Afbeelding QPS hoofding

nov 7, 2017

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Allicht de meest opvallende maatregel die in het zomerakkoord werd aangekondigd, is de (langverwachte) daling van het belastingtarief voor vennootschappen. Het normale tarief bedraagt vandaag 33,99%. Het verlaagd opklimmend tarief voor KMO’s zit vandaag tussen 24,98% en 35,54%.

 

Het normale tarief zou 29,58% bedragen in 2018 en 2019 en verder zakken naar 25% vanaf 2020. Het verlaagd opklimmend tarief voor KMO’s zou verdwijnen en zou vervangen worden door volgende tarieven:

-        2018 & 2019: 20,40%

-        2020: 20%

Dit verlaagde tarief voor KMO’s zal gelden op een winst tot 100.000 EUR. De winsten boven 100.000 EUR zullen belast worden aan het normale tarief van 29,58% (2018 & 2019) en 25% (vanaf 2020).

Een belangrijke wijziging in de voorwaarden om van het verlaagde tarief te genieten is dat de bruto bezoldiging die aan één van de bedrijfsleiders moet worden toegekend niet langer 36.000 EUR maar wel 45.000 EUR moet bedragen. Indien de winst van de vennootschap lager is dan 45.000 EUR is het voldoende een bezoldiging toe te kennen die gelijk is aan de winst van het boekjaar.

Indien de vennootschap geen bezoldiging toekent van 45.000 EUR zal zij over het verschil een bijzondere aanslag ontvangen van 10%. Stel dat de winst in uw vennootschap 100.000 EUR is en u slechts een bezoldiging opneemt van 36.000 EUR dan zal uw vennootschap een extra aanslag ontvangen van 900 EUR (45.000 EUR – 36.000 EUR = 9.000 EUR x 10%).

Deze verlaging van het belastingtarief voor vennootschappen is alvast een opsteker voor alle bedrijfsleiders. Op de concrete uitwerking en voorwaarden is het nog even wachten op de definitieve wetteksten. 

Terug