Hebt u de algemene voorwaarden van uw onderneming reeds aangepast aan de nieuwe wetgeving?

28 September 2021

Vanaf 1 februari 2022 gelden er nieuwe regels bij transacties tussen ondernemingen, waardoor een mogelijke aanpassing van de algemene voorwaarden van uw onderneming zich opdringt.

Wij vatten voor u de belangrijkste wijzigingen hierna samen.

Regelgeving van toepassing tot 31 januari 2022

De wettelijke betalingstermijn voor transacties tussen ondernemingen bedraagt momenteel 30 dagen wanneer er contractueel geen datum of termijn voor betaling wordt afgesproken. Partijen mogen deze wettelijke betalingstermijn contractueel verlengen tot maximum 60 dagen.

Partijen kunnen overeenkomen dat de betalingstermijn pas ingaat vanaf het moment dat de afnemer de conformiteit van de goederen of diensten geverifieerd heeft. Deze verificatietermijn bedraagt maximum 30 dagen.

Op deze manier kan de betalingstermijn dus contractueel verlengd worden tot maximum 90 dagen, hetgeen volgens de wetgever voornamelijk voor kleine ondernemingen niet wenselijk is.

Wijzigingen vanaf 1 februari 2022

De betalingstermijn zal steeds ingaan vanaf de factuurdatum of op het moment van de ontvangst van de goederen of diensten, hetgeen als gevolg heeft dat een eventuele verificatietermijn integraal deel uitmaakt van de effectieve betalingstermijn. De maximale betalingstermijn van 60 dagen kan dus niet meer verlengd worden door toepassing van een verificatietermijn.

Contractuele afspraken over de factuurdatum worden verboden. Het zal dus niet meer mogelijk zijn om de ingang van de betalingstermijn uit te stellen door een latere factuurdatum overeen te komen. In hetzelfde kader verplicht de nieuwe regelgeving de schuldenaar om alle informatie die nodig is voor de uitreiking van de factuur uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen of diensten te verstrekken aan de schuldeiser.

Ook de afdwingbaarheid van de betalingstermijnen wordt verbeterd. Tot 31 januari 2022 voorziet de wet slechts in een recht voor de schuldeiser om verwijlinteresten aan te rekenen. Vanaf 1 februari 2022 wordt het openstaande bedrag bij laattijdige betaling automatisch verhoogd met verwijlinteresten én een forfait van 40 euro.

 

Met een inwerkingtreding van 6 maanden werd door de wetgever een ruime overgangsperiode voorzien voor ondernemingen om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving en indien nodig hun algemene voorwaarden aan te passen. Onze juridische dienst staat klaar om u hierbij met raad en daad bij te staan.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Tot 31 december 2023 bedraagt het btw-tarief voor de levering mét installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers onder bepaalde voorwaarden nog 6%. Vanaf 2024 stijgt dit tarief terug naar 21%. U leest hier of u nog in aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief.

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

De Vlaamse wetgever heeft recentelijk het Energiebesluit aangepast hetgeen gevolgen met zich meebrengt inzake de verplichting een EPC te bekomen.

Wat er precies wijzigt, leest u hier.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons