Alles wat u moet weten over het nieuwe asbestattest vanaf 23 november 2022

27 October 2022

Eerder kon u op onze blog lezen over het nieuwe ‘asbestattest’ dat de Vlaamse Overheid vanaf 23 november 2022 oplegt ingeval van een overdracht van een onroerend goed gebouwd vóór 2001 en groter dan 20 m². De attesten worden sinds medio september afgeleverd. Gezien 23 november steeds dichterbij komt, brengen wij u graag op de hoogte van de laatste nieuwe aandachtspunten.

Voor welk type overdrachten?

Enkel in geval van een overdracht onder levenden is het attest verplicht. Ingeval een onroerend goed deel uitmaakt van een erfenis geldt de verplichting niet. Wel dus ingeval van een verkoop, een schenking, de vestiging van een zakelijk recht (bv. indien je als eigenaar een recht van opstal vestigt voor het plaatsen van zonnepanelen), ingeval van overdracht ingevolge fusie, splitsing of vereffening van een vennootschap of de inbreng in de huwgemeenschap (niet limitatief).

 

Is een attest nodig ingeval de onderhandse overeenkomst dateert van vóór 23 november 2022?

Neen, indien de transactie reeds onderhands werd overeengekomen vóór 23 november (bv. door middel van een compromis of het neerleggen van een fusievoorstel) en de notariële akte na 23 november zal worden verleden, zal er geen verplichting zijn tot het afleveren van een asbestattest.

Indien een overdracht zonder tussenstap enkel via notariële akte wordt vastgelegd, zal gelden dat nieuwe aktes vanaf 23 november 2022 over een asbestattest moeten beschikken.

 

Wanneer dateert een gebouw van voor 2001?

Het bouwjaar zoals opgenomen in de kadastrale legger is het referentiebouwjaar om te bepalen of een gebouw van vóór 2001 dateert of niet. In het kadaster wordt het bouwjaar geregistreerd op het moment van ingebruikname van het nieuw gebouw.

Naast het kadaster kunnen ook de documenten van oplevering en uitvoering van de werken gebruikt worden om het bouwjaar van een gebouw te bepalen. Dit is enkel het geval indien het referentiebouwjaar niet gekend is op basis van de kadastrale legger.

 

Heb ik als verhuurder een attest nodig?

Het feit dat iemand een pand verhuurt, houdt op zich geen verplichting in om een asbestattest aan te vragen. Tegen 2032 moet wel elke eigenaar van een gebouw van vóór 2001 beschikken over een asbestattest. 

 

Hoe verkrijg ik een asbestattest?

Het asbestattest kan enkel afgeleverd worden door gecertificeerde asbestdeskundigen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of OVAM heeft inmiddels een lijst van gecertificeerde asbestdeskundigen gepubliceerd waarop u beroep kan doen (https://ovam.vlaanderen.be/hoe-kan-ik-een-asbestattest-verkrijgen-). De asbestdeskundige voert ter plaatse de asbestinventarisatie uit en rapporteert de gegevens in de databank van de OVAM. Op basis hiervan zal OVAM een attest opstellen hetgeen via de asbestdeskundige aan de eigenaar van het gebouw zal worden bezorgd. De eigenaar kan via de woningpas het attest ook raadplegen.

 

Hoeveel kost het asbestattest?

Het zal de deskundige zelf zijn die de exacte prijs bepaalt volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. Enkele factoren die een rol spelen bij het bepalen van de prijs van het asbestattest zijn de volgenden:

  • De omvang van de te inspecteren gebouwen
  • De ouderdom en renovatiegraad
  • Het aantal monsternames

Voor de aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM wel een vast bedrag, namelijk een retributie van 50 euro. Deze retributie zal via de factuur van de asbestdeskundige worden doorgerekend aan de klant.

 

Vervalt het asbestattest?

Ja, de standaard geldigheidstermijn van het attest is 10 jaar. In sommige gevallen zal er een kortere geldigheidstermijn toegekend worden zoals wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek waardoor de deskundige niet het volledige onroerend goed heeft kunnen onderzoeken.

Het asbestattest vervalt automatisch indien de geldigheidsdatum voorbij is.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons