Afbeelding QPS hoofding

jan 24, 2018

Het zomerakkoord 2017 – Afzonderlijke aanslag minimum-bezoldiging

Zoals hiervoor besproken dient de minimum bruto bezoldiging die aan één bedrijfsleider wordt toegekend, verhoogd te worden van 36.000 EUR naar 45.000 EUR (of indien het belastbaar resultaat van de vennootschap lager is dient de bruto bezoldiging minimaal gelijk te zijn aan dit belastbaar resultaat).

Indien de vennootschap geen of een te lage bezoldiging toekent dan zal zij over het verschil een bijzondere aanslag ontvangen van 5,1% (aanslagjaren 2019 & 2020) en 10% (vanaf aanslagjaar 2021).

Stel de winst in uw vennootschap bedraagt 100.000 EUR en u kent uzelf als bedrijfsleider een bezoldiging toe van 25.000 EUR.  Onder de nieuwe wetgeving zal uw vennootschap een extra aanslag ontvangen van 1.020 EUR (45.000 EUR – 25.000 EUR = 20.000 EUR x 5,1%). Deze afzonderlijke aanslag is een aftrekbare kost voor de vennootschap.

Wat indien u meerdere vennootschappen heeft? In geval van verbonden vennootschappen waarvan minstens de helft van de bedrijfsleiders dezelfde personen zijn, is het voldoende dat in de verbonden vennootschappen samen aan 1 van de bedrijfsleiders minimaal 75.000 EUR bezoldiging wordt toegekend.

Terug