Afbeelding QPS hoofding

mrt 3, 2017

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting: boete verdubbeld!

Het boetetarief voor de voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting is verdubbeld. Voor 2017 geldt een boetetarief van 2,25%. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2015 en 2016. Het is dan ook raadzaam om voortaan tijdig voorafbetalingen te doen.

Vennootschappen die geen voorafbetalingen van vennootschapsbelasting storten, krijgen hiervoor een boete. Het boetetarief is gebaseerd op de rentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB) en wordt vermenigvuldigd met 2,25. Omdat de rentevoet bij de ECB in 2015 en 2016 telkens 0% bedroeg, werd de referentierentevoet bij Koninklijk Besluit voor beide jaren op 0,5% vastgelegd. Dit resulteerde voor 2015 en 2016 in een boetetarief van 1,125%.

Dat relatief lage boetetarief deed de voorbije jaren heel wat bedrijfsleiders beslissen om de boete van 1,125% te betalen eerder dan voorafbetalingen te storten. Daarom heeft de regering beslist de wet aan te passen. Zo is er nu bepaald dat de referentierentevoet vanaf nu nooit lager kan zijn dan 1%. Vermenigvuldigd met 2,25 betekent dit dat het boetetarief nooit meer lager zal liggen dan de 2,25% die nu voor 2017 geldt.

Hoe vroeger u de voorafbetalingen stort, hoe hoger het bonus intrestpercentage dat in rekening gebracht mag worden. Indien uw boekjaar samenvalt met het kalenderjaar gelden voor 2017 volgende voorafbetalingsdata en percentages:

  • 10 april 2017: interestpercentage 3,00%
  • 10 juli 2017: interestpercentage 2,50%
  • 10 oktober 2017: interestpercentage 2,00%
  • 20 december 2017: interestpercentage 1,50%

Stel u hebt 10.000 € belastingen te betalen en zou slechts 5.000 € betalen voor 10/10/2017.
Dit resulteert in een boete van 125 € (225 € boete verminderd met 100 € (2% bonus intrest op 5.000 €)).

Terug