Afbeelding QPS hoofding

mei 5, 2017

Is de investeringsaftrek interessanter dan de aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek)?

Rekening houdend met het steeds dalende percentage van de aftrek voor risicokapitaal stelt zich meer dan ooit de vraag of de (gewone) investeringsaftrek uw vennootschap geen grotere belastingbesparing oplevert.


De aftrek voor risicokapitaal (of notionele interestaftrek) is een fictieve interestaftrek op het eigen vermogen van de vennootschap in jaar -1. Voor boekjaren die afsluiten per 31/12/2016 is de vertrekbasis dus het eigen vermogen per 31/12/2015. Op dit eigen vermogen dienen vervolgens nog een aantal correcties doorgevoerd te worden. Zo dienen onder meer de financiële vaste activa in mindering te worden gebracht of ook de boekwaarde van een gebouw dat u privé gebruikt als zaakvoerder.
Het percentage dat van toepassing is voor aanslagjaar 2017 (boekjaar 31/12/2016) is gelijk aan 1,631% voor KMO-vennootschappen of 1,131% voor grote vennootschappen. Voor aanslagjaar 2010 (boekjaar 31/12/2009) bedroeg dit nog 4,973% voor KMO-vennootschappen.
De (gewone) investeringsaftrek is een aftrek die uw vennootschap kan genieten op nieuwe materiële en/of immateriële vast activa die uw vennootschap heeft aangeschaft en die rechtstreeks verband houden met haar bestaande of geplande economische activiteiten. Sommige investeringen zijn sowieso uitgesloten van de investeringsaftrek: personenwagens, activa die op minder dan 3 jaren worden afgeschreven,…
De investeringsaftrek voor aanslagjaar 2017 (boekjaar 31/12/2016) is gelijk aan 8% van de aanschaffingswaarde van de investering. Een eventueel overschot aan investeringsaftrek kan (in tegenstelling tot de aftrek voor risicokapitaal die niet overdraagbaar is) overgedragen worden maar enkel naar het volgende boekjaar. Een combinatie tussen de gewone investeringsaftrek en de aftrek voor risicokapitaal is niet mogelijk wat maakt dat u zal moeten kiezen tussen beiden.

 


Zoals blijkt uit bovenstaande dient er jaarlijks geëvalueerd te worden welk van de twee aftrekken voor uw onderneming het meest interessant is waarbij er rekening dient gehouden te worden met het feit of er al dan niet fiscaal overgedragen verliezen zijn, de overdraagbaarheid van de investeringsaftrek enzovoort. 

Terug