Afbeelding QPS hoofding

Nieuws

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief:

jan 24, 2018

QPS Accountants Hasselt verhuist naar Grote Ring te Hasselt

Het is bijna zover!

Binnen enkele weken verhuizen we ons kantoor van Kermt naar de Prins Bisschopssingel 34 A te Hasselt. Vanaf 14 februari 2018 kunt u ons daar op de tweede verdieping vinden.

lees meer

jan 24, 2018

Het zomerakkoord 2017 – Autokosten van personenwagens anno 2020 De aftrekbaarheid van autokosten blijft ongewijzigd in 2018 en 2019. Vanaf 2020 zullen nieuwe regels gelden. lees meer

jan 24, 2018

Het zomerakkoord 2017 - Overige bepalingen

Verhoging interesten bij onvoldoende voorafbetalingen

Indien een vennootschap onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting doet, zal er een vermeerdering worden opgelegd. Voor aanslagjaar 2018 bedroeg deze vermeerdering 2,25%. Vanaf aanslagjaar 2019 wordt deze vermeerdering opgetrokken tot 6,75%. Tijdig vooraf betalen wordt dus meer dan ooit de boodschap.

lees meer

jan 24, 2018

Het zomerakkord 2017 - Meerwaarde op aandelen

Wanneer uw vennootschap eigenaar is van aandelen en deze verkoopt, is de meerwaarde die zij op deze verkoop realiseert vrijgesteld van vennootschapsbelasting als:

 

lees meer

jan 24, 2018

Het zomerakkoord 2017 – Afzonderlijke aanslag minimum-bezoldiging

Zoals hiervoor besproken dient de minimum bruto bezoldiging die aan één bedrijfsleider wordt toegekend, verhoogd te worden van 36.000 EUR naar 45.000 EUR (of indien het belastbaar resultaat van de vennootschap lager is dient de bruto bezoldiging minimaal gelijk te zijn aan dit belastbaar resultaat).

lees meer

jan 24, 2018

Het zomerakkoord 2017 - Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Het normale tarief vennootschapsbelasting bedraagt 29,58% in 2018 en 2019 (aanslagjaren 2019 & 2020). Vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) zakt dit verder tot 25%.

lees meer

jan 1, 2018

Een nieuw jaar, nieuwe voornemens!

Een nieuw jaar, een nieuwe start, een nieuwe fiscaliteit, uw zelfde vertrouwde partner.

Beste wensen namens het hele QPS-team.

lees meer

dec 5, 2017

Zomerakkoord De regering zit in de laatste rechte lijn om het befaamde zomerakkoord definitief te publiceren. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij meer in detail terugkomen op het zomerakkoord zodra alles finaal gepubliceerd is. Aangezien er voor een aantal maatregelen mogelijk in 2017 nog actie ondernomen moet worden, willen wij u met deze korte update alvast op de meest urgente zaken attent maken. lees meer

nov 7, 2017

Hybride wagens: actuele stand van zaken Er wordt al geruime tijd gesproken over het aanpakken van de zogenaamde “fake hybrides”. Vandaag genieten deze wagens een fiscale aftrekbaarheid van 90% of 100% en worden de bestuurders van de wagens belast op een zeer voordelig voordeel alle aard. Hier wil de regering nu paal en perk aan stellen. lees meer

nov 7, 2017

Verlaging tarief vennootschapsbelasting Allicht de meest opvallende maatregel die in het zomerakkoord werd aangekondigd, is de (langverwachte) daling van het belastingtarief voor vennootschappen. Het normale tarief bedraagt vandaag 33,99%. Het verlaagd opklimmend tarief voor KMO’s zit vandaag tussen 24,98% en 35,54%. lees meer

nov 7, 2017

Wijziging aftrekbaarheid autokosten voor eenmanszaken?

Vanaf 2018 wordt het systeem van aftrekbare kosten voor personenwagens bij eenmanszaken grondig gewijzigd. Meer bepaald zal de aftrekbaarheid van autokosten bepaald worden aan de hand van de CO2-uitstoot zoals dit nu ook al van toepassing is bij vennootschappen.

lees meer

mei 5, 2017

QPS integreert Robeyns accountants uit Wellen

Schaalvergroting en specialisatie gaan hand in hand in accountancy. Daarom heeft Robeyns uit Wellen een akkoord gesloten om haar diensten onder te brengen bij QPS Accountants met kantoren in Hasselt en Genk.

lees meer

mei 5, 2017

Schenking van roerende & onroerende goederen

Wanneer iemand een schenking doet (roerend of onroerend) gaat men er vaak vanuit dat na elke schenking de fameuze termijn van drie jaren speelt. Is dit inderdaad altijd zo? Speelt het hierbij een rol waar u woont (Vlaanderen, Brussel of Wallonië)? In dit artikel lichten we dit even kort toe.

lees meer

mei 5, 2017

Is de investeringsaftrek interessanter dan de aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek)?

