Afbeelding QPS hoofding

apr 1, 2017

Nog steeds interessant om uw wagen in te schrijven als lichte vracht?

Tot eind 2005 kon men luxe terreinwagens inschrijven als lichte vracht. Om misbruik tegen te gaan werden de technische voorwaarden strenger in 2006. Ondanks de stengere normen en voorwaarden blijft het fiscaal interessant om met een lichte vracht de baan op te gaan in plaats van te kiezen voor een personenwagen. In dit artikel komt u te weten waarom.

 

Tot eind 2005 kon men luxe terreinwagens inschrijven als lichte vracht. Het volstond toen dat de minimale lengte van de laadruimte 30% van de wielbasis bedroeg. Velen hebben hiervan geprofiteerd door hun luxe terreinwagen te laten ombouwen tot lichte vracht door de achterste zetels uit de wagen te laten verwijderen.

Om misbruik tegen te gaan werden de technische voorwaarden strenger in 2006.  Zo dient de minimale lengte van de laadruimte ten opzichte van de wielbasis 50% te bedragen (in plaats van 30%). De laadruimte dient volledig van de passagiersruimte afgesloten te zijn. Het is nog steeds mogelijk om een personenwagen om te laten bouwen tot een lichte vracht maar deze ombouw moet definitief en onomkeerbaar zijn.

Ondanks de stengere normen en voorwaarden blijft het fiscaal interessant om met een lichte vracht de baan op te gaan in plaats van te kiezen voor een personenwagen:

  • U betaalt geen belasting op de inverkeerstelling. De jaarlijkse verkeersbelasting die u moet      betalen, zal ook een flink stuk lager liggen dan voor een personenwagen;
  • Er is geen beperking op de fiscale aftrekbaarheid van alle kosten met betrekking tot de lichte vracht indien deze 100% beroepsmatig wordt gebruikt. Bij een personenwagen is de aftrekbaarheid bepaald op 75% voor eenmanszaken en 50% - 120% voor vennootschappen (afhankelijk van de CO2 uitstoot).
  • U kan bij een lichte vracht fiscaal versneld (degressief) afschrijven waarbij u tot maximaal 40% van de aanschaffingswaarde kan afschrijven in het eerste jaar;
  • De BTW die u betaalt op de aanschaffingswaarde van de lichte vracht is aftrekbaar in verhouding tot het beroepsmatig gebruik van de wagen. Bij 100% beroepsmatig gebruik zal u dus 100% BTW kunnen recupereren. Bij personenwagens is deze recuperatie van BTW beperkt tot maximaal 50%.
  • Indien u de lichte vracht, ingeschreven op uw vennootschap, ook zou gebruiken voor privé doeleinden (woon-werk verkeer) dan wordt u net als bij een personenwagen belast op een voordeel alle aard. Anders dan bij personenwagens wordt het voordeel hier niet bepaald op basis van de catalogusprijs en CO2 uitstoot van de lichte vracht maar wel op basis van de zogenaamde “werkelijke waarde” voor de gebruiker. In de praktijk wordt het voordeel alle aard vaak berekend als volgt: werkelijke kosten van de lichte vracht x (privé kilometers / totaal aantal gereden kilometers). 
 
Samengevat: 
 
 
Terug