Aangifte personenbelasting: deadline bekend én voordelen bij vroegtijdige indiening!

25 May 2022

De deadline voor de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2022 / inkomstenjaar 2021 ingediend door mandatarissen valt dit jaar wat vroeger dan afgelopen jaren. Ook zal het dit jaar lonen om de belastingaangifte vroeg in te dienen. 

Uw belastingaangifte kan op twee manieren ingediend worden: digitaal via Tax-on-web ofwel via een papieren formulier dat u per post aan de administratie moet bezorgen.

De aangiften op papier moeten steeds uiterlijk 30 juni 2022 bij de FOD Financiën toekomen, ongeacht of de belastingplichtige zelf of een mandataris ze indient. 

De aangiften die de belastingplichtige zelf via Tax-on-web indient, moet rekening houden met de uiterlijke datum van 15 juli 2022.

Indien uw aangifte ingediend wordt door een mandataris via Tax-on-web, heeft de mandataris tijd tot en met 30 september 2022 voor de indiening.

Nieuw dit jaar, in geval de aangifte door de mandataris ingediend wordt vóór 30 augustus 2022, zal de belastingplichtige zijn terugbetaling sneller ontvangen of zijn aanslag later moeten betalen. Het is dus aangeraden om je QPS-dossierbeheerder zo snel mogelijk de nodige informatie en documenten te bezorgen.

Zoals elk jaar ontvangen veel belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. De fiscus heeft in dit geval de aangifte reeds vooraf ingevuld. Indien deze gegevens volledig en correct zijn, moet er geen actie ondernomen worden. Wanneer het voorstel echter onjuist of onvolledig is, heeft u daar via een papieren aangifte tijd voor tot 30 juni 2022, via Tax-on-web kan de aangifte ten laatste op 15 juli 2022 verbeterd worden.

Enkele belastingplichtigen genieten een speciaal regime en worden belast op basis van forfaitaire grondslagen (landbouwers, kappers, bakkers, …). De deadlines voor hun aangiften vallen naar gewoonte later. Deze data worden weldra bekendgemaakt door de belastingadministratie.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Doktersvennootschappen : ook niet-artsen voortaan toegelaten

Doktersvennootschappen : ook niet-artsen voortaan toegelaten

Artsen oefenen hun beroepsactiviteit vaak uit via een vennootschap.

Voorheen was het als niet-arts niet of slechts onder strikte voorwaarden mogelijk om aandeelhouder te zijn van een doktersvennootschap. De Orde der artsen heeft eind 2022 haar standpunt hieromtrent versoepeld.

Wat betekent dit concreet?

Wagenfiscaliteit vanaf 2023: bent u mee met de huidige stand van zaken?

Wagenfiscaliteit vanaf 2023: bent u mee met de huidige stand van zaken?

Zoals u kon lezen in onze nieuwbrief van 28 september 2022 wijzigt de fiscale aftrekbaarheid van de personenwagens aangekocht vanaf 1 juli 2023. 

Denkt u eraan om nog een nieuwe wagen aan te schaffen dan is snel zijn de boodschap!

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons