Kosten eigen aan de werkgever: verruiming ficheplicht sinds 2022

27 October 2022

Als onderneming zijn er twee mogelijkheden om kosten eigen aan de werkgever te vergoeden ten aanzien van personeelsleden en/of bedrijfsleiders, namelijk door middel van een terugbetaling van de werkelijk gedragen kosten (op basis van onkostennota’s) of het toekennen van een maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding. Indien de terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever vermeld worden op de fiscale fiche van de begunstigden, zijn ze in beginsel fiscaal aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de onderneming. Let wel, er mag geen sprake zijn van dubbel gebruik, met andere woorden een dubbele vergoeding zoals de terugbetaling van de werkelijke kost op basis van een bonnetje én het toekennen van een forfait voor eenzelfde type van kost.

Om een beter zicht te krijgen op deze onkostenvergoedingen, werd er door de wetgever in een verruimde ficheplicht voorzien. Hierover informeerden we u reeds via voorgaande blogposts, die u respectievelijk hier en hier vindt.

Naar aanleiding van deze verruimde ficheplicht is het noodzakelijk om de onkostenvergoedingen binnen uw onderneming in kaart te brengen en te voorzien in de nodige onderbouw (categorisering van de vergoedingen) zodanig dat de fiscale fiches op een correcte manier kunnen worden opgesteld. Er dient namelijk aangegeven te worden voor welk type van kosten u de vergoeding toekent en voor welk bedrag per maand. Deze bedragen dienen in lijn te liggen met de voor de fiscus en de RSZ (voor werknemers) aanvaardbare vergoedingen. Bij gebrek hieraan kunnen de vergoedingen behandeld worden als loon met belastingen en sociale bijdragen tot gevolg.

Mogelijks heeft u intussen ook een communicatie ontvangen van uw sociaal secretariaat in dit verband.

QPS helpt u graag met het voldoen aan deze verplichting. Mocht u hierover vragen hebben, mag u zich steeds tot uw dossierbeheerder richten zodat deze samen met u de huidige onkostenvergoedingen kan screenen en optimaliseren.

 

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

U wordt als ondernemer bestraft indien u geen voorschot op de verschuldigde belastingen betaalt aan de fiscus. Doet uw vennootschap of eenmanszaak geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan straft de fiscus met een boete die opgelopen is tot 9% van de belastingschuld (van toepassing vanaf aanslagjaar 2025). Deze boete bedroeg voorheen 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. De fiscus tracht op deze manier het tijdig betalen van voorschotten te stimuleren.

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Een vennootschap kan geld ter beschikking stellen aan haar bedrijfsleider op verschillende manieren. Zij kan bijvoorbeeld een leningsovereenkomst sluiten met de bedrijfsleider of geld ter beschikking stellen via de rekening-courant.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons