Het fiscaal gunstregime van de auteursrechtelijke vergoeding

28 June 2021

Bent u beoefenaar van een creatief beroep, lees dan even met ons mee over de fiscaalvriendelijke auteursrechtelijke vergoeding. Deze is namelijk niet enkel weggelegd voor schrijvers of kunstenaars, steeds meer beroepen kunnen hier tegenwoordig van genieten.

Het fiscaal gunstregime is van kracht sedert 2008 en heeft intussen zijn weg goed gevonden in het (familiaal) bedrijfsleven. Meer en meer wordt gebruik gemaakt van het systeem. Wij lichten graag wat nader toe.

Wat is een auteursrechtelijke vergoeding?

Zij die actief zijn in de creatieve sector creëren mogelijk auteursrechtelijk beschermde werken. Zodra er sprake is van originaliteit (de persoonlijkheid van de auteur moet in het werk terug te vinden zijn) geniet het werk auteursrechtelijke bescherming. Hiervoor dient u niets te ondernemen. Er dient wel sprake te zijn van een eigen intellectuele schepping of inspanning (een tastbaar iets), een idee of concept of stijl is onvoldoende. Volgende creatieve activiteiten kunnen onder meer auteursrechtelijk beschermde werken voortbrengen:

  • Auteurs van literaire werken (bv. boeken of voordrachten);
  • Beeldende kunstenaars (bv. fotografen, tekenaars, schilders, beeldhouwers,…);
  • Uitvoerende kunstenaars (acteurs, dansers, zangers,…);
  • Sprekers en lesgevers;
  • Software ontwikkelaars;
  • Marketing en communicatiebureau ’s;
  • Architecten;
  • Journalisten;
  • Regisseurs;
  • Ontwerpers of designers.

Wanneer een auteur een beschermd werk overdraagt (bv. een schrijver verkoopt de publicatierechten op een boek aan de uitgeverij of een software ontwikkelaar draagt de rechten van een applicatie over aan zijn werkgever) en deze wordt hiervoor vergoed, spreekt men van een auteursrechtelijke vergoeding.

 

Hoe wordt de vergoeding belast?

De inkomsten uit de overdracht van auteursrechten worden erg gunstig belast. Tot een brutobedrag van 62.550 EUR (inkomstenjaar 2021) worden auteursrechten als roerende inkomsten belast tegen een tarief van 15% roerende voorheffing (in tegenstelling tot de meeste progressief belaste inkomsten). De vergoeding die deze grens overstijgt zal belastbaar zijn als beroepsinkomen.

Bijkomend genieten auteursrechten automatisch een kostenforfait van 50% tot de eerste schijf van 16.680 EUR en 25% voor de tweede schijf van 16.681 EUR tot 33.360 EUR. Dit wil zeggen dat de eerste schijf van 16.680 EUR auteursrechtelijke vergoeding slechts belast zal worden tegen 7,5% (te verhogen met gemeentebelasting).

Het is de werk- of opdrachtgever die de roerende voorheffing inhoudt en doorstort aan de schatkist binnen de 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de auteursrechten. Deze dient bijkomend een aangifte roerende voorheffing en jaarlijks een fiscale fiche in te dienen.

 

Wie kan ervan genieten?

Het fiscaal gunstregime is voor werknemers en zelfstandige beroepen van toepassing, maar ook bestuurders en zaakvoerders kunnen hiervan genieten. Zij dienen wel een redelijke bezoldiging op te nemen uit hun vennootschap en de vennootschap moet voldoende winst maken.

Voorts kan niet het gehele inkomen bestaan uit auteursrechtelijke vergoedingen. De fiscus legt beperkingen op (bv. maximaal 22,5% voor werknemers).

 

Waar moet u op letten?

Om vergoed te kunnen worden voor de overdracht van auteursrechten dient er effectief een werk overdragen te worden waarvoor contractueel voorzien is dat de auteursrechten mede worden overgedragen. Voorts dient het contract of de overeenkomst uitdrukkelijk te bepalen hoeveel de vergoeding bedraagt. Deze kan uit een vast bedrag bestaan of procentueel bepaald worden (bv. in functie van de omzet).

 

Fiscale controles?

Het systeem heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen omwille van de fiscale voordelen. Het moet dan ook niet verbazen dat de fiscus gerichte controles uitvoert naar de toepassing ervan. Een ruling (voorafgaand fiscaal akkoord met de fiscus) zet u uit de wind bij discussies met de fiscus.

Indien u of uw medewerkers in aanmerking komen als creatieveling en u de toekenning van auteursrechten overweegt, adviseren wij u graag verder. Mogelijk wil u geen risico lopen tijdens een fiscale controle en voorafgaand het akkoord van de fiscus vragen? QPS assisteert u graag.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons