Corona compensatiepremie € 3.000 - € 1.500 aanvraag mogelijk

5 May 2020

Ongeveer een week geleden bezorgden we een overzicht van de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om in aanmerking te komen voor de Corona compensatiepremie van € 3.000,00/€ 1.500,00. Vanaf vandaag kan de premie worden aangevraagd indien u zich vooraf hiervoor had aangemeld. U heeft dan een rechtstreekse link ontvangen.

Vanaf 05/05/2020 kan iedereen de aanvraag indienen via een link die zal terug te vinden zijn op site van het Agentschap  Innoveren en Ondernemen https://www.vlaio.be/nl

Wij hernemen nog even de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om voor deze premie in aanmerking te komen (uit onze eerdere mailing)

De Vlaamse regering heeft recent de voorwaarden bepaald waaraan voldaan dient te worden om de Corona compensatiepremie aan te vragen. Deze premie bedraagt maximaal € 3.000,00. Er is geen cumul mogelijk met de corona hinderpremie (en achtergestelde lening en Gigarentwaarborg verleend door PMV).

Hierna geven we een overzicht van de voorwaarden die werden bepaald:

Wat is de corona compensatiepremie?

In een eerste fase werden de ondernemingen die verplicht moesten sluiten ondersteund met de corona hinderpremie. In een tweede fase wordt nu ook een ondersteuning aangeboden aan ondernemingen die een zware omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen die door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 werden opgelegd in het kader van de coronacrisis. Deze ondersteuning gebeurt onder de vorm van de corona compensatiepremie.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor deze premie?

Er zijn 2 verschillende premies: een premie van € 3.000,00 en € 1.500,00.

Komen in aanmerking voor een compensatiepremie van € 3.000,00 :

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen ) heeft van minstens € 13.993,78
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Komt in aanmerking voor de premie van € 1.500,00:

 • De zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden.
Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Heeft de onderneming meerdere exploitatiezetels? De steun wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer) en dit net zoals bij de hinderpremie
voor ten hoogste vier bijkomende exploitatiezetels in het Vlaams gewest.

Welke ondernemingen komen NIET in aanmerking voor deze premie?

 • Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden (faillissement, vereffening, stopzetting, ontbinding);
 • holdingvennootschappen; (NACE 64200);
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen); (NACE 68203);
 • activiteiten van hoofdkantoren; (NACE 70100);
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie
  ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is;
 • ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten. (geen cumul van premies mogelijk!);
 • ondernemingen die geen exploitatiezetel hebben in het Vlaams gewest.

Welke activiteit moet een onderneming uitoefenen om in aanmerking te komen?

1) Ondernemingen met een hoofdactiviteit in een bepaalde sector en opgenomen in deze lijst van nace-codes.

De hoofdactiviteit moet op 13 maart 2020 in de KBO geregistreerd zijn. Een wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen nu nog doorvoeren
heeft dus geen zin.

Het betreft:

 • Categorie 1 : de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;
 • Categorie 2 : de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
 • Categorie 3 : de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
 • Categorie 4 : de ondernemingen die essentiële diensten leveren.

2) Een categorie voor ondernemingen die niet tot één van deze 4 categorieën behoren:

 • Categorie 5 : indien de onderneming niet actief is in één van voormelde 4 categorieën en niet verplicht was de deuren te sluiten, dan komt de onderneming
  toch in aanmerking voor de ondersteuning indien zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Welke omzetdaling moet men aantonen om in aanmerking te komen voor de premie?

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen.

De periode waarin de omzetdaling zich moet voordoen loopt van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019. Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont,
mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad,
dus niet door uitgestelde facturatie.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Ingeval van omzetdaling door substantiële exploitatiebeperkingen, moet de omzetdaling het gevolg zijn van bijvoorbeeld de opgelegde verplichtingen, zoals deze van de
social distancing van de werknemers waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien. De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname
van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten. Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden.
De aanvragende onderneming moet het omzetverlies in de steunaanvraag omstandig toelichten en onderbouwen.

Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in de voormelde periode van 2019 wordt de omzetdaling in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 vergeleken
met de verwachte omzet, vermeld in een financieel plan.

!! Voor de zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld,
is de voorwaarde van de omzetdaling van 60% niet van toepassing als zij verplicht moeten sluiten. Dit was een categorie van zelfstandigen die niet in aanmerking kwam
voor de corona hinderpremie. Deze groep van zelfstandigen heeft dus wel recht op een corona compensatiepremie van € 1.500,00.

Wordt de omzetdaling van minstens 60% gecontroleerd?

De omzetdaling zal bevestigd moeten worden in een verklaring op eer.

De bewijsstukken moeten gedurende 5 jaar bewaard worden.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (hierna Vlaio) kan de waarachtigheid van door de onderneming gerapporteerde omzetdaling controleren op basis van administratieve gegevens en van de boekhouding van de onderneming, en dit zowel voorafgaandelijk aan als tot vijf jaar na de uitbetaling van de subsidie.

Ondernemingen moeten de subsidies die ten onrechte ontvangen werden, terugbetalen aan Vlaio.

Het QPS Accountants-team staat klaar, mocht u vragen en/of hulp nodig hebben!

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Tot 31 december 2023 bedraagt het btw-tarief voor de levering mét installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers onder bepaalde voorwaarden nog 6%. Vanaf 2024 stijgt dit tarief terug naar 21%. U leest hier of u nog in aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief.

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

De Vlaamse wetgever heeft recentelijk het Energiebesluit aangepast hetgeen gevolgen met zich meebrengt inzake de verplichting een EPC te bekomen.

Wat er precies wijzigt, leest u hier.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons