Is het fiscaal aangewezen om uw nieuwe wagen nog te bestellen voor 1 januari 2022?

25 October 2021

Zoals u kon lezen in onze nieuwsbrief van 27 mei 2021 heeft de regering haar pijlen gericht op de vergroening van het Belgische wagenpark. Ondertussen werd het wetsontwerp van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem ingediend in de Kamer, waar het momenteel behandeld wordt.

Denkt u eraan om een nieuwe bedrijfswagen aan te schaffen en is het fiscaal interessant deze aankoop voor het jaareinde af te ronden? Welke data houdt u best in het achterhoofd wanneer u de komende jaren een bedrijfswagen wenst aan te schaffen?

Wij lichten het hieronder voor u toe.

Indien u uw wagen aankoopt vóór 31 juli 2023

Op basis van het huidig wetsontwerp levert het niets op om nog voor het jaareinde een wagen aan te kopen. Wagens die reeds aangekocht, geleased of gehuurd zijn of nog aangekocht, geleased of gehuurd worden vóór 1 juli 2023 blijven aan de huidige regels van de fiscale aftrek onderworpen.

 

Wagens aangekocht vanaf 1 juli 2023 tot 31 december 2025

Er wordt vanaf aanslagjaar 2026 een uitdoofscenario voorzien voor wagens die zijn aangekocht, geleased of gehuurd tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025. Voor deze wagens blijft de bestaande aftrekregeling tijdelijk van toepassing. Vanaf aanslagjaar 2026 (inkomstenjaar 2025) zullen echter de minimumgrenzen van 40% en 50% voor wagens die respectievelijk minstens 200 gram CO2/km uitstoten en deze die minder dan 200 gram CO2/km uitstoten, niet langer gelden.  Op dit moment is er afhankelijk van een CO2-uitstoot van meer of minder dan 200 gram CO2/km een minimumaftrek van 40% of 50%. Indien je op basis de huidige formule en de CO2-uitstoot van de wagen dus een lager percentage fiscale aftrekbaarheid uitkomt, zal dit vanaf aanslagjaar 2026 niet meer verhoogd worden tot 40% respectievelijk 50%.

Bijkomend wordt er vanaf aanslagjaar 2026 een bovengrens van 75% ingesteld die vervolgens gradueel herleid wordt tot ze 0% bedraagt vanaf aanslagjaar 2029.

 Bedrijfswagens op fossiele brandstof aangekocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

Aanslagjaar

Maximum aftrekpercentage

2026

75 %

2027

50 %

2028

25 %

2029

0 %

 

Wagens aangekocht vanaf 1 januari 2026

Bedrijfswagens aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2026 zullen enkel nog een fiscale aftrek kunnen genieten indien ze volledig koolstofemissievrij zijn. Koolstofemissievrije bedrijfswagens aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 januari 2027 blijven 100% fiscale aftrekbaarheid genieten, voor bedrijfswagens die later aangekocht worden zal de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk aan dalen naar 67,5% in 2031.

Elektrische bedrijfswagens

Wagens aangekocht in

Aftrekpercentage

2026

100 %

2027

95 %

2028

90 %

2029

82,5 %

2030

75 %

2031

67,5 %

 

Brandstof- en andere autokosten

Vanaf 1 januari 2023 zullen de benzine- of dieselkosten van oplaadbare hybride voertuigen die aangekocht zijn vanaf 1 januari 2023 voor maximum 50% aftrekbaar zijn. De aftrek voor de elektriciteitskosten zal niet beperkt worden. De regering hoopt hiermee het gebruik van de elektromotor aan te moedigen.

Kosten met betrekking tot laadstations voor elektrische wagens worden uitgesloten van de aftrekbeperking. Deze kosten blijven voorlopig dus volledig fiscaal aftrekbaar en genieten tot 31 augustus 2024 zelfs van een verhoogde kostenaftrek. Voor kosten met betrekking tot laadstations die zijn aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2030 wordt de kostenaftrek beperkt tot 75%.

 

Datum van aankoop

Eén van de belangrijkste factoren die de fiscale behandeling van de bedrijfswagen bepaalt is de datum waarop de wagen aangekocht, geleased of gehuurd werd. Ook op dit gebied tracht het wetsontwerp verduidelijking te verschaffen. Er wordt namelijk bepaald dat de datum van aankoop niet noodzakelijk het moment is waarop de belastingplichtige economisch eigenaar wordt van de wagen. Ook de reeds bestelde, maar nog niet geleverde wagens worden als ‘aangekocht’ beschouwd. Voor de wagens die operationeel geleased of gehuurd worden en waarvan de economische eigendom dus niet overgedragen wordt, wordt gekeken naar de datum waarop de lease- of huurovereenkomst afgesloten werd.

Gezien het wetsontwerp momenteel nog hangende is in de Kamer geldt bovenstaande onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Het Federaal begrotingsakkoord 2022 in een notendop

Het Federaal begrotingsakkoord 2022 in een notendop

Medio oktober keurde de federale regering het begrotingsakkoord 2022 goed. Een evenwichtsoefening waaruit enkele maatregelen zijn voortgekomen die mogelijks een impact hebben op u als ondernemer of uw medewerkers. De meeste van deze maatregelen dienen concreet uitgewerkt te worden. Wij zetten alvast enkele van deze maatregelen voor u op een rij.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe renovatieverplichting voor niet-residentiƫle gebouwen. Wat houdt deze verplichting concreet in?

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe renovatieverplichting voor niet-residentiƫle gebouwen. Wat houdt deze verplichting concreet in?

Recent maakte de Vlaamse regering via het klimaatakkoord haar voornemen bekend om vanaf 2023 een renovatieverplichting in te voeren voor woningen. De algemene richtlijnen werden reeds uitgewerkt in een ontwerpdecreet. Momenteel werkt de Vlaamse regering aan de concrete invulling hiervan. Deze renovatieverplichting is echter niet de eerste van zijn soort. Vanaf 1 januari 2022 zal namelijk al een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen in werking treden. Wat deze renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen concreet inhoudt, lichten we u graag toe.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons