Nieuwe meldingsplicht voor eigenaars van een onroerend goed in Frankrijk

27 April 2023

Bent u eigenaar van een onroerend goed in Frankrijk bestemd voor residentieel gebruik, vergeet dan niet uiterlijk 30 juni 2023 hiervan melding te maken bij de Franse belastingdienst.

Waarom?

In het verleden moest op elk onroerend goed in Frankrijk de “taxe d’habitation” betaald worden.  Dit is een gemeentelijke belasting die verschuldigd is door de gebruiker van het onroerend goed.  Bij verhuur op lange termijn is dit de huurder.  In alle andere gevallen (eigen gebruik, verhuur korte termijn, leegstand) is dit de eigenaar. De belasting wordt jaarlijks op 1 januari van het belastbaar tijdperk berekend op de kadastrale waarde van het onroerend goed.

Vanaf 1 januari 2023 is deze “taxe d’habitation” niet meer verschuldigd voor woningen die dienst doen als hoofdverblijfplaats. Voor tweede verblijven en leegstaande woningen blijft deze taks wel nog verschuldigd.

Om de Franse belastingdienst in staat te stellen te beoordelen op welke woningen deze belasting nog van toepassing is, werd er een nieuwe declaratieplicht ingevoerd.

 

Voor wie?

De verplichting is er voor alle eigenaars van Franse onroerende goederen bestemd voor bewoning, ongeacht of zij Franse inwoner zijn of niet.  Dit betreft zowel particulieren als vennootschappen (waaronder de civiele vastgoedvennootschappen SCI) die volle eigenaar zijn, onverdeelde eigenaar of vruchtgebruiker. 

 

Wat meedelen?

In eerste instantie zal u voor al uw Franse onroerende goederen (inclusief parkeerplaatsen, kelders, enz.) moeten aanduiden of deze gebruikt worden als hoofdverblijfplaats of tweede woning.  Bijkomend zal u ook moeten vermelden of het pand door u zelf of door een derde wordt bewoond en dient de periode van bezetting te worden doorgeven.

Ingeval van seizoenverhuur dient u de aanvang van de periode door te geven, hoe het onroerend goed uitgebaat wordt (door uzelf of via een beheerder) en moet het SIREN-nummer van de uitbater/beheerder worden vermeld.

 

Hoe?

De melding gebeurt online via de website van de Franse belastingdienst (www.impots.gouv.fr).  Door in te loggen op uw privé dan wel uw professioneel account krijgt u toegang tot de pagina “Gérer mes biens immobiliers”.  U zal zien dat er reeds gegevens vooraf ingevuld zijn.  Het is aangeraden om ook deze gegevens na te kijken en waar nodig te corrigeren.

 

Wanneer?

De deadline voor de aangifte is 30 juni 2023.

Bij een onvolledige, onjuiste of niet ingediende aangifte kan een boete van 150 euro per onroerend goed opgelegd worden.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Tot 31 december 2023 bedraagt het btw-tarief voor de levering mét installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers onder bepaalde voorwaarden nog 6%. Vanaf 2024 stijgt dit tarief terug naar 21%. U leest hier of u nog in aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief.

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

De Vlaamse wetgever heeft recentelijk het Energiebesluit aangepast hetgeen gevolgen met zich meebrengt inzake de verplichting een EPC te bekomen.

Wat er precies wijzigt, leest u hier.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons