Alles wat u moet weten over het nieuwe asbestattest vanaf 23 november 2022

27 October 2022

Eerder kon u op onze blog lezen over het nieuwe ‘asbestattest’ dat de Vlaamse Overheid vanaf 23 november 2022 oplegt ingeval van een overdracht van een onroerend goed gebouwd vóór 2001 en groter dan 20 m². De attesten worden sinds medio september afgeleverd. Gezien 23 november steeds dichterbij komt, brengen wij u graag op de hoogte van de laatste nieuwe aandachtspunten.

Voor welk type overdrachten?

Enkel in geval van een overdracht onder levenden is het attest verplicht. Ingeval een onroerend goed deel uitmaakt van een erfenis geldt de verplichting niet. Wel dus ingeval van een verkoop, een schenking, de vestiging van een zakelijk recht (bv. indien je als eigenaar een recht van opstal vestigt voor het plaatsen van zonnepanelen), ingeval van overdracht ingevolge fusie, splitsing of vereffening van een vennootschap of de inbreng in de huwgemeenschap (niet limitatief).

 

Is een attest nodig ingeval de onderhandse overeenkomst dateert van vóór 23 november 2022?

Neen, indien de transactie reeds onderhands werd overeengekomen vóór 23 november (bv. door middel van een compromis of het neerleggen van een fusievoorstel) en de notariële akte na 23 november zal worden verleden, zal er geen verplichting zijn tot het afleveren van een asbestattest.

Indien een overdracht zonder tussenstap enkel via notariële akte wordt vastgelegd, zal gelden dat nieuwe aktes vanaf 23 november 2022 over een asbestattest moeten beschikken.

 

Wanneer dateert een gebouw van voor 2001?

Het bouwjaar zoals opgenomen in de kadastrale legger is het referentiebouwjaar om te bepalen of een gebouw van vóór 2001 dateert of niet. In het kadaster wordt het bouwjaar geregistreerd op het moment van ingebruikname van het nieuw gebouw.

Naast het kadaster kunnen ook de documenten van oplevering en uitvoering van de werken gebruikt worden om het bouwjaar van een gebouw te bepalen. Dit is enkel het geval indien het referentiebouwjaar niet gekend is op basis van de kadastrale legger.

 

Heb ik als verhuurder een attest nodig?

Het feit dat iemand een pand verhuurt, houdt op zich geen verplichting in om een asbestattest aan te vragen. Tegen 2032 moet wel elke eigenaar van een gebouw van vóór 2001 beschikken over een asbestattest. 

 

Hoe verkrijg ik een asbestattest?

Het asbestattest kan enkel afgeleverd worden door gecertificeerde asbestdeskundigen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of OVAM heeft inmiddels een lijst van gecertificeerde asbestdeskundigen gepubliceerd waarop u beroep kan doen (https://ovam.vlaanderen.be/hoe-kan-ik-een-asbestattest-verkrijgen-). De asbestdeskundige voert ter plaatse de asbestinventarisatie uit en rapporteert de gegevens in de databank van de OVAM. Op basis hiervan zal OVAM een attest opstellen hetgeen via de asbestdeskundige aan de eigenaar van het gebouw zal worden bezorgd. De eigenaar kan via de woningpas het attest ook raadplegen.

 

Hoeveel kost het asbestattest?

Het zal de deskundige zelf zijn die de exacte prijs bepaalt volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. Enkele factoren die een rol spelen bij het bepalen van de prijs van het asbestattest zijn de volgenden:

  • De omvang van de te inspecteren gebouwen
  • De ouderdom en renovatiegraad
  • Het aantal monsternames

Voor de aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM wel een vast bedrag, namelijk een retributie van 50 euro. Deze retributie zal via de factuur van de asbestdeskundige worden doorgerekend aan de klant.

 

Vervalt het asbestattest?

Ja, de standaard geldigheidstermijn van het attest is 10 jaar. In sommige gevallen zal er een kortere geldigheidstermijn toegekend worden zoals wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek waardoor de deskundige niet het volledige onroerend goed heeft kunnen onderzoeken.

Het asbestattest vervalt automatisch indien de geldigheidsdatum voorbij is.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Tot 31 december 2023 bedraagt het btw-tarief voor de levering mét installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers onder bepaalde voorwaarden nog 6%. Vanaf 2024 stijgt dit tarief terug naar 21%. U leest hier of u nog in aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief.

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

De Vlaamse wetgever heeft recentelijk het Energiebesluit aangepast hetgeen gevolgen met zich meebrengt inzake de verplichting een EPC te bekomen.

Wat er precies wijzigt, leest u hier.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons