Afbeelding QPS hoofding

jan 24, 2018

Het zomerakkord 2017 - Meerwaarde op aandelen

Wanneer uw vennootschap eigenaar is van aandelen en deze verkoopt, is de meerwaarde die zij op deze verkoop realiseert vrijgesteld van vennootschapsbelasting als:

 

i/ de aandelen minstens 1 jaar in haar bezit waren en 

ii/ de vennootschap wiens aandelen zij aanhoudt aan een vergelijkbaar belastingregime is onderworpen als de Belgische vennootschapsbelasting (met andere woorden niet gevestigd is in een belastingparadijs).

Vanaf 1/1/2018 werd hieraan een extra voorwaarde toegevoegd, namelijk de participatievoorwaarde. Deze houdt in dat uw vennootschap voortaan enkel nog de vrijstelling van meerwaarden op aandelen zal kunnen genieten indien zij een participatie van minimaal 10% of 2.500.000 EUR bezit in de vennootschap wiens aandelen zij verkoopt. U zal bij verkoop dus dienen na te gaan of de beleggingen die uw vennootschap aanhoudt deze 10% grens of 2.500.000 EUR al dan niet overschrijden.

Terug