Hervorming registratierechten: wachten tot 2022 of beter dit jaar nog aankopen?

25 October 2021

Het is intussen alom bekend, de Vlaamse registratierechten worden hervormd vanaf 1 januari 2022. De Vlaamse regering wil daarmee tegemoet komen aan de stijgende vastgoedprijzen en de moeilijkheid voor veel gezinnen om een eerste eigendom aan te kopen.

Hieronder lichten we voor u de wijzigingen toe.

1. Aanschaf enige eigen woning

Het tarief voor de aankoop van de enige eigen woning daalt van 6% naar 3%. Voor wie een ingrijpende energetische renovatie doet binnen de 5 jaar, geldt zelfs een tarief van slechts 1%.

De voorwaarden voor het verlaagde tarief van 3% blijven zoals vandaag de dag. Ter herinnering:

  • De aankoop moet gebeuren door een natuurlijk persoon;
  • Het moet een zuivere aankoop zijn, dit wil zeggen tegen betaling van een prijs (geen ruil);
  • Het moet over de aankoop van de gehele volle eigendom gaan (geen onverdeeldheid of blote eigendom / vruchtgebruik);
  • Het betreft de eigen woning (dienen voor de huisvesting van een gezin of persoon);
  • Het betreft de enige woning (ander onroerend goed moet uiterlijk binnen het jaar vervreemd worden);
  • Men is verplicht om het domicilie adres er te vestigen binnen de drie jaar.

Om te beoordelen welk tarief van toepassing is, kijkt men naar de datum van het verlijden van de notariële akte (ongeacht het feit dat er reeds een onderhandse verkoopovereenkomst / compromis werd ondertekend of niet). Het kan dus interessant zijn voor u om de notariële akte voor de aankoop van uw enige eigen woning uit te stellen tot 2022.

Als keerzijde van de verlaging wordt het systeem van de meeneembaarheid afgeschaft tegen 2024. De meeneembaarheid laat toe om de reeds eerder betaalde registratierechten op een vorige aankoop mee te nemen en te verrekenen op de huidige aankoop (maximaal 13.000 EUR). Tot 31 december 2023 krijgt men de keuze: de toepassing van het verlaagde tarief van 3% of de toepassing van de meeneembaarheid en het oude tarief van 6%. Ieder is vrij de meest voordelige keuze te maken. Voor de aankopen van onroerend goed belast tegen het gewone tarief van 12%, blijft het systeem van de meeneembaarheid eveneens van kracht tot eind 2023.

2. Aanschaf overig onroerend goed

Het tarief dat van toepassing is voor de niet enige eigen woning stijgt van 10% naar 12%. Dit wil zeggen dat alle vastgoedtransacties in Vlaanderen, dewelke geen betrekking hebben op de eigen woning, aan 12% belast zullen worden. Hieronder valt onder andere de aankoop van een tweede verblijf, de aankoop van een bouwgrond, de aankoop van vastgoed door een vennootschap en de inbreng van voor bewoning bestemd vastgoed in een vennootschap (niet limitatief). Ook de aankoop van een bouwgrond die bestemd is om er de enige en eigen woning op te bouwen, zal dus belast worden aan 12%.

Let op, voor dergelijke transacties wordt wel rekening gehouden met de datum van de onderhandse verkoopovereenkomst of compromis (en niet de datum van de authentieke akte).

Staat u op het punt om vastgoed aan te kopen met uw vennootschap of heeft u uw zinnen gezet op een bouwgrond, dan heeft u er alle belang bij om nog vóór jaareinde over te gaan tot het ondertekenen van de compromis.

De inbreng van bedrijfsmatig onroerend goed in een vennootschap blijft vrijgesteld van registratierechten. 

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons