Afbeelding QPS hoofding

jan 30, 2019

Voordeel alle aard van de woning : nieuwe vermenigvuldigingsfactor = 2

Wanneer u als bedrijfsleider een woning kosteloos ter beschikking wordt gesteld door uw vennootschap, wordt u hiervoor jaarlijks belast op een zogenaamd voordeel alle aard. Dit voordeel alle aard wordt belast volgens de normale tarieven in de personenbelasting.

Er werd echter een onderscheid gemaakt tussen de terbeschikkingstelling van een gratis woning door een natuurlijk persoon (eenmanszaak) dan wel de terbeschikkingstelling door een rechtspersoon (vennootschap). Indien het onroerend goed ter beschikking werd gesteld door een rechtspersoon was het voordeel alle aard substantieel hoger.

Om deze discriminatie een halt toe te roepen werd er beslist de vermenigvuldigingsfactor bij terbeschikkingstelling door een vennootschap te bepalen op factor 2 (en niet langer op 3,8). Concreet betekent dit dat het voordeel alle aard voor veel zaakvoerders bijna zal halveren.

De nieuwe formule zal gelden “in alle gevallen”. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt naargelang het voordeel wel of niet verstrekt wordt door een rechtspersoon. Ook het vroegere onderscheid naargelang het kadastraal inkomen van de woning (kleiner of groter dan 745 EUR) verdwijnt. Voortaan geldt dus voor alle gevallen factor 2.

De formule voor het berekenen van het voordeel alle aard is vanaf 1 januari 2019 gelijk aan:

Voordeel alle aard = geïndexeerd KI * percentage privé gedeelte onroerend goed * 100/60 * 2

Terug