Geen doktersattest meer nodig voor één dag ziekte?

20 December 2022

Op 28 november 2022 is de nieuwe wet over diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid in werking getreden. Eén van de meest in het oog springende bepalingen heeft betrekking op het medisch attest (of ziektebriefje). Zo zullen werknemers in bepaalde gevallen niet langer een ziektebriefje moeten voorleggen indien zij één dag afwezig zijn. Hieronder lichten wij beknopt de details toe die u als werkgever moet weten.

Wat houdt de nieuwe wet in?

Werknemers moeten sinds eind november 2022 geen ziektebriefje meer voorleggen voor een éénmalige ziektedag. Indien een werknemer twee of meerdere dagen op rij ziek is, zal er wel een ziektebriefje voorgelegd moeten worden. Verder kan de werknemer slechts drie keer per jaar beroep doen op deze regeling. Ook blijven de werknemers steeds verplicht hun afwezigheid te melden aan hun werkgever. De werkgever beschikt immers nog steeds over de mogelijkheid om aan de controlearts te vragen om de ongeschiktheid van de werknemers na te gaan.

 

Voor welke ondernemingen geldt deze regeling?

Het uitgangspunt is dat de nieuwe bepalingen enkel op de middelgrote en grote ondernemingen van toepassing zijn. Er is in een uitzondering voorzien voor kleine ondernemingen aangezien de impact van een afwezige werknemer voor deze ondernemingen groter is. Er is sprake van een kleine onderneming wanneer deze minder dan 50 werknemers telt te rekenen op 1 januari van het betreffende jaar. Deze ondernemingen hebben de mogelijkheid om van de regeling af te wijken. De onderneming dient desgevallend een clausule in het arbeidsreglement op te nemen die expliciet afwijkt van de nieuwe wetgeving. Ook is er de mogelijkheid  om af te wijken middels een ondernemings-CAO (Collectieve arbeidsovereenkomst). De afwijking moet niet jaarlijks bevestigd worden, zolang de onderneming minder dan 50 werknemers heeft, blijft deze van kracht. Voor de beoordeling van de 50 werknmers kijkt men naar het aantal arbeidsovereenkomsten gesloten door de vennootschap of het personeelsbestand zoals dat blijkt op basis van de DIMONA-aangiften. Dit wil zeggen dat parttime medewerkers op dezelfde manier meegeteld dienen te worden als een voltijdse. Het aantal voltijdse equivalenten is van geen belang.

 

Wat als de grens van 50 werknemers overschreden wordt?

De al dan niet toepasselijkheid van deze regeling wordt steeds bepaald op basis van de situatie op 1 januari van het desbetreffende jaar. Als jouw onderneming bijvoorbeeld 49 werknemers telt op 1 januari 2023 en het aantal werknemers stijgt in de loop van het kalenderjaar 2023 boven de 50, dan zal u nog steeds voor het volledige kalenderjaar 2023 gebruik kunnen maken van de regeling van een kleine onderneming. Indien per 1 januari 2024 nog steeds meer dan 50 werknemers aan boord zijn, zullen deze vanaf 2024 wél recht hebben op een ziektedag zonder medisch attest.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

‘Plan van Peteghem’ tegen fiscale fraude gaat weldra van start: fiscus krijgt langer tijd om te controleren

‘Plan van Peteghem’ tegen fiscale fraude gaat weldra van start: fiscus krijgt langer tijd om te controleren

Eind november werden er een reeks nieuw fiscale maatregelen ingevoerd dewelke een impact hebben op de jaren die vatbaar zijn voor een fiscale controle.  We geven een beknopt overzicht van de nieuwtjes die belangrijk zijn voor u als ondernemer.

Voert u werken in onroerende staat uit waarvoor de btw wordt verlegd naar de afnemer? Vergeet vanaf 1 januari 2023 uw factuurvermelding niet aan te passen!

Voert u werken in onroerende staat uit waarvoor de btw wordt verlegd naar de afnemer? Vergeet vanaf 1 januari 2023 uw factuurvermelding niet aan te passen!

Wanneer u werken uitvoert in onroerende staat en uw klant is een btw-plichtige afnemer die periodieke btw-aangiften indient, dan moet u de btw verplicht verleggen naar deze afnemer. Het is in dat geval de afnemer die de btw zal moeten verwerken in zijn eigen periodieke aangifte.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons