Afbeelding QPS hoofding

jan 24, 2018

Het zomerakkoord 2017 – Autokosten van personenwagens anno 2020

De aftrekbaarheid van autokosten blijft ongewijzigd in 2018 en 2019. Vanaf 2020 zullen nieuwe regels gelden.

Basisformule voor aftrekbaar percentage voor alle personenwagens

Vanaf 2020 zal de aftrekbaarheid van alle autokosten bepaald worden door onderstaande formule:

  • Aftrek = 120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2)

De coëfficiënt in voormelde formule is 1 voor dieselwagens, 0,95  voor benzinewagens en CNG-wagens 0,9).

Stel dat u vandaag een dieselwagen ter beschikking gesteld krijgt met een CO2 uitstoot van 106 gr. Vanaf aanslagjaar 2021 zal de aftrekbaarheid van de kosten met betrekking tot deze wagen beperkt worden tot 67% (i.e. 120% – (0,5 x 1 x 106)).

Het maximale aftrekpercentage wordt vanaf aanslagjaar 2021 beperkt tot 100%, ook voor bedrijfswagens zonder CO²-uitstoot. De aftrek van 120% valt bijgevolg weg. Het minimale aftrekpercentage bedraagt 50%, met uitzondering van bedrijfswagens met een CO²-uitstoot van 200gr of meer. Voor deze wagens geldt een algemeen aftrekpercentage van slechts 40%.

De aftrekbaarheid van brandstofkosten zal vanaf aanslagjaar 2021 bepaald worden door de aftrekbaarheid van de (personen)wagen waaraan de tankkaart/tankbeurten gekoppeld kunnen worden. Met andere woorden indien de kosten van de personenwagen in kwestie slechts voor 67% aftrekbaar zijn, zullen ook de brandstofkosten vanaf aanslagjaar 2021 slechts voor 67% aftrekbaar zijn.

En wat nu met hybride (personen)wagens? 

Hier dient een onderscheid gemaakt te worden tussen hybride wagens aangeschaft vóór 1/1/2018 en hybride wagens aangeschaft ná 1/1/2018. 

Vanaf 1/1/2018 zal men rekening houden met de verhouding tussen de energiecapaciteit van de batterij (in kWh) en het gewicht van de wagen om de fiscale aftrek te bepalen. Deze verhouding zou minstens 0,5 kWh/ 100 kg moeten zijn. Anderzijds houdt men ook rekening met de CO2 uitstoot van de wagen. Deze mag niet meer dan 50gr bedragen.

  • Indien de batterij een capaciteit heeft groter dan 0,5 kWh/ 100kg en de CO2 uitstoot is lager dan 50gr dan blijft de CO2 uitstoot ook in 2018 (en volgende jaren) behouden;
  • Indien één van de twee voorwaarden niet is vervuld, dan geldt als CO2 uitstoot het percentage van de niet-hybride versie van de wagen in kwestie. Indien er geen vergelijkbare niet-hybride versie ter beschikking is dan wordt de CO2 uitstoot van de hybride wagen vermenigvuldigd met 2,5.
  • Voor wat betreft het voordeel alle aard met betrekking tot deze wagens geldt hetzelfde principe. Hier gaat men ook voor de CO2 waardebepaling kijken naar de grenzen hiervoor vermeld -> als één van de twee grenzen (min 0,5 kWh/100kg of max 50gr CO2) is overschreden dan zal voor de berekening van het voordeel alle aard ook de CO2 uitstoot gelden van de niet-hybride versie (of indien die er niet is CO2 van de hybride wagen vermenigvuldigd met factor 2,5).

    Al hetgeen hiervoor is beschreven geldt enkel en alleen voor nieuwe (hybride) wagens die worden aangekocht vanaf 1/1/2018. Voor wagens aangekocht vóór 1/1/2018 zal het CO2 percentage zoals gekend op moment van aankoop gewoon van toepassing blijven en gaat men met andere woorden niet kijken naar de grenzen van min 0,5 kWh/100kg of max CO2 uitstoot van 50gr.

    De regels inzake aftrekbaarheid en de berekening van het voordeel alle aard blijven voor deze wagens dus behouden. Wel zal de aftrekbaarheid vanaf 2020 net als voor alle andere wagens berekend worden op basis van de nieuwe formule (120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2).

    In de wet werd wel in de mogelijkheid voorzien om de minimale energiecapaciteit van 0,5 kWh/100kg op te trekken tot maximaal 2,1 kWh/100kg bij Koninklijk Besluit.

Terug