Afbraak en heropbouw: wie kan het verlaagde btw tarief van 6% toepassen?

13 May 2024

Met ingang van 1 januari 2024 werd het verlaagde btw tarief van 6%  voor de afbraak en heropbouw van woningen beperkt. Hierdoor vielen projectontwikkelaars uit de boot van dit gunstregime tenzij ze bouwden met het oog op verhuring in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

Op deze nogal controversiële beperking van het gunstregime kwam veel commentaar. Mede gezien de krapte op de particuliere verhuurmarkt heeft de federale regering nu een akkoord bereikt om het regime terug uit te breiden.

U leest hier wie voortaan in aanmerking komt om te slopen en weder op te bouwen tegen 6% btw. 

Wat zijn de huidige voorwaarden van deze maatregel?

Bij sloop- en heropbouw van woningen geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% (i.p.v. normaal tarief van 21%) indien men aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • de bouwheer (natuurlijke persoon) gebruikt de heropgebouwde woning binnen een afbraak- en heropbouwproject voor minstens 5 jaar als enige en eigen woning en vestigt er zijn domicilie zonder de maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m2 te overschrijden (“enige en eigen woning”);
  • de bouwheer (rechtspersoon of natuurlijke persoon) verhuurt de nieuwe woning voor minstens 15 jaar aan of door bemiddeling van een sociaal verhuurkantoor of een door de bevoegde overheid inzake sociaal huisvestingsbeleid erkende maatschappij voor sociale huisvesting (“sociale verhuur”).

Maatregel uitgebreid voor huurwoningen vanaf 1 juni 2024

In maart besliste de regering om de gunstmaatregel met ingang van 1 juni 2024 uit te breiden naar de afbraak en heropbouw van woningen bestemd voor elke langdurige verhuur. De regering hoopt hiermee het tekort aan betaalbare woningen op de huurmarkt aan te pakken. Dit wetsvoorstel dient nog goedgekeurd te worden door het parlement.

Behoudens de voorwaarden van de maximum oppervlakte van 200m² en dat de afbraak en heropbouw moet plaatsvinden op hetzelfde perceel, zijn er nog bijkomstige voorwaarden aan verbonden:

Bestemd voor particulier gebruik als hoofdverblijfplaats

De woning moet bestemd worden voor langdurende verhuur aan particulieren en zal ook moeten dienen als hoofdverblijfplaats. De bewoners, aldus huurders, dienen er zonder uitstel hun domicilie te vestigen. Daarmee is de verhuur van tweede verblijven, studentenkamers en vakantiewoningen uitgesloten.

Bestemd voor langdurige verhuur

Bovendien moet de woning voor minstens 15 jaar worden verhuurd. Het spreekt voor zich dat het niet om dezelfde huurder moet gaan. De woning moet tot minstens 31 december van het 15de jaar na het jaar waarin de woning voor het eerst in gebruik of in bezit werd genomen ter beschikking worden gesteld voor verhuur aan particulieren die er hun hoofdverblijfplaats willen vestigen. Er mag in de tussentijd geen verkoop plaatsvinden. Ook niet aan een derde die de woning verder zal verhuren. Indien dit toch het geval is, zal de bouwheer het genoten btw voordeel moeten terugstorten in het jaar waarin de voorwaarden niet langer vervuld zijn en dit voor de nog te lopen jaren tot het vijftiende jaar.

Een onderbreking tijdens twee huurovereenkomsten vormt geen beletsel. Zolang de verhuurder maar kan aantonen dat hij of zij er alles aan doet om de woning terug te verhuren. Een ‘redelijke’ termijn wordt door de administratie toegestaan.

De deur is terug open voor vastgoedinvesteerders

Enkel de bouwheer kan genieten van het verlaagd btw-tarief. De bouwheer kan zowel een natuurlijk- als een rechtspersoon zijn. De deuren staan dus terug open voor projectontwikkelaars mits deze bouwen om langdurig te verhuren (niet voor verkoop van verhuurwoningen).

Het doel van de afbraak- en heropbouwwerken moet duidelijk vooraf vastgelegd zijn. De afbraak en opbouwwerken voor een woning bestemd voor verkoop, kan onmogelijk onder het verlaagd tarief vallen, ook al wordt het achteraf toch langdurig verhuurd.

Twijfelt u eraan of u tegen 6% kan afbreken en wederopbouwen, neem gerust contact met uw QPS dossierbeheerder. Wij helpen u graag verder.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons