Beperking huurindexatie voor vlaamse woningen sinds 1 oktober 2022

23 November 2022

De huurprijzen voor woningen worden door de hoge inflatie en indexering bijzonder duur. De Vlaamse overheid wil de gevolgen van deze prijsstijgingen het hoofd bieden. Eén van de maatregelen die zij hiertoe treft is een verbod of beperking van de huurindexatie van Vlaamse woningen. 

Voor welke woningen?

Er wordt een tijdelijke beperking van de indexering van huurprijzen ingevoerd voor Vlaamse panden die bestemd zijn als hoofdverblijfplaats. Een tweede verblijf of een studentenkot valt buiten het bestek van deze maatregel.

 

Voor welke huurcontracten?

De maatregel geldt vanaf 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023.

Ingeval het huurcontract verjaarde vóór 1 oktober, mag de huurindexatie wel toegepast worden. Het gaat hier dus enkel om contracten waarvan de indexatietermijn vervalt vanaf 1 oktober tot en met 30 september 2023.

 

Afhankelijk van EPC-label

De beperking van de indexering is afhankelijk van het energielabel van de woning/het appartement zoals vermeld op het energieprestatiecertificaat (EPC). Sinds 1 januari 2009 moeten woningen die te huur worden aangeboden een EPC hebben, dit kan gaan van EPC-label A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).

De beperking van de huurindexatie werkt als volgt:

  • Energielabel A,B en C (energiescore tussen 0 en 300 kWh/m²/jaar): geen beperking van de indexering
  • Energielabel D (energiescore tussen 300 en 400 kWh/m²/jaar): slechts de helft van de indexering is toegestaan
  • Energielabel E en F (energiescore hoger dan 400 kWh/m²/jaar) of geen EPC: geen indexering

Op deze manier wil de Vlaamse regering verhuurders aanmoedigen om hun panden meer energiezuinig te maken (isoleren, plaatsen van dubbel glas, …).

Indien voor een pand tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 de EPC waarde zou verbeteren, van bijvoorbeeld E naar D, dan kan de huurindexatie alsnog gedeeltelijk worden toegepast.

 

Wat vanaf 1 oktober 2023?

Om te vermijden dat de indexatie van de huurprijzen na 1 oktober 2023 te snel zou stijgen is er reeds in een tweede maatregel voorzien. Vanaf 1 oktober 2023 zal er voor de woningen met label D,E of F een correctiefactor gelden. Zo worden huurders na één jaar niet ineens met een zeer hoge huurprijs geconfronteerd.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

‘Plan van Peteghem’ tegen fiscale fraude gaat weldra van start: fiscus krijgt langer tijd om te controleren

‘Plan van Peteghem’ tegen fiscale fraude gaat weldra van start: fiscus krijgt langer tijd om te controleren

Eind november werden er een reeks nieuw fiscale maatregelen ingevoerd dewelke een impact hebben op de jaren die vatbaar zijn voor een fiscale controle.  We geven een beknopt overzicht van de nieuwtjes die belangrijk zijn voor u als ondernemer.

Voert u werken in onroerende staat uit waarvoor de btw wordt verlegd naar de afnemer? Vergeet vanaf 1 januari 2023 uw factuurvermelding niet aan te passen!

Voert u werken in onroerende staat uit waarvoor de btw wordt verlegd naar de afnemer? Vergeet vanaf 1 januari 2023 uw factuurvermelding niet aan te passen!

Wanneer u werken uitvoert in onroerende staat en uw klant is een btw-plichtige afnemer die periodieke btw-aangiften indient, dan moet u de btw verplicht verleggen naar deze afnemer. Het is in dat geval de afnemer die de btw zal moeten verwerken in zijn eigen periodieke aangifte.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons