Beperking huurindexatie voor vlaamse woningen sinds 1 oktober 2022

23 November 2022

De huurprijzen voor woningen worden door de hoge inflatie en indexering bijzonder duur. De Vlaamse overheid wil de gevolgen van deze prijsstijgingen het hoofd bieden. Eén van de maatregelen die zij hiertoe treft is een verbod of beperking van de huurindexatie van Vlaamse woningen. 

Voor welke woningen?

Er wordt een tijdelijke beperking van de indexering van huurprijzen ingevoerd voor Vlaamse panden die bestemd zijn als hoofdverblijfplaats. Een tweede verblijf of een studentenkot valt buiten het bestek van deze maatregel.

 

Voor welke huurcontracten?

De maatregel geldt vanaf 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023.

Ingeval het huurcontract verjaarde vóór 1 oktober, mag de huurindexatie wel toegepast worden. Het gaat hier dus enkel om contracten waarvan de indexatietermijn vervalt vanaf 1 oktober tot en met 30 september 2023.

 

Afhankelijk van EPC-label

De beperking van de indexering is afhankelijk van het energielabel van de woning/het appartement zoals vermeld op het energieprestatiecertificaat (EPC). Sinds 1 januari 2009 moeten woningen die te huur worden aangeboden een EPC hebben, dit kan gaan van EPC-label A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).

De beperking van de huurindexatie werkt als volgt:

  • Energielabel A,B en C (energiescore tussen 0 en 300 kWh/m²/jaar): geen beperking van de indexering
  • Energielabel D (energiescore tussen 300 en 400 kWh/m²/jaar): slechts de helft van de indexering is toegestaan
  • Energielabel E en F (energiescore hoger dan 400 kWh/m²/jaar) of geen EPC: geen indexering

Op deze manier wil de Vlaamse regering verhuurders aanmoedigen om hun panden meer energiezuinig te maken (isoleren, plaatsen van dubbel glas, …).

Indien voor een pand tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 de EPC waarde zou verbeteren, van bijvoorbeeld E naar D, dan kan de huurindexatie alsnog gedeeltelijk worden toegepast.

 

Wat vanaf 1 oktober 2023?

Om te vermijden dat de indexatie van de huurprijzen na 1 oktober 2023 te snel zou stijgen is er reeds in een tweede maatregel voorzien. Vanaf 1 oktober 2023 zal er voor de woningen met label D,E of F een correctiefactor gelden. Zo worden huurders na één jaar niet ineens met een zeer hoge huurprijs geconfronteerd.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

U wordt als ondernemer bestraft indien u geen voorschot op de verschuldigde belastingen betaalt aan de fiscus. Doet uw vennootschap of eenmanszaak geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan straft de fiscus met een boete die opgelopen is tot 9% van de belastingschuld (van toepassing vanaf aanslagjaar 2025). Deze boete bedroeg voorheen 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. De fiscus tracht op deze manier het tijdig betalen van voorschotten te stimuleren.

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Een vennootschap kan geld ter beschikking stellen aan haar bedrijfsleider op verschillende manieren. Zij kan bijvoorbeeld een leningsovereenkomst sluiten met de bedrijfsleider of geld ter beschikking stellen via de rekening-courant.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons