Aangifte personenbelasting : nieuwe indieningstermijnen vanaf aanslagjaar 2023

27 April 2023

De fiscus wijzigt de indieningstermijnen voor de aangiftes personenbelasting vanaf aanslagjaar 2023.  Voortaan zal de indieningstermijn afhangen van de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte.  Het onderscheid in indieningstermijn tussen mandatarissen en burgers vervalt.

Een langere aangiftetermijn wordt toegekend voor de “complexe aangifte”.

We lijsten hierna de indieningstermijnen voor u op.

Algemeen principe

 • Papieren aangifte : 30 juni 2023
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-Web) : 15 juli 2023 (zowel voor burgers als mandatarissen)

Complexe aangifte

 • Papieren aangifte : 30 juni 2023
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-Web) : 18 oktober 2023 (zowel voor burgers als mandatarissen)

Een complexe aangifte is een aangifte die één of meerdere van volgende inkomsten bevat :

 • Winsten en/of baten
 • Bezoldigingen aan bedrijfsleiders
 • Bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijke samenwonenden)
 • Buitenlandse beroepsinkomsten

Forfaitaire grondslagen

Belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag zullen hun aangifte uiterlijk op
15 januari 2024 moeten indienen.

Wijziging voorstel vereenvoudigde aangifte

 • Via papieren antwoordformulier : 30 juni 2023
 • Via Myminfin (Tax-on-Web) : 15 juli 2023 (zowel voor burgers als mandatarissen)

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moeten worden door toevoeging van :

 • Winsten en/of baten
 • Bezoldigingen aan bedrijfsleiders
 • Bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
 • Buitenlandse beroepsinkomsten

moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen.  De aangifte dient dan ten laatste op 18 oktober 2023 (zowel voor burgers als mandatarissen) via tax-on-web te worden ingediend.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

U wordt als ondernemer bestraft indien u geen voorschot op de verschuldigde belastingen betaalt aan de fiscus. Doet uw vennootschap of eenmanszaak geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan straft de fiscus met een boete die opgelopen is tot 9% van de belastingschuld (van toepassing vanaf aanslagjaar 2025). Deze boete bedroeg voorheen 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. De fiscus tracht op deze manier het tijdig betalen van voorschotten te stimuleren.

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Een vennootschap kan geld ter beschikking stellen aan haar bedrijfsleider op verschillende manieren. Zij kan bijvoorbeeld een leningsovereenkomst sluiten met de bedrijfsleider of geld ter beschikking stellen via de rekening-courant.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons