet om nog voor de maand juni het dubbel overbruggingsrecht aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Het is immers voldoende om 1 dag verplicht gesloten geweest te zijn.

Daarnaast is ook het Vlaams Beschermingsmechanisme 8 opengesteld voor de maand mei.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons