Afbeelding QPS hoofding

mei 5, 2017

Schenking van roerende & onroerende goederen

Wanneer iemand een schenking doet (roerend of onroerend) gaat men er vaak vanuit dat na elke schenking de fameuze termijn van drie jaren speelt. Is dit inderdaad altijd zo? Speelt het hierbij een rol waar u woont (Vlaanderen, Brussel of Wallonië)? In dit artikel lichten we dit even kort toe.

Wanneer u roerende goederen schenkt waarbij de schenking werd geregistreerd en waarop de schenkbelasting werd voldaan, speelt de periode van 3 jaren niet. Schenkingen van roerende goederen kunnen in Vlaanderen plaatsvinden aan een vast tarief van 3% indien het schenkingen betreffen in rechte lijn.

Wanneer u echter roerende goederen schenkt zonder registratie en dus geen schenkbelastingen heeft betaald, zal hetgeen werd geschonken toch belastbaar zijn in de erfbelasting indien de schenker overlijdt binnen drie jaren na de schenking. In praktijk gaat het meestal om schenkingen van roerende goederen voor een Nederlandse notaris, schenkingen via een hand- of bankgift of schenkingen door een kwijtschelding van schulden.

Hoe zit het met schenkingen van onroerende goederen? Om onroerende goederen te schenken dient u langs een Belgische notaris te gaan en zal u bijgevolg schenkbelasting betalen. Deze schenkbelasting is progressief. Op een schenking in rechte lijn betaalt u slechts 3% op de eerste schijf van 150.000 EUR (deze schijf geldt per belastingplichtige). Daarboven wordt dit 9%, 18% en als hoogste tarief 27%.

Om fiscaal optimaal te schenken, ziet men in de praktijk vaak de zogenaamde “salami-schenkingen”. Dit houdt in dat men steeds in schijven schenkt telkens met een wachtperiode van minimaal drie jaren. Opeenvolgende schenkingen die binnen een tijdperk van drie jaren vallen, worden immers beschouwd als één en dezelfde schenking met als gevolg dat de tweede schenking aan een hoger tarief onderworpen zal zijn. Door te schenken met een tussenperiode van telkens minimaal 3 jaren vermijdt men dit.

Indien ouders aan hun kind een appartement zouden schenken maar beide ouders overlijden binnen de periode van 3 jaren na de schenking dan geldt hier het zogenaamde opduweffect. Het appartement zal immers mee in rekening worden genomen voor het bepalen van de erfbelasting op de overige onroerende goederen die in het kader van de nalatenschap zouden vrijvallen. Dit opduweffect zorgt er met andere woorden voor dat er vaak een hoger tarief van toepassing zal zijn op de overige onroerende goederen.  Indien er geen andere onroerende goederen meer in de nalatenschap te verdelen zijn speelt dit opduweffect niet.

In Brussel heeft men dit “opduweffect” afgeschaft voor schenkingen sinds 1 januari 2016.

Terug