Afbeelding QPS hoofding

jan 25, 2017

Stel uw gezinswoning veilig

Kunt u zich als bedrijfsleider wapenen tegen beslag op uw gezinswoning door uw schuldeisers als u in financiële problemen komt?

Als u werkt via een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA, NV, CVBA) kunnen uw schuldeisers enkel beslag leggen op het vermogen van uw vennootschap maar niet op uw privé vermogen. Werkt u daarentegen via een eenmanszaak of via een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (VOF, Comm V.) dan staat u met uw gehele vermogen in voor al uw schulden en dus kan men ook beslag laten leggen op uw privé vermogen (ondermeer de gezinswoning).

Kunt u zich beschermen tegen beslag op uw woning indien u in financiële problemen geraakt? Dit kan inderdaad. U kan zich hiertegen beschermen door een verklaring af te leggen bij de notaris die daarna wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor.

Mocht u meer informatie wensen omtrent de concrete regelgeving (voorwaarden, beperkingen,...), spreek er dan zeker over met uw dossierverantwoordelijke bij QPS. Hij/zij zal u met veel plezier verder adviseren.

Terug