Vlaams Beschermingsmechanisme 11 + Aankondiging Vlaams Beschermingsmechanisme 12

24 February 2022

In november en december besliste het Overlegcomité diverse malen tot een verstrenging van de maatregelen die sinds 28 oktober 2021 van toepassing waren. Een aantal sectoren werd opnieuw verplicht haar activiteiten te onderbreken, binnen-activiteiten werden opnieuw onderworpen aan strenge voorwaarden of zelfs verboden. Als gevolg van deze maatregelen werden bepaalde ondernemingen nogmaals geconfronteerd met aanzienlijke exploitatiebeperkingen. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd beslist een Vlaams Beschermingsmechanisme 11 toe te kennen voor de steunperiode van 20 november tot en met 31 december 2021.

Vlaams Beschermingsmechanisme 11

De steunmaatregel is specifiek gericht op een beperkt aantal sectoren. Enkel ondernemingen die actief zijn in één van volgende sectoren kunnen een aanvraag indienen:

 • de uitbating van een feestzaal
 • de uitbating van een vakantieverblijf
 • de uitbating van een jeugdverblijf
 • sociaal-culturele activiteiten
 • de uitbating van een reisbureau
 • de activiteiten met betrekking tot personenvervoer
 • event- of cultuuractiviteiten
 • de uitbating van een event- of cultuurzaal
 • de uitbating van een nachtwinkel
 • sportactiviteiten
 • de uitbating van een bioscoop
 • de uitbating van een discotheek of dancing
 • de uitbating van een binnenspeeltuin
 • de uitbating van een recreatiepark
 • de uitbating van een recreatieve ruimte
 • de uitbating van een kansspelzaak

Het is bovendien vereist dat de onderneming beschikt over de correcte NACE-codes in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Er werd hiertoe een lijst met de betrokken NACE-codes opgesteld.

 

Omzetdaling

Een onderneming heeft enkel recht op de steun wanneer zij een omzetdaling aantoont van 60% in de periode van 20 november 2021 tot en met 31 december 2021 ten opzichte van de referentieperiode 20 november 2019 tot en met 31 december 2019. Bijkomend moet er een omzetdaling van minstens 30% aangetoond worden in het vierde kwartaal van 2021 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.

De omzetdaling moet het gevolg zijn van de coronamaatregelen opgelegd door het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2021.

Ondernemingen die één van de volgende activiteiten uitbaten in Vlaanderen kunnen een aanvraag indienen voor de periode van verplichte sluiting van de uitbating en moeten in dat geval de omzetdaling niet aantonen:

 • discotheek of dancing
 • binnenspeeltuin
 • event- of cultuurzaal
 • bioscoop
 • recreatieve ruimte
 • kansspelzaak

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van:

 • de ontvangstbewijzen van de btw-kwartaalaangiftes of de btw-maandaangiftes in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 en in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2019.
 • een verklaring op eer door een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor of een accountant over de omzet, exclusief btw, volgens de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes in de periode van 20 november tot en met 31 december 2021. Als referentieperiode geldt de overeenstemmende periode in 2019.

Een belangrijke bijkomende voorwaarde is dat de onderneming geopend moet zijn om van de steun te genieten, dit uiteraard met uitzondering van de verplicht gesloten ondernemingen.

 

Hoeveel bedraagt de steun?

 De premie bedraagt 10% van de helft van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019 volgens de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes.

De maximale steun bedraagt:

 • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
 • € 22.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling vanaf 10 tot 49 werknemers
 • € 60.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling van 50 werknemers of meer

Er wordt voor deze periode geen minimumbedrag voorzien. Er wordt enkel steun toegekend op de werkelijk gerealiseerde omzet in de referteperiode.

De ondernemingen met verplicht gesloten activiteiten krijgen steun voor de dagen dat ze verplicht gesloten waren. De steun bedraagt 10% op de omzet, exclusief btw, gerealiseerd in de periode in 2019 die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode in 2021.

Ze kunnen ook voor de ganse subsidieperiode steun vragen, maar in dat geval moeten ze aan de vereisten inzake omzetdaling voldoen.

Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer tewerkgesteld zijn, komen ook in aanmerking. Voor hen wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

 

Aanvraag?

Het Vlaams beschermingsmechanisme 11 kan momenteel aangevraagd worden via de website van VLAIO en dit tot en met 31 maart 2022, 20 uur.

 

Vlaams Beschermingsmechanisme 12

Op 4 februari besliste de Vlaamse Regering om in de vorm van een Vlaams Beschermingsmechanisme 12 de ondersteuning aan ondernemingen met substantiële exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen en ondernemingen die verplicht worden te sluiten in de periode van 1 januari tot 31 maart 2022 te verlengen. Deze steunmaatregel zal na goedkeuring door Europa definitief in werking treden.

Er kan via de aanvraag voor het Vlaams Beschermingsmechanisme 11 wel al een voorafbetaling voor de maand januari 2022 aangevraagd worden.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons