Voert u werken in onroerende staat uit waarvoor de btw wordt verlegd naar de afnemer? Vergeet vanaf 1 januari 2023 uw factuurvermelding niet aan te passen!

20 December 2022

Wanneer u werken uitvoert in onroerende staat en uw klant is een btw-plichtige afnemer die periodieke btw-aangiften indient, dan moet u de btw verplicht verleggen naar deze afnemer. Het is in dat geval de afnemer die de btw zal moeten verwerken in zijn eigen periodieke aangifte.

Tot 31 december 2022 volstaat het dat u in deze situatie op uw factuur de vermelding ‘btw verlegd’ opneemt. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze vermelding uitgebreid.

Op elke factuur die vanaf deze datum uitgereikt wordt waarin de btw verlegd wordt, moet de volgende verplichte vermelding opgenomen worden:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten (nieuw art. 20, § 3 KB nr. 1).”

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

 

Belgische afnemer

1. Gewone btw-plichtige die periodieke btw-aangiften indient

Wanneer een werk in onroerende staat gefactureerd wordt aan een gewone btw-plichtige die btw-aangiftes indient, mag de aannemer steeds een factuur uitreiken met verlegging van btw, inclusief de verplichte vermelding.

2. Kleine- of landbouwonderneming

Wanneer de afnemer een btw-statuut heeft als vrijgestelde kleine onderneming (btw omzet lager dan 25.000 EUR) of landbouwonderneming, mag hij vanaf 1 januari 2023 zijn btw-nummer meedelen aan de aannemer. De kleine onderneming of landbouwonderneming moet de aannemer op de hoogte brengen van het feit dat zij geen periodieke btw-aangiften indient. De aannemer zal de btw dan niet verleggen en een factuur met btw opmaken.

Wanneer de afnemer nalaat om mee te delen dat hij geen periodieke btw-aangiften indient, dan mag de aannemer een factuur uitreiken zonder btw, steeds met vermelding van de verplichte clausule.

De afnemer heeft dan 1 maand de tijd om zijn btw-statuut bekend te maken zodat de aannemer desgevallend een nieuwe factuur kan opmaken. De aannemer wordt door de clausule altijd ontslagen van de aansprakelijkheid wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist.

 

Buitenlandse afnemer

Voor een buitenlandse afnemer kan de verlegging enkel van toepassing zijn wanneer de buitenlandse afnemer in België een btw-nummer heeft, via rechtstreekse identificatie bij de Belgische administratie of via de aanstelling van een fiscale vertegenwoordiger.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

‘Plan van Peteghem’ tegen fiscale fraude gaat weldra van start: fiscus krijgt langer tijd om te controleren

‘Plan van Peteghem’ tegen fiscale fraude gaat weldra van start: fiscus krijgt langer tijd om te controleren

Eind november werden er een reeks nieuw fiscale maatregelen ingevoerd dewelke een impact hebben op de jaren die vatbaar zijn voor een fiscale controle.  We geven een beknopt overzicht van de nieuwtjes die belangrijk zijn voor u als ondernemer.

Geen doktersattest meer nodig voor één dag ziekte?

Geen doktersattest meer nodig voor één dag ziekte?

Op 28 november 2022 is de nieuwe wet over diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid in werking getreden. Eén van de meest in het oog springende bepalingen heeft betrekking op het medisch attest (of ziektebriefje). Zo zullen werknemers in bepaalde gevallen niet langer een ziektebriefje moeten voorleggen indien zij één dag afwezig zijn. Hieronder lichten wij beknopt de details toe die u als werkgever moet weten.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons