Uitstel bijkomende gegevens verhoudingsgetal of werkelijk gebruik

15 April 2024

De fiscus verleent een uitstel van de nieuw ingevoerde verplichting in hoofde van gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen om gedetailleerde informatie te bezorgen over hun btw-aftrek.

We verwijzen naar onze eerdere nieuwsbrief van 29 februari 2024 “Nieuwe kennisgeving voor de gemengde btw-plichtige die het algemeen verhoudingsgetal toepast”.

In principe moesten deze btw-plichtigen bij hun btw-aangifte van het eerste kwartaal of de aangifte van één van de eerste drie maanden van 2024 de detailinformatie meedelen, gebaseerd op de cijfers van 2023.

De deadlines voor het aanleveren van de informatie zijn intussen verlengd.

  • Voor kwartaalaangevers: uiterlijk bij de aangifte over het tweede kwartaal; en
  • Voor maandaangevers: uiterlijk bij de aangifte over de maand juni.

Ingevolge de zomerregeling betekent dit dat men tot 9 augustus 2024 tijd heeft om de informatie mee te delen aan de fiscus.

De informatie mag bovendien gebaseerd worden op een raming. Het is pas bij de aangifte van het derde kwartaal of die van november 2024 dat de detailinformatie volgens de definitieve cijfers van 2023 meegedeeld dienen te worden.

Vermits er nog tal van onduidelijkheden bestaan rond deze materie, zal QPS Accountants gebruikmaken van dit uitstel en de nodige informatie verschaffen aan de fiscus bij de aangifte over het tweede kwartaal dan wel de maand juni.

Heeft u vragen omtrent deze verplichtingen of het uitstel, onze fiscalisten staan u graag te woord.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons