Afbeelding QPS hoofding

Nieuws

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief:

jan 30, 2019

BTW op onroerende verhuur mogelijk vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1  januari 2019 zal men bij de verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen (bijvoorbeeld: kantoorruimtes en -gebouwen, bedrijfsruimten,….) de optie hebben om te verhuren met toepassing van BTW, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.

lees meer

jan 30, 2019

Winstpremies als beloning voor uw werknemer(s)

Winstpremies zijn premies die u als werkgever aan uw werknemers kan uitkeren om hen (deels) te laten deelnemen in de winst van het afgelopen boekjaar. Deze premies moeten worden toegekend bovenop de normale bezoldiging en mogen dus niet ter vervanging dienen. Daarnaast zijn er nog enkele voorwaarden die voldaan moeten worden.

lees meer

jan 30, 2019

Voordeel alle aard van de woning : nieuwe vermenigvuldigingsfactor = 2

Wanneer u als bedrijfsleider een woning kosteloos ter beschikking wordt gesteld door uw vennootschap, wordt u hiervoor jaarlijks belast op een zogenaamd voordeel alle aard. Dit voordeel alle aard wordt belast volgens de normale tarieven in de personenbelasting.

lees meer

jan 30, 2019

Erwin Devis treedt toe tot de directie van QPS Accountants

Sinds 1 september 2018 is Erwin Devis toegetreden tot QPS Accountants. Als accountant en belastingconsulent heeft Erwin meer dan 25 jaar ervaring in het adviseren van familiebedrijven. De voorbije jaren was hij actief als vennoot bij KPMG Accountants, waar hij meerdere kantoren onder zijn hoede had.

lees meer

jan 24, 2018

QPS Accountants Hasselt verhuist naar Grote Ring te Hasselt

Het is bijna zover!

Binnen enkele weken verhuizen we ons kantoor van Kermt naar de Prins Bisschopssingel 34 A te Hasselt. Vanaf 14 februari 2018 kunt u ons daar op de tweede verdieping vinden.

lees meer

jan 24, 2018

Het zomerakkoord 2017 – Autokosten van personenwagens anno 2020 De aftrekbaarheid van autokosten blijft ongewijzigd in 2018 en 2019. Vanaf 2020 zullen nieuwe regels gelden. lees meer

jan 24, 2018

Het zomerakkoord 2017 - Overige bepalingen

Verhoging interesten bij onvoldoende voorafbetalingen

Indien een vennootschap onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting doet, zal er een vermeerdering worden opgelegd. Voor aanslagjaar 2018 bedroeg deze vermeerdering 2,25%. Vanaf aanslagjaar 2019 wordt deze vermeerdering opgetrokken tot 6,75%. Tijdig vooraf betalen wordt dus meer dan ooit de boodschap.

lees meer

jan 24, 2018

Het zomerakkord 2017 - Meerwaarde op aandelen

Wanneer uw vennootschap eigenaar is van aandelen en deze verkoopt, is de meerwaarde die zij op deze verkoop realiseert vrijgesteld van vennootschapsbelasting als:

 

lees meer

jan 24, 2018

Het zomerakkoord 2017 – Afzonderlijke aanslag minimum-bezoldiging

Zoals hiervoor besproken dient de minimum bruto bezoldiging die aan één bedrijfsleider wordt toegekend, verhoogd te worden van 36.000 EUR naar 45.000 EUR (of indien het belastbaar resultaat van de vennootschap lager is dient de bruto bezoldiging minimaal gelijk te zijn aan dit belastbaar resultaat).

lees meer

jan 24, 2018

Het zomerakkoord 2017 - Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Het normale tarief vennootschapsbelasting bedraagt 29,58% in 2018 en 2019 (aanslagjaren 2019 & 2020). Vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) zakt dit verder tot 25%.

lees meer

jan 25, 2017

Stel uw gezinswoning veilig

Kunt u zich als bedrijfsleider wapenen tegen beslag op uw gezinswoning door uw schuldeisers als u in financiële problemen komt?

lees meer

jan 25, 2017

Kleine ondernemingen en klantenlistings

Kleine ondernemingen kunnen een vrijstelling BTW genieten. Er is sprake van een kleine onderneming als het jaarlijks omzetcijfer niet meer bedraagt dan 25.000 EUR (exclusief BTW).

lees meer

jan 25, 2017

BTW voorschotten verdwijnen vanaf 1 april 2017

In het kader van de verdere vereenvoudiging van de BTW administratie heeft Minister Johan Van Overtveld beslist om de betaling van kwartaalvoorschotten af te schaffen vanaf 1 april 2017.

 

lees meer

jan 25, 2017

Firmawagens & tankkaarten duurder in 2017

Vennootschappen die samen met de ter beschikking gestelde firmawagen aan hun werknemer of bedrijfsleider ook de brandstofkosten voor het persoonlijk gebruik ten laste nemen zullen daarop vanaf 1 januari 2017 extra belast worden in de vennootschapsbelasting. De verandering vanaf 1 januari 2017 heeft geen impact op de personenbelasting van de werknemers of bedrijfsleiders.

 

lees meer

Onze nieuwsbrieven