Corona-update 08-06-2020

9 June 2020

Onderstaand geven wij u een update van enkele bestaande en nieuwe maatregelen die in het kader van de Corona-crisis werden genomen.

Zoals u allicht in de media heeft vernomen kondigde de overheid reeds aan om verscherpte controles te gaan uitvoeren
op de toegekende premies. Ten onrechte aangevraagde premies zullen teruggevorderd worden, verhoogd met eventuele interesten en/of boetes.

1. Uiterste datum voor de aanvraag van Coronapremies nadert!

Hinderpremie

Ondernemingen die verplicht moesten sluiten kunnen mogelijk een hinderpremie aanvragen.
Deze éénmalige subsidie van 4.000 euro wordt vermeerderd met 160 euro per bijkomende verplichte sluitingsdag vanaf 6 april 2020.

Uiterste aanvraagdatum?

Site van Vlaio: 18 juni 2020
Tekst van het Besluit van de Vlaamse regering: binnen de 30 dagen na de verplichte sluitingsperiode.
Einddatum Besluit van de Vlaamse regering: 13 juni 2020

Ons advies: gezien onduidelijkheid over data…zo snel mogelijk!

Compensatiepremie

Ondernemingen die een omzetdaling van minstens 60% hebben genoteerd tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro of 1.500 euro aanvragen.

Uiterste aanvraagdatum?

Ten laatste op 30 juni 2020.

2. Is er een verlenging van het overbruggingsrecht voor de maand juni 2020?

Zelfstandigen die in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 hun zelfstandige activiteit voor minstens 7 kalenderdagen dienden te onderbreken naar aanleiding van COVID-19 konden beroep doen op het overbruggingsrecht, voor de maand(en) waarin deze onderbreking zich voordeed.

Deze maatregel wordt ook voor de maand juni 2020 verlengd – opgelet de verlenging gebeurt niet automatisch,
u moet dus een nieuwe aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. 

3.Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing kwartaalaangevers

Er werd door de overheid een uitstel verleend voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing van het eerste kwartaal. Wij herinneren u eraan dat dit uitstel afloopt op 15 juni 2020. Gelieve uw bedrijfsvoorheffing voor deze datum te betalen.

4. Uitstel betaling BTW

Zowel voor de maandaangifte voor maart 2020 als de kwartaalaangifte voor het eerste kwartaal 2020 werd een automatisch betalingsuitstel verleend. Deze btw dient uiterlijk op 20 juni 2020 betaald te zijn.

5. Langer betalingsuitstel voor woonleningen en bedrijfskredieten

Door het trage verloop van het economisch herstel en de nood aan meer financiële ademruimte van bedrijven en gezinnen zal Febelfin haar charters met betrekking tot betalingsuitstel bij woonleningen en bedrijfskredieten verlengen tot eind dit jaar.

De verlenging van het betalingsuitstel betekent concreet dat gezinnen en bedrijven die betalingsuitstel hebben gekregen en op het einde van het betalingsuitstel nog steeds aan de voorwaarden van de charters voldoen, bij hun bank extra betalingsuitstel kunnen aanvragen tot maximaal het einde van het jaar.

6. Uitbreiding federale waarborgregeling bedrijfskredieten

De eerder goedgekeurde staatswaarborg (garantieregeling) van 50 miljard euro voor kredieten met een looptijd van 12 maanden was een eerste stap om zelfstandigen en kmo’s door de crisis te loodsen.

Welke 2 zaken wijzigen er?

Enerzijds zal bij sommige kmo’s het herstel langer dan twaalf maanden duren en zullen kredieten nodig zijn met een langere looptijd dan 12 maanden.
Er komt een nieuwe waarborgregeling van 10 miljard euro voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden. Deze nieuwe garantieregeling zal gebruik maken van de bestaande enveloppe van 50 miljard euro.

Anderzijds wordt het instapmoment van de bestaande waarborgregeling voor bedrijfskredieten met een looptijd van 12 maanden verlengd tot eind dit jaar (oorspronkelijk liep af op 30 september 2020).

7. De Corona-handelshuurlening

De Corona-handelshuurlening kan enkel worden aangevraagd door ondernemers die verplicht waren om hun fysieke locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten. Indien u aanspraak kon maken op de hinderpremie (zie hoger), komt u mogelijk ook in aanmerking voor de Corona-handelshuurlening, mits u voldoet aan onderstaande voorwaarden en uw verhuurder eveneens bereid is om mee te denken.

Wat zijn de voorwaarden?
  • De huurder moet beschikken over een geregistreerde handelshuurovereenkomst (ook erfpacht, opstal, vruchtgebruik,…);
  • Het pand moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest;
  • De verhuurder moet bereid zijn om minstens:
    • voor 3 maanden de huur op te schorten (vanaf ten vroegste april 2020);
    • 1 maand huur kwijt te schelden;
  • Enkel huurders die geen huurachterstellen hadden op 15 maart 2020 komen in aanmerking.
Bedrag, terugbetaling, kostprijs?

Het bedrag van de handelshuurlening is voor iedere onderneming per pand beperkt tot 2 maanden huur (inclusief lasten). Het maximale bedrag van de lening bedraagt 35.000 euro.

De huurder heeft 24 maanden de tijd vanaf de toekenning om de lening terug te betalen, waarbij de eerste terugbetaling pas na 6 maanden dient te gebeuren. Op deze lening is een rente van 2% per jaar verschuldigd.

Aanvraag?

De huurder heeft tot 1 oktober 2020 de mogelijkheid om de aanvraag in te dienen.
VLAIO zal op korte termijn de nodige documenten ter beschikking stellen – aanvraag kan momenteel nog niet.

 

Het QPS-team staat klaar om u te adviseren/assisteren.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons