Voert u werken in onroerende staat uit waarvoor de btw wordt verlegd naar de afnemer? Vergeet vanaf 1 januari 2023 uw factuurvermelding niet aan te passen!

20 December 2022

Wanneer u werken uitvoert in onroerende staat en uw klant is een btw-plichtige afnemer die periodieke btw-aangiften indient, dan moet u de btw verplicht verleggen naar deze afnemer. Het is in dat geval de afnemer die de btw zal moeten verwerken in zijn eigen periodieke aangifte.

Tot 31 december 2022 volstaat het dat u in deze situatie op uw factuur de vermelding ‘btw verlegd’ opneemt. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze vermelding uitgebreid.

Op elke factuur die vanaf deze datum uitgereikt wordt waarin de btw verlegd wordt, moet de volgende verplichte vermelding opgenomen worden:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten (nieuw art. 20, § 3 KB nr. 1).”

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

 

Belgische afnemer

1. Gewone btw-plichtige die periodieke btw-aangiften indient

Wanneer een werk in onroerende staat gefactureerd wordt aan een gewone btw-plichtige die btw-aangiftes indient, mag de aannemer steeds een factuur uitreiken met verlegging van btw, inclusief de verplichte vermelding.

2. Kleine- of landbouwonderneming

Wanneer de afnemer een btw-statuut heeft als vrijgestelde kleine onderneming (btw omzet lager dan 25.000 EUR) of landbouwonderneming, mag hij vanaf 1 januari 2023 zijn btw-nummer meedelen aan de aannemer. De kleine onderneming of landbouwonderneming moet de aannemer op de hoogte brengen van het feit dat zij geen periodieke btw-aangiften indient. De aannemer zal de btw dan niet verleggen en een factuur met btw opmaken.

Wanneer de afnemer nalaat om mee te delen dat hij geen periodieke btw-aangiften indient, dan mag de aannemer een factuur uitreiken zonder btw, steeds met vermelding van de verplichte clausule.

De afnemer heeft dan 1 maand de tijd om zijn btw-statuut bekend te maken zodat de aannemer desgevallend een nieuwe factuur kan opmaken. De aannemer wordt door de clausule altijd ontslagen van de aansprakelijkheid wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist.

 

Buitenlandse afnemer

Voor een buitenlandse afnemer kan de verlegging enkel van toepassing zijn wanneer de buitenlandse afnemer in België een btw-nummer heeft, via rechtstreekse identificatie bij de Belgische administratie of via de aanstelling van een fiscale vertegenwoordiger.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Nieuwe meldingsplicht voor eigenaars van een onroerend goed in Frankrijk

Nieuwe meldingsplicht voor eigenaars van een onroerend goed in Frankrijk

Bent u eigenaar van een onroerend goed in Frankrijk bestemd voor residentieel gebruik, vergeet dan niet uiterlijk 30 juni 2023 hiervan melding te maken bij de Franse belastingdienst.

Aangifte personenbelasting : nieuwe indieningstermijnen vanaf aanslagjaar 2023

Aangifte personenbelasting : nieuwe indieningstermijnen vanaf aanslagjaar 2023

De fiscus wijzigt de indieningstermijnen voor de aangiftes personenbelasting vanaf aanslagjaar 2023.  Voortaan zal de indieningstermijn afhangen van de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte.  Het onderscheid in indieningstermijn tussen mandatarissen en burgers vervalt.

Een langere aangiftetermijn wordt toegekend voor de “complexe aangifte”.

We lijsten hierna de indieningstermijnen voor u op.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons