Een belastingvoordeel van 225% voor éénzelfde laadstation? Het kan!

24 February 2022

Sinds 1 september 2021 worden ondernemingen fiscaal aangemoedigd om laadpalen voor elektrische wagens te installeren. Zo genieten ondernemingen die een publiek toegankelijke laadpaal installeren van een verhoogde kostenaftrek van 200% (tot en met eind 2022). We lichtten deze gunstmaatregel reeds toe in onze nieuwsbrief van 25 oktober 2021.  

Voorlopig was het nog niet duidelijk of dit voordeel gecumuleerd kon worden met de investeringsaftrek voor KMO vennootschappen. Goed nieuws, recent bevestigde de minister van financiën deze vraag: een laadpaal die aan de nodige voorwaarden voor beide stelsels voldoet, komt in aanmerking voor beide fiscale voordelen. Wij lichten graag even toe.

Publiek toegankelijk laadstation

De investeringsaftrek is een fiscale aftrek die u geniet voor bepaalde nieuwe investeringen. Het tarief bedraagt 25% voor investeringen verricht tot en met 31 december 2022. In principe wordt de investeringsaftrek niet toegestaan voor investeringen in vaste activa waarvan het gebruik aan derden is overgedragen (bv. door middel van een verhuur), tenzij die derde zelf aan de voorwaarden voor de investeringsaftrek voldoet en de activa in België beroepsmatig gebruikt worden.

Nu komt het: voor de verhoogde kostenaftrek van 200% moet de laadpaal verplicht publiek toegankelijk zijn, hetgeen als gevolg heeft dat ze wellicht mede door derden gebruikt zal worden. De minister heeft intussen bevestigd dat dit gebruik door derden de toepassing van de investeringsaftrek gelukkig niet uitsluit.

Voor de investeringsaftrek is wel vereist dat het actief uitsluitend beroepsmatig gebruikt wordt. Strikt genomen is er geen sprake van uitsluitend beroepsgebruik bij een publiek toegankelijk laadstation. Ook dit vindt de minister blijkbaar geen beletsel voor de simultane toepassing van beide voordelen.

 

Laadstation geïnstalleerd aan een privéwoning

De nieuwe verhoogde kostenaftrek is enkel van toepassing wanneer de laadpaal publiek toegankelijk is, wat niet het geval is wanneer het laadstation geïnstalleerd wordt in of aan een privéwoning. Volgens de minister is ook de investeringsaftrek niet van toepassing op de installatie van een laadstation bij een werknemer of bedrijfsleider thuis gezien de meeste bedrijfswagens, en dus ook de laadpaal, zowel privé als beroepsmatig gebruikt worden.

Of de investeringsaftrek wel van toepassing is wanneer het laadstation geïnstalleerd wordt voor het opladen van een 100% beroepsmatig gebruikte wagen, zoals een dienstvoertuig, blijft onduidelijk.

 

Laadstation in bedrijfsgebouw

Een laadstation “in of aan een bedrijfsgebouw” van de belastingplichtige komt wel in aanmerking voor de investeringsaftrek. Het is niet van belang wie er gebruik maakt van het laadstation, wel dat dit geplaatst wordt op het bedrijfsperceel. Voor de volledigheid willen wij meegeven dat het onduidelijk is of een woning door de vennootschap ter beschikking gesteld aan haar bedrijfsleider ook kan kwalificeren als een bedrijfsgebouw.

Volgens de minister is het voor de investeringsaftrek determinerend waar het laadstation geïnstalleerd wordt.

Er wordt hierdoor een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsleiders die in of vlakbij het bedrijfsgebouw wonen, en deze die verder wonen. Wanneer een bedrijfsleider bijvoorbeeld boven zijn handelsruimte woont en aldaar een laadstation installeert, kan de onderneming gebruik maken van de investeringsaftrek, zelfs indien het laadstation enkel geïnstalleerd wordt om de wagen van de bedrijfsleider op te laden. Wanneer de bedrijfsleider niet nabij het bedrijfsgebouw woont en een laadstation installeert bij hem/haar thuis, verliest de onderneming het recht op de investeringsaftrek.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Tot 31 december 2023 bedraagt het btw-tarief voor de levering mét installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers onder bepaalde voorwaarden nog 6%. Vanaf 2024 stijgt dit tarief terug naar 21%. U leest hier of u nog in aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief.

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

De Vlaamse wetgever heeft recentelijk het Energiebesluit aangepast hetgeen gevolgen met zich meebrengt inzake de verplichting een EPC te bekomen.

Wat er precies wijzigt, leest u hier.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons