Afbeelding QPS hoofding

jan 25, 2017

Van 400 naar 475 uren studentenarbeid

Als onderneming kunt u "fiscaal vriendelijk" beroep doen op studenten. Binnen bepaalde grenzen (maximaal aantal dagen) worden de gepresteerde uren van studenten onderworpen aan speciale/lagere bijdragen RSZ. Tot en met 31 december 2016 werden deze grenzen uitgedrukt in een maximaal aantal dagen per jaar (50 dagen).

Vanaf 1 januari 2017 wordt deze studentenarbeid niet langer uitgedrukt in dagen maar wel in uren. Zo heeft men de grens van 50 dagen per jaar vervangen door 475 uren per jaar. Dit betekent in eerste instantie een verhoging van het maximale aantal uren (van 400 uren naar 475 uren). Een ander groot voordeel zit hem in het feit dat men bij pakweg 4 uren werken per dag niet langer een volledige dag in rekening moet brengen.

Het aangeven van de gewerkte uren moet via de zogenaamde DIMONA aangifte gebeuren. U moet bij het opmaken van het contract het totaal aantal uren vermelden in het contract. Verder moet u in principe een minimum van 3 uren per dag respecteren (conform de arbeidswet).

Als u bijkomende informatie wenst omtrent deze nieuwe regeling, spreek er dan zeker over met uw dossierverantwoordelijke bij QPS.

Terug