Uw nieuwe hybride wagen best nog voor 1 januari 2023 bestellen?

28 September 2022

Fiscale aftrekbaarheid van de wagen zelf verandert pas voor wagens aangekocht vanaf 1 juli 2023.

De huidige fiscale aftrekbaarheid van autokosten voor wagens aangekocht tot 30 juni 2023 blijft behouden gedurende de levensduur van de auto.

Fiscale aftrekbaarheid van de wagen zelf verandert pas voor wagens aangekocht vanaf 1 juli 2023

De huidige fiscale aftrekbaarheid van autokosten voor wagens aangekocht tot 30 juni 2023 blijft behouden gedurende de levensduur van de auto.

Vervolgens wordt er een overgangsperiode voorzien voor personenwagens op fossiele brandstof die aangekocht worden tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025.

Personenwagens aangeschaft vanaf 1 januari 2026 zijn enkel nog fiscaal aftrekbaar wanneer het volledig elektrische wagens betreft.

De aankoop van een hybride wagen doe je dus best vóór 30 juni 2023 of toch liever eerder?

 

Aftrek van brandstofkosten verandert op 1 januari 2023

De aftrek van brandstofkosten wijzigt daarentegen wel voor wagens aangekocht vanaf 1 januari 2023.

Vanaf 1 januari 2023 zijn de brandstofkosten van oplaadbare hybride voertuigen aangekocht vanaf 1 januari 2023 voor maximum 50% aftrekbaar. De aftrek voor elektriciteit wordt niet beperkt.

Indien u dus een oplaadbaar hybride voertuig aankoopt vóór 1 januari 2023 geniet u nog van een maximum aftrekbaarheid van 100% voor wat betreft de brandstofkosten, afhankelijk van het CO2-percentage van het voertuig.

Wanneer u ditzelfde hybride voertuig aankoopt na 1 januari 2023, zal de aftrekbaarheid van de brandstofkosten beperkt worden tot 50%.


Tijdstip aankoop, lease of huur?

Er werd wettelijk bepaald dat de datum van aankoop in het kader van deze fiscale regeling, niet noodzakelijk het moment is waarop de belastingplichtige economisch eigenaar wordt van de wagen. Ook de reeds bestelde, maar nog niet geleverde wagens worden als ‘aangekocht’ beschouwd. Voor de wagens die operationeel geleased of gehuurd worden en waarvan de economische eigendom dus niet overgedragen wordt, wordt gekeken naar de datum waarop de lease- of huurovereenkomst afgesloten werd.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons