Aangifte personenbelasting : nieuwe indieningstermijnen vanaf aanslagjaar 2023

27 April 2023

De fiscus wijzigt de indieningstermijnen voor de aangiftes personenbelasting vanaf aanslagjaar 2023.  Voortaan zal de indieningstermijn afhangen van de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte.  Het onderscheid in indieningstermijn tussen mandatarissen en burgers vervalt.

Een langere aangiftetermijn wordt toegekend voor de “complexe aangifte”.

We lijsten hierna de indieningstermijnen voor u op.

Algemeen principe

 • Papieren aangifte : 30 juni 2023
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-Web) : 15 juli 2023 (zowel voor burgers als mandatarissen)

Complexe aangifte

 • Papieren aangifte : 30 juni 2023
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-Web) : 18 oktober 2023 (zowel voor burgers als mandatarissen)

Een complexe aangifte is een aangifte die één of meerdere van volgende inkomsten bevat :

 • Winsten en/of baten
 • Bezoldigingen aan bedrijfsleiders
 • Bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijke samenwonenden)
 • Buitenlandse beroepsinkomsten

Forfaitaire grondslagen

Belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag zullen hun aangifte uiterlijk op
15 januari 2024 moeten indienen.

Wijziging voorstel vereenvoudigde aangifte

 • Via papieren antwoordformulier : 30 juni 2023
 • Via Myminfin (Tax-on-Web) : 15 juli 2023 (zowel voor burgers als mandatarissen)

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moeten worden door toevoeging van :

 • Winsten en/of baten
 • Bezoldigingen aan bedrijfsleiders
 • Bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
 • Buitenlandse beroepsinkomsten

moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen.  De aangifte dient dan ten laatste op 18 oktober 2023 (zowel voor burgers als mandatarissen) via tax-on-web te worden ingediend.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Nieuwe meldingsplicht voor eigenaars van een onroerend goed in Frankrijk

Nieuwe meldingsplicht voor eigenaars van een onroerend goed in Frankrijk

Bent u eigenaar van een onroerend goed in Frankrijk bestemd voor residentieel gebruik, vergeet dan niet uiterlijk 30 juni 2023 hiervan melding te maken bij de Franse belastingdienst.

Doktersvennootschappen : ook niet-artsen voortaan toegelaten

Doktersvennootschappen : ook niet-artsen voortaan toegelaten

Artsen oefenen hun beroepsactiviteit vaak uit via een vennootschap.

Voorheen was het als niet-arts niet of slechts onder strikte voorwaarden mogelijk om aandeelhouder te zijn van een doktersvennootschap. De Orde der artsen heeft eind 2022 haar standpunt hieromtrent versoepeld.

Wat betekent dit concreet?

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons