Aanpassen van uw statuten aan het wvv: de tijd dringt

20 December 2022

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (verder WVV) is reeds van kracht sinds 1 mei 2019. Alle vennootschappen opgericht vóór 1 mei 2019 dienen over te gaan tot een statutenwijziging waarbij zij hun statuten moeten aanpassen aan dit nieuw wetboek, en dit vóór 1 januari 2024. Voor de meest courante vennootschapsvormen zoals de BV (voorheen BVBA) en de NV impliceert dit een authentieke akte, te verlijden door een notaris. De VOF en CommV (voorheen GCV) kunnen hun statuten onderhands aanpassen zonder tussenkomst van notaris.

Waar deze termijn bij de inwerkingtreding van het WVV ver weg leek, komt deze datum van 1 januari 2024 nu met rasse schreden dichterbij. De tijd is gekomen om over te gaan tot de aanpassing van de statuten van uw vennootschap indien u dit nog niet gedaan heeft. De gevolgen van de niet tijdige omzetting zijn immers niet mals. Indien de statuten niet tijdig worden omgezet loopt u immers het risico om bestuurdersaansprakelijkheid op te lopen met alle gevolgen van dien.

Het is daarom van belang om op korte termijn tot actie over te gaan. Niet alleen kan u middels een aanpassing van de statuten de bovenvermelde aansprakelijkheid vermijden, ook kan u gebruik maken van alle voordelen die de nieuwe wet met zich meebrengt. Het WVV kent immers een grotere vrijheid toe aan de aandeelhouders dan haar voorganger, waardoor u bij de aanpassing van de statuten kan aftoetsen welke opportuniteiten uit het WVV voordelig kunnen zijn voor u en uw vennootschap. U kan uw vennootschap binnen het kader van het WVV immers vrijer moduleren dan voorheen.

Wij staan u graag bij indien u wenst over te gaan tot het aanpassen van de statuten van uw vennootschap.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons