Afbeelding QPS hoofding

jan 30, 2019

BTW op onroerende verhuur mogelijk vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1  januari 2019 zal men bij de verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen (bijvoorbeeld: kantoorruimtes en -gebouwen, bedrijfsruimten,….) de optie hebben om te verhuren met toepassing van BTW, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.

Indien men opteert voor het BTW-stelsel zal de verhuurder BTW aanrekenen op de (maandelijkse) huurprijs.  De huurder betaalt hierdoor maandelijks iets meer maar kan op zijn beurt de aangerekende BTW volgens de normale regels in aftrek brengen, waardoor deze maatregel voor de huurder uiteindelijk budgetneutraal blijft. Het is de verhuurder die met de nieuwe regelgeving het grootste voordeel doet. Immers door te verhuren onder het BTW-stelsel zal de verhuurder de door hem betaalde BTW op oprichtingskosten of grondige renovatiewerken van het onroerend goed kunnen recupereren.

De huurder moet aldus een BTW-plichtige zijn en het verhuurde gebouw moet worden gebruikt voor de economische activiteit van de huurder. Dit optioneel BTW-stelsel is enkel van toepassing op nieuwe gebouwen of op grondige renovaties van bestaande gebouwen (vernieuwbouw). Voor de verhuur van opslagruimten of kortlopende verhuur gelden nog specifieke regels.

Enkel kosten gemaakt vanaf 1 oktober 2018 komen hierbij in aanmerking (wel mogen er vóór 1 oktober 2018 al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zijn (bouw klaar maken perceel, studiekosten,…)).

Terug