Afbeelding QPS hoofding

mrt 3, 2017

In 2017 betaalt u opnieuw minder sociale bijdragen

Eén van de maatregelen van de eerste taxshift had betrekking op de verlaging van de sociale bijdragen van zelfstandigen. Zo werd er beslist dat de sociale bijdragen geleidelijk zouden dalen van 22% in 2015 naar 20,5% in 2018.

In 2016 werd de eerste verlaging een feit en betaalde u als zelfstandige 21,5%. In 2017 daalt dit percentage verder en betaalt u nog 21%. Wat levert deze verlaging van de sociale bijdragen in 2017 u nu concreet op, rekening houdend met een tegengesteld effect in de personenbelasting?

Stel dat u een belastbaar inkomen geniet van 60.000 €. Door de daling met 0,5% zal u 300 € minder sociale bijdragen verschuldigd zijn. Omdat de sociale bijdragen die u kunt verrekenen in uw personenbelasting verlagen, zal u meer personenbelasting betalen. Indien we vertrekken van een belastingtarief in de personenbelasting van 54% (50% + gemeentebelasting) zal u 162 € meer personenbelasting betalen. Netto houdt u dus 138 € over.

Terug