Rekening houdend met het steeds dalende percentage van de aftrek voor risicokapitaal stelt zich meer dan ooit de vraag of de (gewone) investeringsaftrek uw vennootschap geen grotere belastingbesparing oplevert.

lees meer

mei 5, 2017

Flexijobs anno 2017 In het kader van het horecaplan werden vorig jaar de zogenaamde “flexijobs” ingevoerd. Dit systeem houdt in dat gelegenheidswerkers in de horeca die al voor minstens 4/5e een andere job uitoefenen bij een andere werkgever op een fiscaal voordelige wijze mogen bijverdienen. lees meer

apr 1, 2017

"Onmiddellijk een goed gevoel bij QPS" ontmoet onze collega Bert Masset

 

“Ik heb mijn overstap nog geen seconde beklaagd, zowel wat betreft het werk op zich als de collega’s”, zegt Bert Masset. Hij is sinds oktober vorig jaar aan de slag bij QPS als dossierverantwoordelijke en begeleidt klanten van A tot Z. 

lees meer

apr 1, 2017

C-mine Crib sluit belangrijk partnership met QPS Accountants voor 80 start- en scale-ups

Sinds 1 maart 2017 werken QPS Accountants en incubator C-mine Crib nauw samen. De start-ups en scale-ups van C-mine Crib kunnen tegen een voordeeltarief beroep doen op het team van experts van QPS om adviezen in te winnen over de financiële, fiscale en boekhoudkundige aspecten van ondernemerschap. QPS Accountants zorgt hiermee voor een verdere professionalisering van de begeleiding van de bedrijven in C-mine Crib. 

lees meer

apr 1, 2017

Nog steeds interessant om uw wagen in te schrijven als lichte vracht? Tot eind 2005 kon men luxe terreinwagens inschrijven als lichte vracht. Om misbruik tegen te gaan werden de technische voorwaarden strenger in 2006. Ondanks de stengere normen en voorwaarden blijft het fiscaal interessant om met een lichte vracht de baan op te gaan in plaats van te kiezen voor een personenwagen. In dit artikel komt u te weten waarom. lees meer

mrt 31, 2017

TAX SHELTER VOOR STARTUPS De Belgische startups zijn de ruggengraat van onze economie. Een probleem waar velen van hen echter mee worden geconfronteerd, is de zoektocht naar kapitaal om hun (verdere) groei te financieren.  De maatregel “tax shelter voor startups” is dan ook zeer interessant en moedigt alvast aan om meer te investeren in startende ondernemingen. lees meer

mrt 3, 2017

Steven Gils vervoegt de directie van QPS

In november vorig jaar startte Steven Gils bij QPS. Hij komt van Handson & Partners in Antwerpen dat recent werd overgenomen door PwC. Als directeur bij QPS zal Steven de eindverantwoordelijkheid dragen voor een reeks dossiers en het aanspreekpunt zijn voor de betrokken klanten.

lees meer

mrt 3, 2017

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting: boete verdubbeld!

Het boetetarief voor de voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting is verdubbeld. Voor 2017 geldt een boetetarief van 2,25%. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2015 en 2016. Het is dan ook raadzaam om voortaan tijdig voorafbetalingen te doen.

lees meer

mrt 3, 2017

In 2017 betaalt u opnieuw minder sociale bijdragen

Eén van de maatregelen van de eerste taxshift had betrekking op de verlaging van de sociale bijdragen van zelfstandigen. Zo werd er beslist dat de sociale bijdragen geleidelijk zouden dalen van 22% in 2015 naar 20,5% in 2018.

lees meer

mrt 3, 2017

Innovatieaftrek vervangt het gunstregime voor octrooien

België heeft de aftrek voor octrooi-inkomsten op 1 juli 2016 afgeschaft onder druk van de OESO. Er is wel nog een overgangsregime voorzien tot 2021. Ter vervanging van de afgeschafte aftrek voor octrooi-inkomsten keurde het parlement in februari een nieuw fiscaal gunstregime voor intellectuele eigendomsrechten goed, met name de innovatieaftrek.

lees meer

jan 25, 2017

Van 400 naar 475 uren studentenarbeid

Als onderneming kunt u "fiscaal vriendelijk" beroep doen op studenten. Binnen bepaalde grenzen (maximaal aantal dagen) worden de gepresteerde uren van studenten onderworpen aan speciale/lagere bijdragen RSZ. Tot en met 31 december 2016 werden deze grenzen uitgedrukt in een maximaal aantal dagen per jaar (50 dagen).

lees meer

jan 25, 2017

Stel uw gezinswoning veilig

Kunt u zich als bedrijfsleider wapenen tegen beslag op uw gezinswoning door uw schuldeisers als u in financiële problemen komt?

lees meer

jan 25, 2017

Kleine ondernemingen en klantenlistings

Kleine ondernemingen kunnen een vrijstelling BTW genieten. Er is sprake van een kleine onderneming als het jaarlijks omzetcijfer niet meer bedraagt dan 25.000 EUR (exclusief BTW).

lees meer

jan 25, 2017

BTW voorschotten verdwijnen vanaf 1 april 2017

In het kader van de verdere vereenvoudiging van de BTW administratie heeft Minister Johan Van Overtveld beslist om de betaling van kwartaalvoorschotten af te schaffen vanaf 1 april 2017.

 

lees meer

jan 25, 2017

Firmawagens & tankkaarten duurder in 2017

Vennootschappen die samen met de ter beschikking gestelde firmawagen aan hun werknemer of bedrijfsleider ook de brandstofkosten voor het persoonlijk gebruik ten laste nemen zullen daarop vanaf 1 januari 2017 extra belast worden in de vennootschapsbelasting. De verandering vanaf 1 januari 2017 heeft geen impact op de personenbelasting van de werknemers of bedrijfsleiders.

 

lees meer

Onze nieuwsbrieven