Aangifte personenbelasting: deadline bekend én voordelen bij vroegtijdige indiening!

25 May 2022

De deadline voor de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2022 / inkomstenjaar 2021 ingediend door mandatarissen valt dit jaar wat vroeger dan afgelopen jaren. Ook zal het dit jaar lonen om de belastingaangifte vroeg in te dienen. 

Uw belastingaangifte kan op twee manieren ingediend worden: digitaal via Tax-on-web ofwel via een papieren formulier dat u per post aan de administratie moet bezorgen.

De aangiften op papier moeten steeds uiterlijk 30 juni 2022 bij de FOD Financiën toekomen, ongeacht of de belastingplichtige zelf of een mandataris ze indient. 

De aangiften die de belastingplichtige zelf via Tax-on-web indient, moet rekening houden met de uiterlijke datum van 15 juli 2022.

Indien uw aangifte ingediend wordt door een mandataris via Tax-on-web, heeft de mandataris tijd tot en met 30 september 2022 voor de indiening.

Nieuw dit jaar, in geval de aangifte door de mandataris ingediend wordt vóór 30 augustus 2022, zal de belastingplichtige zijn terugbetaling sneller ontvangen of zijn aanslag later moeten betalen. Het is dus aangeraden om je QPS-dossierbeheerder zo snel mogelijk de nodige informatie en documenten te bezorgen.

Zoals elk jaar ontvangen veel belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. De fiscus heeft in dit geval de aangifte reeds vooraf ingevuld. Indien deze gegevens volledig en correct zijn, moet er geen actie ondernomen worden. Wanneer het voorstel echter onjuist of onvolledig is, heeft u daar via een papieren aangifte tijd voor tot 30 juni 2022, via Tax-on-web kan de aangifte ten laatste op 15 juli 2022 verbeterd worden.

Enkele belastingplichtigen genieten een speciaal regime en worden belast op basis van forfaitaire grondslagen (landbouwers, kappers, bakkers, …). De deadlines voor hun aangiften vallen naar gewoonte later. Deze data worden weldra bekendgemaakt door de belastingadministratie.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Hoe kan u als ondernemer nog fiscaal optimaliseren in 2022?

Hoe kan u als ondernemer nog fiscaal optimaliseren in 2022?

Met het jaareinde in zicht, sommen we hierna nog enkele mogelijkheden met het oog op fiscale optimalisatie voor u op.

Energiesteun voor ondernemingen

Energiesteun voor ondernemingen

De energiecrisis brengt heel wat bedrijven in financiële moeilijkheden. De Vlaamse overheid heeft reeds een steunpakket uitgewerkt voor de energie-intensieve verlieslatende bedrijven. Wij verwijzen hiervoor naar onze blogpost. Maar ook de minder energie-intensieve ondernemingen ondervinden een grote impact van de huidige crisis. Om ook deze ondernemingen te steunen en deze financieel moeilijke periode te overbruggen werden nieuwe tijdelijke maatregelen voorzien.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons