Aangifte personenbelasting: deadline bekend én voordelen bij vroegtijdige indiening!

25 May 2022

De deadline voor de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2022 / inkomstenjaar 2021 ingediend door mandatarissen valt dit jaar wat vroeger dan afgelopen jaren. Ook zal het dit jaar lonen om de belastingaangifte vroeg in te dienen. 

Uw belastingaangifte kan op twee manieren ingediend worden: digitaal via Tax-on-web ofwel via een papieren formulier dat u per post aan de administratie moet bezorgen.

De aangiften op papier moeten steeds uiterlijk 30 juni 2022 bij de FOD Financiën toekomen, ongeacht of de belastingplichtige zelf of een mandataris ze indient. 

De aangiften die de belastingplichtige zelf via Tax-on-web indient, moet rekening houden met de uiterlijke datum van 15 juli 2022.

Indien uw aangifte ingediend wordt door een mandataris via Tax-on-web, heeft de mandataris tijd tot en met 30 september 2022 voor de indiening.

Nieuw dit jaar, in geval de aangifte door de mandataris ingediend wordt vóór 30 augustus 2022, zal de belastingplichtige zijn terugbetaling sneller ontvangen of zijn aanslag later moeten betalen. Het is dus aangeraden om je QPS-dossierbeheerder zo snel mogelijk de nodige informatie en documenten te bezorgen.

Zoals elk jaar ontvangen veel belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. De fiscus heeft in dit geval de aangifte reeds vooraf ingevuld. Indien deze gegevens volledig en correct zijn, moet er geen actie ondernomen worden. Wanneer het voorstel echter onjuist of onvolledig is, heeft u daar via een papieren aangifte tijd voor tot 30 juni 2022, via Tax-on-web kan de aangifte ten laatste op 15 juli 2022 verbeterd worden.

Enkele belastingplichtigen genieten een speciaal regime en worden belast op basis van forfaitaire grondslagen (landbouwers, kappers, bakkers, …). De deadlines voor hun aangiften vallen naar gewoonte later. Deze data worden weldra bekendgemaakt door de belastingadministratie.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons