Crisis-overbruggingsrecht anno 2021 – aan welke voorwaarden dient u te voldoen om hier recht op te hebben?

25 January 2021

De coronasteunmaatregelen voor zelfstandigen werden voor 2021 door de federale overheid verlengd, maar tegelijkertijd werden ook de voorwaarden waaraan u dient te voldoen gewijzigd.

Vanaf 1 januari 2021 bestaan er drie pijlers waarop u beroep kan doen.
Opgelet – deze pijlers zijn niet cumuleerbaar!

Wij sommen hierna de situaties op waarbij u als zelfstandige nog een aanvraag kan indienen:

1) Volledige onderbreking bij verplichte sluiting – eerste pijler

Wat?

De eerste pijler betreft de volledige onderbreking bij verplichte sluiting. Hier kan u aanspraak maken op het dubbel overbruggingsrecht.

Periode?

Het dubbel overbruggingsrecht is goedgekeurd voor de maanden januari en februari. Er is een eventuele verlenging mogelijk voor de maand maart.

Voorwaarden?

Dit overbruggingsrecht is enkel toegankelijk voor zelfstandigen die gesloten zijn, ofwel verplicht gesloten door de overheid ofwel door hun afhankelijkheid van andere zelfstandigen die verplicht gesloten zijn. De steun bedraagt 2.583,38 euro per maand (3.228,20 euro met gezinslast). Zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden die voldoende sociale bijdragen betalen, komen in aanmerking voor de helft van de vermelde bedragen. Opgelet verplichte social distancing wordt niet beschouwd als een sluitingsmaatregel!

2) Een ernstige omzetdaling – tweede pijler

Wat?

Daarnaast werd de tweede pijler van het crisis-overbruggingsrecht in het leven geroepen. Dit is de steun bij een ernstige omzetdaling. Om beroep te doen op deze pijler moet u niet verplicht gesloten geweest zijn en deze mag dus gecombineerd worden met de uitoefening van een zelfstandige activiteit.

Periode?

Deze pijler is goedgekeurd voor de maanden januari t.e.m. maart.

Voorwaarden?

Er dient aan drie cumulatieve voorwaarden voldaan worden:

  1. vooreerst moet er 40 procent omzetverlies zijn in de maand die voorafgaat aan de maand waarin u de steun aanvraagt en dit in vergelijking met dezelfde maand in 2019;
  2. tevens dient u minstens 4 van de laatste 16 kwartalen sociale bijdragen betaald te hebben (uitzondering voor starters - deze moeten twee kwartalen betaald hebben);
  3. tenslotte mag u voor de maand waarvoor u steun aanvraagt, geen andere vergoeding gekregen hebben in het kader van het overbruggingsrecht. 

Voldoet u aan deze drie voorwaarden dan heeft u recht op een steun van 1.291,69 euro per maand (1.614,10 euro met gezinslast).

3) Onderbreking van het werk omwille van quarantaine of zorg voor een kind – derde pijler

Wat?

Tenslotte is er de derde pijler van het crisis-overbruggingsrecht, met name de onderbreking van het werk omwille van quarantaine of zorg voor een kind.

Periode?

Deze pijler is, net als de tweede pijler, goedgekeurd voor de maanden januari t.e.m. maart.

Voorwaarden?

In welke omstandigheden kan u hierop een beroep doen:

  • dit kan vooreerst wanneer de zelfstandige gedurende 7 aaneensluitende dagen in quarantaine of isolatie moet. Deze 7 dagen moeten zich niet in dezelfde kalendermaand bevinden;
  • ten tweede is dit ook mogelijk indien de zelfstandige 7 kalenderdagen zijn activiteiten dient te onderbreken omwille van zorg voor een kind dat jonger is dan 18 jaar. Hier moeten de kalenderdagen niet opeenvolgend zijn. Dit moet bewezen worden aan de hand van een attest van de school of de crèche.

In alle gevallen krijgt u een weekuitkering van 322,92 euro (405,53 euro met gezinslast). Let op, u komt hiervoor niet in aanmerking wanneer u in de mogelijkheid bent om van thuis uit te werken of wanneer u het werk dient te onderbreken omdat u terugkeert van een privéreis uit een rode zone.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Soepelere houding fiscus voor wat betreft ficheplicht bedrijfsleider terugbetaling onkosten vennootschap

Soepelere houding fiscus voor wat betreft ficheplicht bedrijfsleider terugbetaling onkosten vennootschap

In februari waarschuwden we reeds voor een verruiming van de ficheplicht voor terugbetalingen van kosten aan bedrijfsleiders (zie onze blogpost d.d. 24.02.2022 ‘Ruimere ficheverplichting voor terugbetaalde kosten aan de bedrijfsleider: betaal bepaalde kosten voortaan liever rechtstreeks met de vennootschap’). Namens de wet dienen alle terugbetalingen aan de bedrijfsleider van kosten eigen aan de werkgever vermeld te worden op de fiche, ongeacht het feit of het forfaitair, dan wel variabele vergoedingen betreft.

Verplicht alternatieve betalingswijze vanaf 1 juli 2022

Verplicht alternatieve betalingswijze vanaf 1 juli 2022

Als ondernemer ben je verplicht om vanaf 1 juli 2022 een alternatieve betalingswijze, naast de cashbetaling, te voorzien voor je klanten.

Elke onderneming, dit wil zeggen niet enkel handelaars, maar ook vrije beroepers en verenigingen, zijn verplicht om vanaf 1 juli elektronisch betalen toe te laten.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons