Het Globalisatiemechanisme – komt u ook in aanmerking voor deze steunmaatregel?

29 April 2021

Wat?

De Vlaamse regering voorziet ondersteuning voor sommige sectoren met zeer zware omzetdalingen, om intrinsiek gezonde ondernemingen van het faillissement te redden en de getroffen sectoren te laten overleven. Bedrijven met een omzetdaling van minstens 60% in 2020 en boekhoudkundige verliezen kunnen een beroep doen op het globalisatiemechanisme

Wie?

Enkel vennootschappen, verenigingen of stichtingen met rechtspersoonlijkheid naar privaat recht of een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut komen in aanmerking voor het globalisatiemechanisme. Daarnaast dient er voor 2019 een jaarrekening neergelegd te zijn en moet deze voor 2020 tijdig worden neergelegd. Indien het om een vereniging of stichting gaat, moeten deze een economische activiteit als voorwerp hebben.

Alleen ondernemingen die in het laatste kwartaal van 2020 nog actief waren, kunnen een beroep doen op het globalisatiemechanisme.

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden ingevolge faillissement, vereffening, stopzetting of ontbinding;
 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • managementvennootschappen;
 • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
 • ondernemingen die zich op 31 december 2019 volgens de Europese definitie in moeilijkheden bevonden;
 • kredietinstellingen en de financiële instellingen die onder toezicht vallen van de Nationale Bank van België.

Eenmanszaken kunnen geen aanspraak maken op deze steunmaatregel.

Voorwaarden?

De onderneming dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • de onderneming dient op 30 september 2020 over een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen te beschikken;
 • de onderneming heeft van 1 april 2019 t.e.m. 31 december 20219 een omzet uit geleverde prestaties van minstens 450.000 euro exclusief btw;
 • de onderneming dient een omzetdaling te hebben van 60 procent in de periode van 1 april 2020 t.e.m. 31 december 2020 ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2019 ten gevolge van de maatregelen genomen door de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan;
 • de onderneming heeft in de periode van 1 april 2020 t.e.m. 31 december 2020 een boekhoudkundig verlies geleden voor aftrek van belasting.

Indien de onderneming nog niet opgericht was in 2019, mag de vergelijking gemaakt worden aan de hand van het financieel plan. Werd de onderneming in de loop van de referentieperiode opgestart, dan moet de gerealiseerde omzet herrekend worden naar 3 volledige kwartalen.

Uitzonderlijke en eenmalige opbrengsten of inkomsten dienen niet meegeteld te worden voor de berekening van de omzetdaling.

Steunbedrag?

De steun bedraagt 10 procent van de omzet van 1 april 2019 t.e.m. 31 december 2019 en wordt  beperkt tot 90 procent voor kleine ondernemingen en 70 procent voor de middelgrote en grote ondernemingen van de niet gedekte vaste kosten voor de periode van 1 april 2020 t.e.m. 31 december 2020. De niet gedekte vaste kosten zijn het verlies voor aftrek van belastingen.

Het maximale steunbedrag wordt bepaald op 2 manieren:

 1. op basis van de verruimde tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de omzetdaling:
Verruimde tewerkstelling Omzetdaling
van 60 % tot 69%
Omzetdaling
van 70% tot 89%
Omzetdaling
van 90% en meer
1 tot 4 werknemers € 15.000 € 30.000 € 50.000
5 tot 19 werknemers € 25.000 € 50.000 € 100.000
20 tot 49 werknemers € 50.000 € 100.000 € 250.000
50 tot 199 werknemers € 250.000 € 500.000 € 1.000.000
> 199 werknemers € 500.000 € 1.000.000 € 2.000.000

De verruimde tewerkstelling bestaat uit de volgende componenten:

 • de RSZ-tewerkstelling op basis van het gemiddeld aantal voltijdse equivalenten voor de referentieperiode;
 • naast de RSZ-tewerkstelling:
 • actief werkende vennoten;
 • uitzendkrachten;
 • jobstudenten waarvoor geen RSZ verschuldigd is;
 • medewerkers van dienstleveranciers.
 1. op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019, de minimale omzet in de laatste 3 kwartalen van 2019 en een omzetdaling conform onderstaande tabel:
Minimale
RSZ-tewerkstelling
Minimale
omzet
Omzetdaling
van 60% tot 69%
Omzetdaling
van 70% tot 89%
Omzetdaling
van 90%
1 werknemer € 1.125.000 € 25.000 € 50.000 € 100.000
5 werknemers € 3.000.000 € 50.000 € 100.000 € 250.000
10 werknemers € 9.000.000 € 250.000 € 500.000 € 1.000.000
20 werknemers € 25.000.000 € 500.000 € 1.000.000 € 2.000.000

De RSZ-tewerkstelling is het gemiddelde van de kwartaalgemiddelden van de laatste 3 kwartalen van 2019 van het aantal bij de RSZ voltijdsequivalent ingeschreven personeelsleden.

Is de steun cumuleerbaar met reeds ontvangen subsidies?

Alle reeds verkregen subsidies worden afgetrokken van de subsidie, zijnde de corona hinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie en het Vlaams Beschermingsmechanisme. Indien de aanvraag positief wordt bevonden en na aftrek van de reeds gekregen corona steun het saldo positief is, dan wordt dit saldo uitbetaald. Is dit saldo negatief, dan krijgt men geen steun maar mag men de reeds toegekende steun behouden.

Aanvraagprocedure

Vanaf 1 april 2021 tot en met 30 september 2021 kan het globalisatiemechanisme worden aangevraagd. Voor de aanvraag worden een heel aantal bewijsstukken door VLAIO gevraagd. Het is belangrijk om hiervoor enkel de templates te gebruiken die op de website van VLAIO terug te vinden zijn.

Mocht u vragen hebben of moeilijkheden ondervinden bij de aanvraag, aarzel dan niet om ons te contacteren.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons