Gewijzigde btw regeling voor (para)medische beroepen: een update

25 January 2022

Wij komen hierbij terug op onze eerdere post van 25 oktober 2021 betreffende de gewijzigde btw-regeling voor medische en paramedische beroepen. Om wat meer verduidelijking te bieden heeft de btw-administratie recent een circulaire (2021/C/114) gepubliceerd met een aantal niet-limitatieve voorbeelden.

We herhalen even de essentie.

Op 1 januari 2022 veranderden de regels voor de btw-vrijstelling voor medische en paramedische beroepen. De wet bepaalt dat de btw-vrijstelling alleen nog kan worden toegepast voor handelingen met een therapeutisch doel.

Therapeutisch doel?

De term “therapeutisch doel” dient niet strikt te worden geïnterpreteerd, namelijk dit is niet beperkt tot de genezing en de verzorging van geneeskundige aandoeningen, ook diagnose en preventie vallen hier onder.

Het is de beroepsbeoefenaar die zelf oordeelt of er een therapeutisch doel aanwezig is.

Het feit dat er een RIZIV-nomenclatuur bestaat of in het geval de ingreep of behandeling gebeurt op voorschrift van een arts is er een vermoeden van therapeutische aard. Ook diensten zonder nomenclatuur kunnen een therapeutisch doel hebben. Wij raden in geval van diensten zonder nomenclatuur aan het therapeutisch karakter te staven in het patiëntendossier. Het voor de patiënt al of niet bestaand recht op een terugbetaling is van geen belang.

Enkele voorbeelden

Bij wijze van voorbeeld vindt u hieronder een schematisch overzicht van handelingen waarvoor het therapeutisch doel al dan niet wordt aangenomen (let wel dit zijn slechts enkele voorbeelden):

 

Enkele voorbeelden:

Therapeutisch (vrijgesteld)

Niet-therapeutisch

(niet vrijgesteld)

Artsen

 

 

Controle op arbeidsongeschiktheid van werknemers in opdracht van werkgevers

 

X

Uitvoeren van klinische studies

 

X

Afleveren medische attesten voor toekenning invaliditeitsuitkering of oorlogspensioen

 

 

X

Afleveren medisch attest met het oog op tegemoetkoming ziekteverzekering in het kader van een therapeutische behandeling

 

X

 

Preventiemaatregel zoals vaccinatie of testen

 

X

 

Voordrachten en/of workshops, handelingen in het kader van school- of universitair onderwijs of in het kader van beroepsopleiding

 

X

Tandartsen

 

 

Bleken van tanden omwille van verkleuring door ziekte bijvoorbeeld chemo

X

 

Bleken van tanden om louter esthetische redenen

 

X

Onderzoek op verzoek van derden in het kader van een (mondzorg)verzekering

 

X

Kinesisten

 

 

Trainingsprogramma uitwerken dat rekening houdt met risicofactoren en pathologie van patiënt

X

 

Groepstrainingen zoals gymnastiek of fitness

 

X

Verpleegkundigen (binnen of buiten een dokterspraktijk/ziekenhuis)

 

 

Coördinerend verpleegkundige in groepspraktijk

X

 

Verpleegkundige nazorg na esthetische behandeling

 

X

Aanbieden van gezinshulp zoals hulp bij eten, toiletbezoek, hygiëne, assistentie bij te bed leggen en opstaan,…

X

 

Podologen

 

 

Behandeling van voetpathologie

X

 

Hygiënezorg

 

X

 

Van zodra u een niet-therapeutische handeling stelt, zal u gehouden zijn uw ondernemingsnummer als btw-nummer te activeren en dit uiterlijk 31/01/2022.

Btw-aangiften?

Dit betekent echter niet dat u automatisch btw zal moeten aanrekenen aan uw patiënten voor niet-therapeutische handelingen. Indien de omzet uit uw niet-therapeutische handelingen lager is dan 25.000 euro per kalenderjaar, zal u zich kunnen beroepen op de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Zodoende blijft het geheel van uw diensten vrijgesteld van btw en dient u geen periodieke btw-aangiften in te dienen. Uw ondernemingsnummer zal wel als btw-nummer geactiveerd dienen te worden en er moet jaarlijks een btw-listing of klantenlisting ingediend worden.  

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons