Kosten eigen aan de werkgever: verruiming ficheplicht sinds 2022

27 October 2022

Als onderneming zijn er twee mogelijkheden om kosten eigen aan de werkgever te vergoeden ten aanzien van personeelsleden en/of bedrijfsleiders, namelijk door middel van een terugbetaling van de werkelijk gedragen kosten (op basis van onkostennota’s) of het toekennen van een maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding. Indien de terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever vermeld worden op de fiscale fiche van de begunstigden, zijn ze in beginsel fiscaal aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de onderneming. Let wel, er mag geen sprake zijn van dubbel gebruik, met andere woorden een dubbele vergoeding zoals de terugbetaling van de werkelijke kost op basis van een bonnetje én het toekennen van een forfait voor eenzelfde type van kost.

Om een beter zicht te krijgen op deze onkostenvergoedingen, werd er door de wetgever in een verruimde ficheplicht voorzien. Hierover informeerden we u reeds via voorgaande blogposts, die u respectievelijk hier en hier vindt.

Naar aanleiding van deze verruimde ficheplicht is het noodzakelijk om de onkostenvergoedingen binnen uw onderneming in kaart te brengen en te voorzien in de nodige onderbouw (categorisering van de vergoedingen) zodanig dat de fiscale fiches op een correcte manier kunnen worden opgesteld. Er dient namelijk aangegeven te worden voor welk type van kosten u de vergoeding toekent en voor welk bedrag per maand. Deze bedragen dienen in lijn te liggen met de voor de fiscus en de RSZ (voor werknemers) aanvaardbare vergoedingen. Bij gebrek hieraan kunnen de vergoedingen behandeld worden als loon met belastingen en sociale bijdragen tot gevolg.

Mogelijks heeft u intussen ook een communicatie ontvangen van uw sociaal secretariaat in dit verband.

QPS helpt u graag met het voldoen aan deze verplichting. Mocht u hierover vragen hebben, mag u zich steeds tot uw dossierbeheerder richten zodat deze samen met u de huidige onkostenvergoedingen kan screenen en optimaliseren.

 

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons