Blog

De wederopbouwreserve – voor de eerste maal aan te leggen in aanslagjaar 2022

De wederopbouwreserve – voor de eerste maal aan te leggen in aanslagjaar 2022

Om de solvabiliteit van uw onderneming terug op punt te stellen na het zware covid-jaar, werd door de regering vorig jaar het systeem van de wederopbouwreserve in het leven geroepen. Middels een wederopbouwreserve krijgen vennootschappen de kans om fiscaal vriendelijk hun eigen vermogen terug op te krikken na de verliezen die ze geleden hebben tijdens het boekjaar 2020. We lichtten u deze mogelijkheid al toe in een vorige nieuwsbrief. Gezien u voor de eerste maal gebruik kunt maken van deze optie in de aangifte vennootschapsbelasting met betrekking tot aanslagjaar 2022, herhalen we graag even de principes en gaan we dieper in op de combinatie hiervan met andere fiscale regimes.

Gewijzigde btw regeling voor (para)medische beroepen: een update

Gewijzigde btw regeling voor (para)medische beroepen: een update

Wij komen hierbij terug op onze eerdere post van 25 oktober 2021 betreffende de gewijzigde btw-regeling voor medische en paramedische beroepen. Om wat meer verduidelijking te bieden heeft de btw-administratie recent een circulaire (2021/C/114) gepubliceerd met een aantal niet-limitatieve voorbeelden.

We herhalen even de essentie.

Aanvraag overbruggingsrecht omzetdaling vanaf december 2021  wegens omzetdaling 40%

Aanvraag overbruggingsrecht omzetdaling vanaf december 2021 wegens omzetdaling 40%

Nu het coronavirus ons weer steviger in de greep heeft, is het mogelijk voor zelfstandigen om beroep te doen op het overbruggingsrecht wegens omzetdaling wanneer zij een omzetdaling hebben van 40 procent. Voor de maanden oktober en november 2021 was er nog een omzetdaling van 65 procent vereist om op het overbruggingsrecht aanspraak te maken; voor de maanden december 2021 tot en met maart 2022 volstaat een omzetdaling van 40 procent.  

De forfaitaire btw-regeling voor eenmanszaken: afschaffing vanaf 1 januari 2022

De forfaitaire btw-regeling voor eenmanszaken: afschaffing vanaf 1 januari 2022

Onder de forfaitaire btw-regeling wordt de verschuldigde btw bepaald op basis van een forfait per sector en dus niet op basis van de reële omzet en aankopen. Voor caféhouders bijvoorbeeld wordt volgens dit systeem de btw niet berekend op basis van het aantal verkochte pintjes, maar wel op basis van hoeveel pintjes er uit een vat getapt kunnen worden, hetgeen door de administratie forfaitair wordt vastgelegd.

Het Federaal begrotingsakkoord 2022 in een notendop

Het Federaal begrotingsakkoord 2022 in een notendop

Medio oktober keurde de federale regering het begrotingsakkoord 2022 goed. Een evenwichtsoefening waaruit enkele maatregelen zijn voortgekomen die mogelijks een impact hebben op u als ondernemer of uw medewerkers. De meeste van deze maatregelen dienen concreet uitgewerkt te worden. Wij zetten alvast enkele van deze maatregelen voor u op een rij.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. Wat houdt deze verplichting concreet in?

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. Wat houdt deze verplichting concreet in?

Recent maakte de Vlaamse regering via het klimaatakkoord haar voornemen bekend om vanaf 2023 een renovatieverplichting in te voeren voor woningen. De algemene richtlijnen werden reeds uitgewerkt in een ontwerpdecreet. Momenteel werkt de Vlaamse regering aan de concrete invulling hiervan. Deze renovatieverplichting is echter niet de eerste van zijn soort. Vanaf 1 januari 2022 zal namelijk al een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen in werking treden. Wat deze renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen concreet inhoudt, lichten we u graag toe.

Zijn de inkomsten ontvangen door het beleggen in cryptomunten belastbaar?

Zijn de inkomsten ontvangen door het beleggen in cryptomunten belastbaar?

Meer dan een decennium geleden verscheen Bitcoin op het toneel. Naast Bitcoin, de meest bekende cryptocurrency, doken er in de loop der jaren al tientallen andere cryptocurrencies op. Deze digitale munten zijn inmiddels bijna niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Steeds meer personen overwegen dan ook om te investeren in cryptomunten. Een belangrijke vraag die hierbij rijst is hoe de inkomsten die deze investering kan opleveren, fiscaal behandeld moeten worden.

Wat zijn de concrete gevolgen voor u van  het nieuw Wetboek Goederenrecht?

Wat zijn de concrete gevolgen voor u van het nieuw Wetboek Goederenrecht?

U las het ongetwijfeld al in de media. Op 1 september 2021 trad het nieuw Wetboek Goederenrecht in werking. Wij lijsten de belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor u op.

Is het fiscaal aangewezen om uw nieuwe wagen nog te bestellen voor 1 januari 2022?

Is het fiscaal aangewezen om uw nieuwe wagen nog te bestellen voor 1 januari 2022?

Zoals u kon lezen in onze nieuwsbrief van 27 mei 2021 heeft de regering haar pijlen gericht op de vergroening van het Belgische wagenpark. Ondertussen werd het wetsontwerp van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem ingediend in de Kamer, waar het momenteel behandeld wordt.

Denkt u eraan om een nieuwe bedrijfswagen aan te schaffen en is het fiscaal interessant deze aankoop voor het jaareinde af te ronden? Welke data houdt u best in het achterhoofd wanneer u de komende jaren een bedrijfswagen wenst aan te schaffen?

Wij lichten het hieronder voor u toe.

Is het interessant om te investeren in laadinfrastructuur voor elektrische wagens?

Is het interessant om te investeren in laadinfrastructuur voor elektrische wagens?

Het wetsontwerp over de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem werd enkele maanden geleden goedgekeurd door de regering en inmiddels ingediend in de Kamer.

 

Hervorming registratierechten: wachten tot 2022 of beter dit jaar nog aankopen?

Hervorming registratierechten: wachten tot 2022 of beter dit jaar nog aankopen?

Het is intussen alom bekend, de Vlaamse registratierechten worden hervormd vanaf 1 januari 2022. De Vlaamse regering wil daarmee tegemoet komen aan de stijgende vastgoedprijzen en de moeilijkheid voor veel gezinnen om een eerste eigendom aan te kopen.

Hieronder lichten we voor u de wijzigingen toe.

Vanaf 1 januari 2022 wijziging btw-regeling (para)medische beroepen

Vanaf 1 januari 2022 wijziging btw-regeling (para)medische beroepen

De wet van 11 juli 2021 zorgt voor enkele wijzigingen aan de btw-regeling voor (para)medische beroepen. Vooreerst zal de vrijstelling enkel nog gelden voor behandelingen met een therapeutisch doel en daarnaast kunnen nu ook andere paramedische beroepen van de vrijstelling genieten.

Wij lichten hieronder de belangrijkste wijzigingen voor u toe.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons