Afbeelding QPS hoofding

mrt 31, 2017

TAX SHELTER VOOR STARTUPS

De Belgische startups zijn de ruggengraat van onze economie. Een probleem waar velen van hen echter mee worden geconfronteerd, is de zoektocht naar kapitaal om hun (verdere) groei te financieren.  De maatregel “tax shelter voor startups” is dan ook zeer interessant en moedigt alvast aan om meer te investeren in startende ondernemingen.

 

De Belgische startups zijn de ruggengraat van onze economie. Een probleem waar velen van hen echter mee worden geconfronteerd, is de zoektocht naar kapitaal om hun (verdere) groei te financieren. Om startende kleine ondernemingen in dit kader te willen helpen, werd een fiscale stimulans voorzien voor particulieren.

Zo zullen particulieren die inschrijven op nieuwe aandelen van een startende kleine of middelgrote onderneming (KMO) recht hebben op een belastingvermindering van 30% of 45% van het bedrag dat zij in de onderneming hebben geïnvesteerd (mits alle voorwaarden zijn voldaan).

De investering in startups kan op 3 manieren: (i) rechtstreekse inschrijving in het kapitaal van de startende onderneming, (ii) investering via een crowdfundingsplatform of (iii) investering via een startersfonds (of private startersprivak).  Wij zullen in dit artikel enkel de situatie bespreken waarbij er een rechtstreekse inschrijving in het kapitaal van de startup is (i).

Voorwaarden omtrent de begunstigde onderneming

 • De investering dient te gebeuren naar aanleiding van de oprichting of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na oprichting. In beide gevallen dient het te gaan om vennootschappen die ten vroegste zijn opgericht op 1/1/2013.
 • Op moment van de oprichting of kapitaalverhoging moet de onderneming kwalificeren als KMO-vennootschap. Dit wil zeggen dat men niet meer dan 1 van volgende criteria mag overschrijden:

              Balanstotaal: 4.500.000 EUR
              Omzet: 9.000.000 EUR
              Jaargemiddelde personeelsbestand: 50 werknemers

 • De vennootschap mag niet zijn opgericht in het kader van een fusie of splitsing.
 • Verder zijn er een aantal voorwaarden met betrekking tot het doel/activiteit van de vennootschap. Zo worden management-, patrimonium- en beleggingsvennootschappen in principe uitgesloten.
 • De ontvangen gelden mogen niet worden gebruikt voor de uitkering van dividenden, het verstrekken van leningen of de aankoop van aandelen.

Voorwaarden voor de investeerder

 • Het moet gaan om een natuurlijk persoon (rijksinwoner of niet-rijksinwoner).
 • De investeerder dient de aandelen minimaal 4 jaren aan te houden.
 • Investeringen door de zaakvoerders, bestuurders, vereffenaars van de onderneming zelf komen niet in aanmerking. Investeringen van familieleden van de oprichters alsook werknemers komen wel in aanmerking voor het fiscaal voordeel.
 • De inbreng dient in geld te gebeuren (inbreng in natura is dus niet mogelijk).

Het maximale bedrag dat kan worden geïnvesteerd is 100.000 EUR per jaar. De maximale participatie in het kapitaal is beperkt tot 30%.

De belastingvermindering van een investering in een startende onderneming bedraagt:

 • 30% van het geïnvesteerde bedrag in een kleine of middelgrote onderneming (KMO) (zie criteria supra).
 • 45% van het geïnvesteerde bedrag in een micro-onderneming (zie criteria hierna)

Om te kwalificeren als een zogenaamde micro-onderneming mag niet meer dan 1 van volgende criteria overschreden worden:

                  Balanstotaal: 350.000 EUR
                  Omzet: 700.000 EUR
                  Jaargemiddelde personeelsbestand: 10 werknemers

Stel dat u als particulier 10.000 EUR investeert in een nieuwe BVBA met een startkapitaal van 50.000 EUR dan bedraagt uw belastingvermindering 4.860 EUR (10.000 EUR x 45% x 1,08).

De maatregel “tax shelter voor startups” is dan ook zeer interessant en moedigt alvast aan om meer te investeren in startende ondernemingen. Zoals aangehaald in het begin van dit artikel kan u er ook voor opteren om te participeren via een crowdfundingsplatform of een startersfonds indien u niet rechtstreeks wenst te investeren door inschrijving op nieuwe aandelen van de startup.

Mocht u bijkomende vragen hebben, aarzel dan niet uw dossierbeheerder bij QPS te contacteren. Hij/zij helpt u met veel plezier verder.

Terug