Doktersvennootschappen : ook niet-artsen voortaan toegelaten

30 March 2023

Artsen oefenen hun beroepsactiviteit vaak uit via een vennootschap.

Voorheen was het als niet-arts niet of slechts onder strikte voorwaarden mogelijk om aandeelhouder te zijn van een doktersvennootschap. De Orde der artsen heeft eind 2022 haar standpunt hieromtrent versoepeld.

Wat betekent dit concreet?

Hoe het was?

Bij de oprichting van een doktersvennootschap mochten de aandelen enkel in het bezit zijn van één of meerdere aandeelhouders die het beroep van arts uitoefenden.  Bijkomend konden enkel artsen van dezelfde discipline of van aanverwante disciplines samenwerken in een vennootschap.  Ook echtparen-artsen konden samen één vennootschap oprichten.

Niet-artsen, zoals de kinderen, wettelijk samenwonende partner of de echtgeno(o)t(e) waren in principe niet toegelaten in een artsenvennootschap.

Enkel in het kader van familiale planning werd door de Orde der artsen onder strikte voorwaarden toegelaten dat de aandelen van een artsenvennootschap gesplitst werden in blote eigendom (natuurlijk persoon niet-arts) en vruchtgebruik (natuurlijk persoon arts) met de nodige garanties in de statuten.  Hierbij werd elke situatie door de Orde der artsen afzonderlijk beoordeeld.

 

Versoepeling

Met het verschijnen van de nieuwe Code in 2018 en met een advies van eind 2022 wordt niet langer voorgeschreven dat de vennoten van een doktersvennootschap uitsluitend artsen moeten zijn. 

Deontologisch is het bijgevolg toegestaan dat uw echtgeno(o)t(e)(e), wettelijk samenwonende partner of kinderen medeaandeelhouder worden in uw artsenvennootschap. Ook artsen met uiteenlopende disciplines kunnen nu samenwerken in één vennootschap.

Er worden geen beperkingen gesteld aan de participatie van niet-artsen in een professionele artsenvennootschap, noch qua eigendom van de aandelen, noch qua bestuur van de vennootschap.

Dit opent mogelijkheden in het kader van successieplanning en het aantrekken van externe investeerders.

 

Voorwaarden

Het voorwerp en de vorm van de samenwerking moet in overeenstemming zijn met de deontologische regels. Zo moet het beroepsgeheim, de therapeutische vrijheid en de professionele onafhankelijkheid van de arts gerespecteerd worden. 

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

U wordt als ondernemer bestraft indien u geen voorschot op de verschuldigde belastingen betaalt aan de fiscus. Doet uw vennootschap of eenmanszaak geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan straft de fiscus met een boete die opgelopen is tot 9% van de belastingschuld (van toepassing vanaf aanslagjaar 2025). Deze boete bedroeg voorheen 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. De fiscus tracht op deze manier het tijdig betalen van voorschotten te stimuleren.

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Een vennootschap kan geld ter beschikking stellen aan haar bedrijfsleider op verschillende manieren. Zij kan bijvoorbeeld een leningsovereenkomst sluiten met de bedrijfsleider of geld ter beschikking stellen via de rekening-courant.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons