Fiscale eindejaarswetgeving december 2022

2 February 2023

Aanpassing fiscaal regime auteursrechten officieel van kracht

In onze nieuwsbrief van 18 november 2022 zetten we reeds de nieuwe regels uiteen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023 voor de inkomsten uit de overdracht van auteursrechtelijk beschermde werken. Deze hervorming is intussen formeel van kracht. De overgangsregeling voor 2023 zoals besproken in onze vorige nieuwsbrief is van toepassing.

De grootste onduidelijkheid blijft het precieze toepassingsgebied van de nieuwe regels. Meer bepaald was/is het nog een vraagstuk of bepaalde beroepsgroepen op basis van de nieuwe, strengere regels nog een beroep kunnen doen op het voordelig fiscaal regime van auteursrechten. Het gaat hierbij voornamelijk over de IT-sector. Volgens de minister van financiën vallen software en databanken niet langer onder het fiscaal gunstregime. Belgische beroepsgroeperingen en verenigingen in de betreffende sector zijn uiteraard niet tevreden met deze interpretatie van de wet. Er moet nog blijken welke invulling de fiscale administratie precies zal geven aan de wet. Het laatste is hierover nog niet geschreven.

 

Einde van de federale woonbonus

In december 2022 werd nog een andere wijziging doorgevoerd die de afgelopen maanden al wat stof deed opwaaien.

Momenteel kan er in de personenbelasting een federale belastingvermindering toegekend worden voor uitgaven van een hypothecaire lening voor de niet-eigen woning. Het betreft de federale belastingvermindering langetermijnsparen niet-eigen woning of kortweg de federale woonbonus.

Vlaanderen en Brussel schaften de voordelen in de personenbelasting voor de eigen woning reeds enkele jaren geleden af (in Wallonië kan er momenteel wel nog een voordeel bekomen worden door middel van de chèque habitat). Het voelde voor velen dan ook onrechtvaardig aan dat er wel nog een vermindering toegekend wordt voor het verwerven van een tweede, derde, … woning of woning aangekocht voor verhuur en niet langer door de eigen woning. Het federale belastingvoordeel staat dus al even onder druk.

Met betrekking tot leningen afgesloten vanaf 1 januari 2024 wordt dit federaal voordeel afgeschaft. Tot deze datum kan u wel nog bijkomend in vastgoed financieren via het afsluiten van een lening met behoud van het fiscale voordeel. Ook voor leningen die u reeds afgesloten heeft, verandert er niets en blijft het voordeel behouden.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons